Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udział prof. Dariusza Kozerawskiego w dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych

Udział prof. Dariusza Kozerawskiego w dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ) w dniach 15-17 maja 2023 r. wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. EKSPLOBALIS_2023. Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, organizowanej przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Solinie. Z kolei w dniu 18 maja 2023 r. prof. Dariusz Kozerawski wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. New trends of professional training in armed forces, organizowanej przez Katedrę Nauk Społecznych Akademii Sił Zbrojnych im. gen. M. R. Stefanika w Liptowskim Mikulašu (Słowacja), przy współudziale: University of Defence (Brno, Czech Republic); National University of Public Service (Budapest, Hungary); Military University of Land Forces, Generał Tadeusz Kościuszko (Wroclaw, Poland); University of Wroclaw (Wroclaw, Poland); National Military University (Veliko Tarnovo, Bulgaria); Academy of Police Force (Bratislava, Slovak Republic); Academy of Police Force (Prague, Czech Republic).

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ) w dniach 15-17 maja 2023 r. wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. EKSPLOBALIS_2023. Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, organizowanej przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Solinie.

Prof. Dariusz Kozerawski wygłosił referat wprowadzający do panelu nt. Wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na sojusznicze i narodowe zdolności militarne w wymiarze technicznym, który następnie moderował. Ponadto zasiadał w komitecie naukowym konferencji oraz kierował sesją naukową. Należy podkreślić, iż w tym prestiżowym przedsięwzięciu naukowym wzięli udział badacze, eksperci i przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego z Polski i zagranicy.

Z kolei w dniu 18 maja 2023 r. prof. Dariusz Kozerawski wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. New trends of professional training in armed forces, organizowanej przez Katedrę Nauk Społecznych Akademii Sił Zbrojnych im. gen. M. R. Stefanika w Liptowskim Mikulašu (Słowacja), przy współudziale: University of Defence (Brno, Czech Republic); National University of Public Service (Budapest, Hungary); Military University of Land Forces, Generał Tadeusz Kościuszko (Wroclaw, Poland); University of Wroclaw (Wroclaw, Poland); National Military University (Veliko Tarnovo, Bulgaria); Academy of Police Force (Bratislava, Slovak Republic); Academy of Police Force (Prague, Czech Republic).

Prof. Dariusz Kozerawski wygłosił referat nt. The strategic challenges of Professional Military Education in aspect of co-operation with civilian universities, wzbogacony prezentacją multimedialną. Ponadto zasiadał w komitecie naukowym konferencji oraz kierował sesją naukową. W tym prestiżowym przedsięwzięciu naukowym wzięli udział badacze i eksperci z ośrodków i uczelni zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego z Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Bułgarii.

Zobacz galerię zdjęć