Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ

Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ

Stanowisko i funkcje

Profesor uczelni w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych i międzynarodowych INPiSM, 

Przewodniczący Zespołu ds. realizacji Programu Inicjatywa Badawcza na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Wykształcenie

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską poświęconą polityce zagranicznej niepodległej Ukrainy. Studiował również na Uniwersytecie w Granadzie w ramach stypendium Erasmus.

Staże, stypendia

2023 - Taipei, National Chengchi University (Tajwan)

2023 - UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brazylia)

2022 - Tbilisi, Ilia State University (Gruzja)

2018 - Lwów, Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie (Ukraina)

2017 – Cambridge, Harvard University (Stany Zjednoczone Ameryki)

2017 – Lwów, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Wydział Stosunków Międzynarodowych (Ukraina)

2016 – Sydney, University Department of Government and International Relations (Australia)

2014 - Szanghaj, Shanghai International Studies University, SISU (Chińska Republika Ludowa)

2014  - Seul, Hankuk University of Foreign Studies (Korea Południowa)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

W latach 2012-2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, do zadań którego należy identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. Wcześniej sprawował również funkcję członka Zarządu i Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajęcia dydaktyczne

 • Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych
 • Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • Międzynarodowy porządek współczesnego świata
 • Organizacje międzynarodowe i pozarządowe

Zainteresowania badawcze

 • Problematyka polityki zagranicznej RP, uwarunkowania zmian systemowych i procesu transformacji w Polsce po 1989 r.
 • Uwarunkowania i proces rozpadu ZSRR.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poradzieckiego.
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy, Rosji, stosunki dwustronne.
 • Transformacja społeczno-polityczna obszaru poradzieckiego.

Aktualne badania naukowe

Proces instytucjonalizacji bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim,

Struktura i działalność WNP, OUBZ, Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz projektów skierowanych na reintegrację obszaru poradzieckiego,

Transformacja społeczno-polityczna obszaru poradzieckiego

Najważniejsze publikacje

Monografie i prace zbiorowe

P. Bajor, E. Chwiej, I. Krzyżanowska-Skowronek, L. Zyblikiewicz, Zarys stosunków międzynarodowych w erze współczesnej globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023. s. 486,

P. Bajor (red.), Uwarunkowania i rozwój Partnerstwa Wschodniego: Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2022, s. 171

Eastern Partnership: the role and significance in the process of transformation of the countries of Eastern Europe and the South Caucasus, ed. by Piotr Bajor, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021, s. 204

Восточное партнерство. Цели – опыт – вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой, под научной редакцией Петра Байора, Краков 2013, s. 441.

Polityka zagraniczna Polski. Wybrane zagadnienia i problemy, pod red. P. Bajora, T. Młynarskiego, Krakow 2012, s. 196. http://www.mediafire.com/view/yf68p3tdy15kuh3/Polityka_zagraniczna_Polski._Wybrane_zagadnienia_i_problemy.pdf

Ю.Тищенко, П. Байор, М. Товт, Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство, Український незалежний центр політичних досліджень, Агентство „Україна", Київ 2010, s. 148.

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, pod. red. Lubomira Zyblikiewicza, Marka Czajkowskiego, Piotra Bajora, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 262.

Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, praca pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Tom 2, Drukarnia Pijarów, Kraków 2010, s. 271.

Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, pod. red. Piotra Bajora, Olgi Plaze, Tom I, Drukarnia Pijarów, Kraków 2009, s. 163.

Studia doktoranckie. Wybór aktów prawnych, red. Piotr Bajor, Kajetan Jaksender, Grażyna Troll, Wydanie I, Kraków 2008, s. 85.

Studia doktoranckie. Wybór aktów prawnych, red. Piotr Bajor, Ewelina Dyląg, Dorota Kwapisz, Wydanie II, Kraków 2009, s. 92.

Artykuły naukowe

P. Bajor, The evolution and functioning conditions of the Eastern Partnership programme [w:] Eastern Partnership : the role and significance in the process of transformation of the countries of Eastern Europe and the South Caucasus, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2021, s. 25-40

P. Bajor, Conditions and implementation of the energy policy of the Russian Federation, [w:] A. Gruszczak, P. Bajor (red.), Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 269-279.

