Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piotr Orłowski - Rola wojsk specjalnych Polski i NATO w obliczu zagrożenia i skutków pandemii

Piotr Orłowski - Rola wojsk specjalnych Polski i NATO w obliczu zagrożenia i skutków pandemii

Pandemia COVID-19, która odcisnęła swoje piętno w zasadzie na każdej dziedzinie życia, miała i wciąż ma istotny wpływ na funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP. Wojska Specjalne z racji swojej specyfiki nie są rodzajem sił zbrojnych, który można priorytetowo postrzegać jako narzędzie do zwalczania skutków pandemii. Zwalczanie zagrożeń tego typu wymaga dużego zaangażowania personelu i środków oraz działania w sposób jawny, blisko społeczeństwa. Jeżeli tak postrzegać będziemy aspekty walki ze skutkami pandemii z punktu widzenia wykorzystania elementów sił zbrojnych, Wojska Specjalne nie spełniają tych założeń. Nie oznacza to jednak, że Wojska Specjalne nie widzą dla siebie zadań w scenariuszu walki ze skutkami pandemii na terenie kraju oraz poza jego granicami. Analiza miejsca i roli Wojsk Specjalnych wiedzie zatem do klasycznego ich usytuowania i sposobów działania, charakteryzujących się działaniem w tle, w sposób skryty, nieoczywisty.

Zapraszamy do lektury i śledzenia kolejnych publikacji, które ukażą się w specjalnej serii „COVID-19”.
Pliki do pobrania
pdf
Piotr Orłowski - Rola wojsk specjalnych Polski i NATO w obliczu zagrożenia i skutków pandemii