Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Porozumienie o współpracy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia w Zielonce

Porozumienie o współpracy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia w Zielonce

Z inicjatywy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ, w dniu 12 lutego 2020 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ a Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia (WITU) w Zielonce o zacieśnianiu wzajemnych stosunków w celu rozwijania współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i edukacyjnej. Porozumienie z ramienia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ podpisał Pełnomocnik Rektora UJ ds. Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych p.o. Dziekana Wydziału dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ. Sygnatariuszem z ramienia Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia był pułkownik dr inż. Rafał Bazela, dyrektor WITU. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli także: prof. dr hab. Artur Gruszczak, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ oraz prof. dr hab. Dariusz Kozerawski z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ.

Z inicjatywy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ, w dniu 12 lutego 2020 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ a Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia (WITU) w Zielonce o zacieśnianiu wzajemnych stosunków w celu rozwijania współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i edukacyjnej. Porozumienie z ramienia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ podpisał Pełnomocnik Rektora UJ ds. Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych p.o. Dziekana Wydziału dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ. Sygnatariuszem z ramienia Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia był pułkownik dr inż. Rafał Bazela, dyrektor WITU. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli także: prof. dr hab. Artur Gruszczak, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ oraz prof. dr hab. Dariusz Kozerawski z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ.

Porozumienie przewiduje m. in. organizowanie wspólnych seminariów i konferencji, odczytów i  wystąpień naukowych z udziałem przedstawicieli obydwu Stron, publikację wyników prac naukowych, będących efektem współpracy Stron, wsparcie eksperckie i doradcze na rzecz każdej ze Stron, zaangażowanie żołnierzy i pracowników WITU w proces dydaktyczny realizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak również zaangażowanie pracowników WSMiP UJ w proces szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizowany w WITU a także organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich i staży w Wojskowym Instytucie Techniki Uzbrojenia.

Zdjęcia: Anna Wojnar, Biuro Prasowe UJ