Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udział pracownika KBN w międzynarodowym opracowaniu „RUSSIAN WAR AGAINST UKRAINE. LESSONS LEARNED CURRICULUM GUIDE” rekomendowanym do wykorzystania przez 31 państw członkowskich NATO

Udział pracownika KBN w międzynarodowym opracowaniu „RUSSIAN WAR AGAINST UKRAINE. LESSONS LEARNED CURRICULUM GUIDE” rekomendowanym do wykorzystania przez 31 państw członkowskich NATO

W lipcu 2023 r. prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, INPiSM UJ) wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowo-eksperckiej nt. Russian War against Ukraine, organizowanej przez Kwaterę Główną NATO w Gdyni w ramach programu DEEP (Defense Education Enhancement Program) przy współudziale: George C. Marshall Center’s Partnership for Peace Consortium, RAND Corporation, Baltic Defence College, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Kijowie.

Podczas konferencji międzynarodowe zespoły zadaniowe opracowały wnioski z dotychczasowego przebiegu pełnoskalowego konfliktu zbrojnego w Ukrainie, które wykorzystano w podręczniku pt. Russian War against Ukraine. Lessons Learned Curriculum Guide wydanym przez Kwaterę Główną NATO w grudniu br. Podręcznik ten, zgodnie z rekomendacją władz Sojuszu, zostanie wykorzystany przez 31 państw członkowskich w ich zawodowym szkolnictwie wojskowym oraz przez państwa partnerskie.   

Prof. Dariusz Kozerawski kierował międzynarodowym zespołem zadaniowym przygotowującym wnioski oraz dokumenty dydaktyczne nt. Russian and Ukrainian Operational and Strategic Perspectives, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi. W zespole współpracowali pracownicy naukowi z Polski, Kanady oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Kijowie.

Udział pracownika naukowego UJ w tym przedsięwzięciu stanowi wymierny przykład wykorzystania wyników badań naukowych (związany z ich wykorzystaniem w procesie kształcenia i szkolenia państw NATO oraz innych państw partnerskich) we współpracy z otoczeniem zewnętrznym w wymiarze międzynarodowym o zasięgu ponadregionalnym.

Pliki do pobrania
pdf
NATO - Russian War Against Ukraine Lessons Learned Curriculum Guide