P. Bajor, Determinants and Directions of Polish–Chinese Cooperation in the Context of the One Belt, One Road Initiative, [w:] The Belt & Road Initiative in the Global Arena Chinese and European Perspectives, red. Yu Cheng, Lilei Song, Lihe Huang, Palgrave Macmillan-Springer, Singapore 2018, s. 87-101.

P. Bajor, Foreign and security policy in the program principles of the Ukrainian political parties, [w:] Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją a globalizacją, pod red. Artura Gruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2018, s. 133-143.

P. Bajor, Gracz realny czy wyobrażony?: rola i znaczenie Chin w Europie Środkowej i Wschodniej, [w:] Lepiej nie będzie?: Europa w dobie przesilenia, pod red. Agaty Supińskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018, s. 213-225.

P. Bajor, The Eastern Dimension of the North Atlantic Treaty Organization, ”Politeja, Global and Regional Security Challenges”, ed. by Artur Gruszczak, 2017, issue 50, s. 5-21.

P. Bajor, A strategic challenge - The influence of historical policy on the current shape of the Polish-Ukrainian relations, „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa”, 2016, nr 1, s. 64-74.

P. Bajor, Konflikt na Ukrainie: uwarunkowania i konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania, pod red. naukową Pawła Graty, Marka Delonga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 32-44.

P. Bajor, Strength and power – conditions and doctrinal assumptions of the security policy of the Russian Federation [w:] Eastern chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus, P. Bajor, K. Schöll-Mazurek (eds), Akademicka Publishing House, Kraków 2015, pp. 29-49.

P. Bajor, Wpływ wydarzeń drugiej wojny światowej na współczesne stosunki polsko-ukraińskie [w:] Zanikające blizny. Kontrowersje wobec skutków II wojny światowej, red. Jan Waskan, Sławomir Sadowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 161-180.

P. Bajor, „Operacja" Krym – aneksja półwyspu i jej konsekwencje, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", Rok 12 (2014), Zeszyt 2 Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu, Redakcja: Tomasz Stępniewski, Andrzej Gil, Andrzej Szabaciuk, Anna Visvizi     ISSN 1732-1395, Lublin 2014, s. 37-55,

P. Bajor, „Powrót do Europy" –   uwarunkowania międzynarodowe i zmiany priorytetów polskiej polityki zagranicznej w okresie przełomu [w:] Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – wybrane aspekty transformacji politycznych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red.), Koszalin 2014, ISBN: 978-83-7365-350-5; ISSN: 0239-7129, s. 17-29.

P. Bajor, Życie na nowo, „Nowa Europa Wschodnia", 2014, nr 5, s. 62-29,

П. Байор, Великі сподівання та розчарування в українсько польських відносинах, Розділ III. Стратегічні напрями реалізації зовнішньої політики України, [w:] Зовнішня політика України 2013: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети, за редакцією професора Г. М. Перепелиці, Видавничий дім «Стилос», Київ 2014, сс. 176-201.

P. Bajor, Sytuacja demograficzna Ukrainy po 1991 r., "Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne", nr 14,2014, Kraków-Przemyśl 2014, s. 63-70.

P. Bajor, The System of Human and Civil Rights in Poland and the Guarantees of Its Protection, [in:] Legal adjusting of collaboration of Ukraine and Moldova with European Union, Truskavets- Chișinău 2014, pp. 175-179.

P. Bajor, Polish Eastern Policy: Experiences, Challenges, and Prospects, [in:] "Moldoscopie", (Probleme de analiză politică), nr 2, 2014, (LXV), Chişinău: Universitatea de Stat din Moldova, USPEE, Asociaţia moldovenească de ştiinţă politică, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere", pp. 180-191.

P. Bajor, Sytuacja gospodarcza i uwarunkowania surowcowo-infrastrukturalne niepodległej Ukrainy, „Nowa Ukraina", Zeszyty historyczno-politologiczne nr 13, Kraków-Przemyśl 2013, ss. 103-114.

