Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Wiktor Hebda laureatem konkursu Young Labs w POB Anthropocene

Dr Wiktor Hebda laureatem konkursu Young Labs w POB Anthropocene

Z wielką radością informujemy, że, w konkursie Laboratoria Młodych (Young Labs) w ramach POB Anthropocene w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim dr Wiktor Hebda - pracownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego uzyskał dofinansowanie realizacji projektu pt. Decarbonization of the energy sector in Poland – a threat or an opportunity for Poland's security?

Konkurs Young Labs skierowany był do osób zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim, posiadających stopień doktora nie dłużej niż 9 lat. Celem konkursu było wsparcie finansowe działań młodych uczonych mające na celu zainicjowanie współpracy naukowej i utworzenie pierwszego zespołu badawczego („My First Lab, MFL”, dla osób posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż 4 lata) lub wzmocnienie/rozszerzenie współpracy naukowej („My Advanced Lab, MAL”, dla osób posiadających stopień naukowy doktora ponad 4 lata, lecz nie dłużej niż 9 lat).


W zespole badawczym MFL pod kierownictwem dr Hebdy, projekt Decarbonization of the energy sector in Poland – a threat or an opportunity for Poland's security? będzie realizować dwóch wykonawców (doktorantów). W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania w polskich instytucjach naukowo-badawczych, specjalistycznych i rządowych, a także wyjazdy badawcze m.in. do: Oxford Institute for Energy Studies (Wielka Brytania), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Niemcy), Institute of Energy for South-East Europe (Grecja). Członkowie zespołu będą partycypować w tematycznych konferencjach międzynarodowych w Londynie, Paryżu, Rzymie i Warszawie. Zakładanym efektem projektu będą publikacje w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz doświadczenie młodych naukowców w zakresie prowadzenia interdyscyplinarnych badań (nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka).


Okres realizacji projektu: 24 miesiące
Kwota dofinansowania: 145 681,03 PLN


Wyniki konkursu dostępne na stronie: https://anthropocene.id.uj.edu.pl/young-labs/-/journal_content/56_INSTANCE_w0Xy43OBqLJu/145508621/148470014


O projekcie:
Projekt pt. Decarbonization of the energy sector in Poland – a threat or an opportunity for Poland's security? jest próbą poszukiwania odpowiedzi na pytanie w jaki sposób realizowana jest dekarbonizacja i czy proces ten nie stanowi zagrożenia dla kluczowego sektora funkcjonowania państwa – energetyki. Obecnie polska energetyka stoi przed trudnym zadaniem, jakim jest potrzeba dynamicznej modernizacji, w kierunku czystszej i bezpieczniejszej dla człowieka energii. Szybkie wykluczenie lub zminimalizowane konsumpcji węgla jest pożądane (zwłaszcza w kontekście projektu neutralności emisyjnej, do jakiej dąży UE), niemniej z punktu gospodarczo-społecznego może stanowić zagrożenie dla stabilności energetycznej państwa. Polski sektor energetyczny charakteryzuje się (zbyt) dużym zużyciem węgla w produkcji prądu elektrycznego, co też wiąże się z rosnącym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Z tego też względu istnieje potrzeba transformacji energetycznej w kierunku czystszej energii. Temu celowi służyć ma dekarbonizacja energetyki – proces, którego celem jest obniżenie (bądź wykluczenie) emisji gazów cieplarnianych. Głównym celem projektu jest stworzenie modelu teoretycznego oraz faktycznego dekarbonizacji sektora energetycznego Polski obejmujących płaszczyznę prawną, techniczną/technologiczną oraz polityczną. Proponowane podejście pozwoli zrozumieć zachodzące zmiany w polskiej energetyce oraz uzupełni wiedzę w zakresie prawnych, technicznych i politycznych możliwościach dekarbonizacji w Polsce. Wyniki projektu będą stanowić „punkt wyjścia” dla dalszych rozważań naukowo-badawczych w kontekście polskiej dekarbonizacji.