Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udział dr Agaty Mazurkiewicz w konferencji STRATPOL

Udział dr Agaty Mazurkiewicz w konferencji STRATPOL

W dniu 7 maja 2021 roku dr Agata Mazurkiewicz wzięła udział w konferencji „Civil Engagement and Participation in Defence” organizowanej przez słowacki think tank Strategic Policy Institute (STRATPOL). Dr Mazurkiewicz była jednym z ekspertów w ramach panelu „Reserves, Active Reserves, and other Volunteers Based Armed Formations”, gdzie wspólnie z dr. Maciejem Stępką z Instytutu Studiów Europejskich UJ przedstawiła prezentację na temat wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej podczas pandemii COVID-19 do budowania rezyliencji

W dniu 7 maja 2021 roku dr Agata Mazurkiewicz wzięła udział w konferencji „Civil Engagement and Participation in Defence” organizowanej przez słowacki think tank Strategic Policy Institute (STRATPOL). Dr Mazurkiewicz była jednym z ekspertów w ramach panelu „Reserves, Active Reserves, and other Volunteers Based Armed Formations”, gdzie wspólnie z dr. Maciejem Stępką z Instytutu Studiów Europejskich UJ przedstawiła prezentację na temat wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej podczas pandemii COVID-19 do budowania rezyliencji. Wystąpienie oparte było na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu „Rezyliencja (resilience) jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej” finansowanego w ramach konkursu #1 SocietyNow!, Inicjatywa Doskonałości UJ. Po wystąpieniach ekspertów miała miejsce dyskusja na temat doświadczeń wykorzystania żołnierzy-ochotników i rozwiązań przyjętych w różnych państwach regionu m.in. w Finlandii, Litwie, Łotwie i na Węgrzech.

Źródło ilustracji: STRATPOL