P. Bajor, Demagogia czy realny problem? Krym jako potencjalny czynnik destabilizacji bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw [w:] Wspólnota Niepodległych Państw: fragmeracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne, tom 1, pod red. T. Kapuśniaka, Lublin-Warszawa 2011, s. 129-140,

P. Bajor, Czy to była (r)ewolucja? Rola i znaczenie Ukrainy w procesie rozpadu Związku Radzieckiego [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 2: Wspólnota Niepodległych Państw, pod red. M. Smolenia, M. Lubiny, Kraków 2011, s. 145-160,

P. Bajor, „Nadwyrężone partnerstwo" – stosunki rosyjsko-ukraińskie w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą, Białorusią, pod. red. Lubomira Zyblikiewicza, Marka Czajkowskiego, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 179-190,

P. Bajor, Problemy i perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO [w:] Biuletyn Międzynarodowy, pod. red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 153-166,

P. Bajor, Pomarańczowa kontynuacja czy niebieski rewanż? Ukraina przed wyborami prezydenckimi 2010 r. [w:] Biuletyn Międzynarodowy, pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 241-251,

P. Bajor, Stosunki ukraińsko-rosyjskie. Kryzys strategicznego partnerstwa [w:] Bezpieczeństwo Narodowe, kwartalnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP, nr 9-10, Warszawa 2009, s. 172-190,

П. Байор, Система высшего образования в Польше в условиях выполнения «Болонского процесса [w:] Современность в зеркале рефлексии: язык – культура – образование, Издательство Иркутского государственного университета, Иркутск 2009, s. 596-604,

P. Bajor, Ukraina ma południe. Czarnomorska polityka państwa ukraińskiego  [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, pod. red. Walentego Baluka, Oficyna Wydaw. Arboretum, Wrocław 2008, s. 123-146 (wraz z A. Kozłowską),

P. Bajor, Ukraina po wyborach – koniec czy kontynuacja kryzysu? [w:] Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, pod. red. Piotra Bajora, Olgi Plaze, Tom I, Kraków 2009, s. 18-23,

P. Bajor, Politologiczna analiza przyczyn kryzysu politycznego na Ukrainie [w:] Politeja, publikacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, nr 7, Kraków 2007, s. 379-484,

П. Байор, У замкнутому колі, Зовнішні справи, № 10, Київ 2007,

П. Байор, Дорогою стратегічного партнерства, Політика і час, № 6, Київ 2007, s. 14-16.

П. Байор, Відносини між Україною та Європейським Союзом: від партнерства до інтеграції [w:] Можливості євроінтеграції у вирішенні проблем регіонів України: досвід Польщі для Донечини та Криму, ред. Леся Шевченко, Фундація Відкрите суспільство, Київ 2008 s. 124-130

П. Байор, Проблеми дислокації Чорноморського Флоту Російської Федерації в Україні [w:] Можливості євроінтеграції у вирішенні проблем регіонів України: досвід Польщі для Донечини та Криму, ред. Леся Шевченко, Фундація Відкрите суспільство, Київ 2008, s. 130-143.

П. Байор, Майбутнє Чорноморського Флоту Російської Федерації в Україні (Проблема 2017 року) [w:] Можливості євроінтеграції у вирішенні проблем регіонів України: досвід Польщі для Донечини та Криму, ред. Леся Шевченко, Фундація Відкрите суспільство, Київ 2008, s. 144-146

П. Байор, Польсько-американська співпраця у сфері протиракетної оборони [w:] Можливості євроінтеграції у вирішенні проблем регіонів України: досвід Польщі для Донечини та Криму, ред. Леся Шевченко, Фундація Відкрите суспільств, Київ 2008, s. 147-152.

Udział w konferencjach naukowych

P. Bajor, Wojna w Ukrainie – uwarunkowania i skutki dla bezpieczeństwa europejskiego, IV Ogólnopolski Kongres Europeistyki, 20-22 września 2023 r.

P. Bajor, Wielowymiarowość wojny: ewolucja strategii i taktyki Ukrainy, V Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Wojna i zmiana w środowisku międzynarodowym?”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 25-26 września 2023.

P. Bajor, Wojna w Ukrainie – implikacje i wyzwania dla bezpieczeństwa i ładu międzynarodowego, I Kongres Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Łódź, 9-10 listopada 2023.

