Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego jest organizacją studencką działającą przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zrzesza studentów zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Założenie Koła zostało umotywowane chęcią rozwoju, poszerzenia wiedzy, a także inicjatywą stworzenia wśród studentów bezpieczeństwa narodowego organizacji na wzór tych, które działają na naszym Instytucie.

Członkiem Koła może zostać każdy student UJ, bez względu na kierunek czy wydział. Głównymi filarami działalności są sekcje: Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Mundurowych, Wojskowości i Konfliktów Zbrojnych, Technologii i Cyberprzestrzeni.

Sekcje wraz z koordynatorami zajmują się realizacją celów Koła. Przede wszystkim kształtują warunki do rozwoju zainteresowań związanych z kwestiami bezpieczeństwa. Dodatkowo doskonalą metody pracy zespołowej i naukowej, które stanowią atrakcyjną podstawę przygotowania zawodowego. Ponadto zajmują się propagowaniem szeroko rozumianej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym i dziedzinach pokrewnych. Głównym założeniem Koła postawionym przez jego pomysłodawców jest wniesienie wkładu w budowę pozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego jako ważnego ośrodka badań nad bezpieczeństwem.

Działalność Koła opiera się na ogromnym udziale pracy jego członków m.in. przy przygotowywaniu konferencji naukowych, prelekcji, seminariów, debat, wykładów otwartych. Zarówno inicjatywa spotkań, myśl przeprowadzenia, a także wybór zapraszanych gości i ekspertów leży w całości po stronie naszych studentów. Oferuje to możliwość poszerzania szczególnie indywidualnych zainteresowań, a także uczy kompleksowej organizacji naukowych wydarzeń.

W ostatnich latach zaprosiliśmy do współpracy wybitnych ekspertów, w tym m.in. dr Witolda Sokałę, gen. bryg. Piotra Patalonga czy dowódców jednostek specjalnych: płk. Wiesława Kukułę (JWK) i płk. Sławomira Berdychowskiego (AGAT).

Największe wydarzenia zorganizowane przez nasze Koło Naukowe to:

  • Konferencja naukowa „Wokół Hindukuszu. Ocena interwencji w Afganistanie” (2013);
  • Międzynarodowa konferencja "New Security Challenges and Their Influence on Leaders. Development and Education" (2014);
  • Konferencja "25-lecie JW GROM" (2015);
  • Konferencja "Metody leczenia stresu pourazowego u żołnierzy i weteranów" (2016);
  • Ogólnopolska konferencja naukowa "Future War. Technologie i koncepcje na polu walki" (2017).

Zapraszamy na stronę internetową Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego: http://www.knbn.inp.uj.edu.pl/