Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Porozumienie o współpracy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie

W dniu 11 stycznia 2019 r. pomiędzy Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie zawarte zostało porozumienie o zacieśnianiu wzajemnych stosunków w celu rozwijania współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i edukacyjnej. Porozumienie z ramienia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ podpisał Dziekan prof. dr hab. Zdzisław Mach. Sygnatariuszem z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji był nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli także: prof. dr hab. Artur Gruszczak, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ oraz podpinsp. Rafał Węgiel z Wydziału Prezydialnego KWP.

Porozumienie przewiduje m. in. organizowanie wspólnych seminariów i konferencji, odczytów i  wystąpień naukowych z udziałem przedstawicieli obydwu Stron, publikację wyników prac naukowych, będących efektem współpracy Stron, wsparcie eksperckie i doradcze na rzecz każdej ze Stron, zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policjiw Krakowie w proces dydaktyczny realizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

fot. Adam Koprowski, Biuro Prasowe UJ