P. Bajor, Bezpieczeństwo informacyjne - uwarunkowania, ewolucja i zagrożenia, ogólnopolska konferencja „Kryzys i organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego w obliczu współczesnych zagrożeń. Nowe wyzwania społeczeństwa cyfrowego”, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 22 listopada 2022 r.

P. Bajor, Ewolucja bezpieczeństwa w wymiarze informacyjnym - ujęcie porównawcze, XI Ogólnopolska Konwencja PTSM "Nowy ład międzynarodowy?", Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 24-25 listopada 2022 r.

P. Bajor, Nowe formy zagrożeń bezpieczeństwa. Perspektywa rosyjska, międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy - ​Cyberprzestrzeń (cyberspace), Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, 6-8 listopada 2019 r.,

P. Bajor, Jesień Ludów w aspekcie geopolitycznym i międzynarodowym, międzynarodowa konferencja „Polityczne, gospodarcze i społeczne konsekwencje przemian 1989 roku dla Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej”, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, 10-11 października 2019 r.,

P. Bajor (Uniwersytet Jagielloński) Polityka bezpieczeństwa Ukrainy: zmiana i kontynuacja, III Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, uniwersytet Szczeciński, 25-26 września 2019 r.,

Piotr Bajor, Współpraca chińsko-rosyjska w sferze energetycznej, III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 19-20 września 2019 r.,

P. Bajor, States de facto as factors of the transformation of security and international order, National Chengchi University, Tajpej, 9 września 2019 r.,

P. Bajor, Relacje Chiny-Tajwan a uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego, międzynarodowa konferencja „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”, Państwowy Uniwersytet Lwowski, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, PWSW w Przemyślu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Lwów, 4-5 kwietnia 2019 r.

P. Bajor, Instytucje  międzynarodowe wobec konfliktów międzynardowych na obszarze eurazjatyckim, VIII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Instytucje międzynarodowe a dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych”, Poznań, 8-9 listopada 2018 r.

П. Байор, Роль и значение Центральной Азии во внешней политике и политике безопасности Российской Федерации (P. Bajor, Rola i znaczenie Azji Centralnej w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej), międzynarodowa konferencja „Globalization and Modern Eurasia: History, Trends, Challenges for Change”, National University of Mongolia in collaboration with the Korean Association of Slavic and Eurasian Studies, Mongolian Association for Central and Eastern Europe Studies, Institute of International Affairs, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, 30 czerwca – 1 lipca 2018 r.

П. Байор, Р. Клосович, Обстоятельства и последствия функционирования квази-государств в постсоветском пространстве (P. Bajor, R. Kłosowicz, Uwarunkowania i skutki funkcjonowania quasi-państw na przestrzeni poradzieckiej, międzynarodowa konferencja „Globalization and Modern Eurasia: History, Trends, Challenges for Change”, National University of Mongolia in collaboration with the Korean Association of Slavic and Eurasian Studies, Mongolian Association for Central and Eastern Europe Studies, Institute of International Affairs, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, 30 czerwca – 1 lipca 2018 r.

П. Байор, Проблема Приднестровья и ее влияние на условия региональной безопасности (P. Bajor, Problem Naddniestrza i jego wpływ na uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego), Seminarium naukowe poświęcone bezpieczeństwu regionalnemu w Europie, Państwowy Uniwersytet w Kiszyniowie, Ambasada RP w Kiszyniowie, 24 maja 2018 r.

P. Bajor, Wpływ polityki Chin na sytuację geopolityczną w Europie Wschodniej: gracz realny czy wyobrażony?, ogólnopolska konferencja „Geopolityczne gry na wschodzie Europy: kto rozdaje karty i kto osiąga korzyści?”, Ośrodek Myśli Politycznej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, 25 kwietnia 2018 r.

P. Bajor, Współczesny system bezpieczeństwa międzynarodowego – uwarunkowaniai zagrożenia, seminarium naukowe Koła Naukowego Prawa Karnego "Iustitia" oraz Koła Naukowego Filozofii i Teorii Prawa Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 18 kwietnia 2018 r.

P. Bajor, Geopolityczna mozaika. Bezpieczeństwo regionalne w Europie Środkowej  i Wschodniej, międzynarodowa konferencja „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”, Państwowy Uniwersytet  Lwowski, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, PWSW w Przemyślu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Lwów, 22-23 marca 2018 r.

P. Bajor, Uwarunkowania i skutki geopolityczne konfliktu na Ukrainie, międzynarodowa konferencja „Revolution, War and Their Consequences”, College of Europe Natolin Campus, konferencja w ramach projektu Three Revolutions (3R), Warszawa, 16-17 marca 2018 r.

P. Bajor, Jeden pas, jedna droga - perspektywy współpracy Polski i Chin, seminarium poświęcone problematyce uwarunkowań współpracy polsko-chińskiej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, 30 stycznia 2018 r.

P. Bajor, Ład międzynarodowy i uwarunkowania geopolityczne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wykład gościnny w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, 7 grudnia 2017 r.

P. Bajor, Przestrzeń poradziecka w polityce Unii Europejskiej i NATO, międzynarodowa konferencja „Między Unią Europejską a Eurazją. Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń”, konferencja Komisji Środkowoeuropejskiej oraz Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności, Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytutu Państwa i Prawa Narodowej Akademii Ukrainy, Kraków, 23-24 listopada 2017 r.

P. Bajor, Ład geopolityczny i poziomy bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, VIII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”, Kraków, 9-10 listopada 2017 r.

P. Bajor, Transformacja polityki bezpieczeństwa NATO, międzynarodowa konferencja „Współczesna polityka bezpieczeństwa - aspekty militarne i społeczno-gospodarcze”, Instytut Nauk o Polityce oraz Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Hetmana Petra Sahajdacznego we  Lwowie, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana  Franki, Rzeszów, 17-18 października 2017 r.

P. Bajor, Ambitne  wyzwania. Założenia doktrynalne i proces reform Sił Zbrojnych Ukrainy, ogólnopolska konferencja II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków, 21-22 września 2017 r.

P. Bajor, NATO wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa regionalnego, międzynarodowa konferencja „Ukraina w warunkach transformacji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego”, Wydział Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Uniwersytet Wrocławski, Lwów, 23-24 maja 2017 r.

П. Байор, Угрозы и вызовы региональной безопасности в Восточной Европе (P. Bajor, Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa regionalnego w Europie Wschodniej), Seminarium naukowe poświęcone regionalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, Państwowy Uniwersytet w Kiszyniowie, Ambasada RP w Kiszyniowie, 31 marca 2017 r.

P. Bajor, Współczesne partie ukraińskie wobec procesów globalizacji i glokalizacji, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa o Systemach Politycznych i Partyjnych „Polska, Europa, Świat Dokąd zmierzają współczesne partie polityczne?”, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, 9-10 marca 2017 r.

P. Bajor, Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej: założenia i realizacja, wykład gościnny w ramach Jubileuszu 20-lecia Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 3 grudnia 2016 r.

P. Bajor, Strategiczne partnerstwo polsko-ukraińskie. Analiza uwarunkowań i ewolucji współpracy po 1991 r., międzynarodowa konferencja „25 lat niepodległej Ukrainy – próba bilansu”, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Państwa i Prawa im. W. M. Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Olsztyn, 6-7 października 2016 r.

P. Bajor, Determinants and directions of Polish-Chinese cooperation in the context of the One Belt – One Road, międzynarodowa konferencja “The Belt and Road to a Better Future ”, China-Europe Youth Dialogue, Tongji University, Szanghaj, 3-4 czerca 2016 r.

P. Bajor, Regional security and Polish eastern policy, seminarium naukowe poświęcone polskiej polityce wschodniej po rozpoczęciu konfliktu we wschodniej Ukrainie, Chinese Academy of Social Sciences, Pekin, 14 kwietnia 2016 r.

П. Байор, Внешняя политикa Польши в отношении украинского кризиса и ее отношения с Россией (P. Bajor, Polityka zagraniczna Polski i stosunki z Rosją w kontekście konfliktu na Ukrainie), międzynarodowa konferencja „Redefining Russian Territories: Governance, Perceptions, and Identities”, Institute of Russian Studies (IRS), Hankuk University of Foreign Studies, Seul, 30-31 października 2015 r.

P. Bajor, Ideologiczne i doktrynalne uwarunkowania polityki zagranicznej FR, III Ogólnopolski Kongres Politologii Odsłony Polityki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 22-24 września 2015 r.

P. Bajor, Uwarunkowania i funkcjonowanie współczesnego system partyjnego Ukrainy, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Politologii i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus” o Systemach Politycznych i Partyjnych „Polska. Europa. Świat. „Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 13 marca 2015 r.

P. Bajor, Rola Polski i Niemiec w programie Partnerstwo Wschodnie, międzynarodowa konferencja „Geopolityczne dylematy. Doświadczenia i wyzwania integracji europejskiej Mołdawii”, Państwowy Uniwersytet w Kiszyniowie, Kiszyniów, 6 marca 2015 r.,

P. Bajor, Aneksja Krymu i jej geopolityczne konsekwencje, międzynarodowa konferencja „Ziemia Słobodzka – Donbas – Krym – Chersoń – Odessa w życiu Ukrainy do listopada 2014 roku. Historia, język, kultura, religia, gospodarka, polityka”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 3-4 listopada 2014 r.

P. Bajor, Analiza konfliktu ukraińskiego w ujęciu wojny hybrydowej, ogólnopolska konferencja „Siła w Europie – militarne i niemilitarne narzędzia oddziaływania w konfliktach międzynarodowych”, konferencja towarzysząca Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego, Kielce, 3 września 2014 r.

P. Bajor, Uwarunkowania, doświadczenia i wyzwania dla polskiej polityki wschodniej, seminarium naukowe w Instytucie Historii Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, Pekin, 9 lipca 2014 r.

P. Bajor, Polish policy towards Revolution of Dignity in Ukraine, seminarium naukowe w School of International Relations and Public Affairs Shanghai International Studies University (SISU), Szanghaj, 4 lipca 2014 r.

P. Bajor, The consequences of the Ukrainian crisis on the level of security and the political situation in the region of Central and Eastern Europe, seminarium naukowe w East China University of Political Science and Law, Szanghaj, 26 czerwca 2014 r.

P. Bajor, Ukrainian crisis and its impact on China's relations with the region of Eastern Europe, seminarium naukowe w Tongji University w Szanghaju, Chiny, Szanghaj, 24 czerwca 2014 r.

P. Bajor, Wyzwania i problemy bezpieczeństwa energetycznego UE, ogólnopolska konferencja „Polityka bezpieczeństwa w świetle uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecznych”, Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 10-11 czerwca 2014 r.

P. Bajor, Uwarunkowania i przebieg konfliktu we wschodniej Ukrainie, seminarium „Rosyjska polityka (nie)bezpieczeństwa, czyli ile można ugrać blefując?”, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 6 czerwca 2014 r.

P. Bajor, Partnerzy, rywale, wrogowie - anatomia konfliktów ukraińsko-rosyjskich po rozpadzie ZSRR, seminarium Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 4 czerwca 2014 r.

P. Bajor, Porewolucyjna Ukraina – uwarunkowania sytuacji politycznej i scenariusze rozwoju sytuacji, seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych „Kryzys na Ukrainie - uwarunkowania i konsekwencje”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 3 czerwca 2014 r.

P. Bajor, Konflikt ukraińsko-rosyjski i jego wpływ na system bezpieczeństwa europejskiego, IV Konferencja Naukowa & Defence „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 13-14 maja 2014 r.

P. Bajor, Wpływ wydarzeń drugiej wojny światowej na współczesne stosunki polsko-ukraińskie, ogólnopolska konferencja „Współczesne implikacje II wojny światowej”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko-Bydgoszcz, 15-16 kwietnia 2014 r.

P. Bajor, Współczesna Polska – sukces 25 lat transformacji i wyzwania na przyszłość, wykład na Wolnym Międzynarodowym Uniwersytecie Mołdawii, Kiszyniów, 3 kwietnia 2014 r.

П. Байор, Партнеры или соперники, польско-российские отношения после распада Советского Союза (P. Bajor, Partnerzy czy rywale, stosunki polsko-rosyjskie po upadku Związku Radzieckiego), międzynarodowa konferencja Fifth East Asian Conference on Slavic-Eurasian Studies ,,1913-2013 for Eurasia: A Great Experiment or a Lost Century?”, Osaka University of Economics and Law, Yao, International Council for Central and East European Studies Asian Congress, Osaka, 9-10 sierpnia 2013 r.

P. Bajor, Polish Eastern Policy: Experiences, Challenges and Prospects, międzynarodowa konferencja International Studies Association oraz Central Slavic Conference 50th Anniversary 1962-2012, w Stanach Zjednoczonych, Saint Louis, 1-4 listopada 2012 r.

„Nowa żelazna kurtyna" Problem reżimu wizowego w stosunkach Ukraina – UE, międzynarodowa konferencja European Central Slavic Conference „Historia, polityka i kultura w Europie Wschodniej", Przemyśl, 9-10 lipca 2012 r.

„Czy to była (r)ewolucja? Rola i znaczenie Ukrainy w procesie rozpadu ZSRR", Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego: „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i Świata", 30.11-02.12.2011, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Zmiana czy kontynuacja? Polityka zagraniczna Ukrainy po wyborach prezydenckich 2010 roku, konferencja: „Między Europą a Rosją. Ukraina w poszukiwaniu politycznej tożsamości", 17 lutego 2010, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Współczesna Ukraina. Zarys historii politycznej po uzyskaniu niepodległości w 1991 r., wykład w ramach sesji naukowej „Tygodnia ukraińskiego" zorganizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, 3 czerwca 2009,

Sytuacja polityczna na Ukrainie przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku, międzynarodowa debata naukowa „Co dalej z Ukrainą?" zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz stowarzyszenie FIDE, Kraków, 13 maja 2009,

Integracja Ukrainy i Gruzji z NATO. Implikacje dla jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego, ogólnopolska konferencja naukowa: „Współczesne relacje transatlantyckie", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27 marca 2009,

Sytuacja geopolityczna w basenie czarnomorskim po wojnie w Gruzji (wzajemne relacje Rosja, Gruzja, Ukraina), ogólnopolska konferencja naukowa: „Problemy obszaru postsowieckiego na przełomie XX i XXI wieku", Uniwersytet Łódzki,
18 grudnia 2008,

Rola i geopolityczne znaczenie Krymu w basenie Morza Czarnego, konferencja naukowa „Ukraina na przestrzeni wieków", Uniwersytet Jagielloński, 26-27 maja 2008,

Spory i konflikty w stosunkach ukraińsko-rosyjskich, konferencja „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Region z perspektywy 15-tu lat po rozpadzie ZSRR", Uniwersytet Wrocławski, 19-20 listopada 2007,

Sytuacja polityczna na Ukrainie po przedterminowych wyborach parlamentarnych, referat wygłoszony podczas debaty „Ukraina po wyborach – stabilny rząd czy kolejny kryzys?", Kraków, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, 12 października 2007,

Proces demokratyzacji na Ukrainie w kontekście wyborów parlamentarnych z 26 marca 2006 roku, konferencja ,,Trudne wybory 2006 – Białoruś, Ukraina", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Koło Nauk Politycznych,
5 kwietnia 2006,

Kwestia mniejszości narodowych w stosunkach polsko-ukraińskich, konferencja naukowa ,,Ukraina na przestrzeni wieków", Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kwiecień 2006,

Ukraina rok po przejęciu władzy przez pomarańczowych – doświadczenia
i wyzwania
, konferencja naukowa ,,Pomarańczowa kontrrewolucja", Uniwersytet Jagielloński, grudzień 2005.

Polish Eastern Policy: Experiences, Challenges and Prospects, międzynarodowa konferencja International Studies Association oraz Central Slavic Conference
w Stanach Zjednoczonych, Saint Louis, 1-4 listopada 2012 r., 

Wpływ konfliktu rosyjsko-gruzińskiego na integrację Ukrainy i Gruzji z Sojuszem Północnoatlantyckim, międzynarodowa konferencja Łomonosow 2009, sekcja – nauki polityczne, Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie,
16 kwietnia 2009

Polska w NATO i Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, seminarium naukowe dla dziennikarzy polonijnych pracujących na Ukrainie zorganizowane przez Ambasadę RP w Kijowie, Obuchów, 30 maja 2009,

Współczesna polityka zagraniczna Polski. Wyzwania i perspektywy, międzynarodowa konferencja „Rozwój państwowości i prawa na Ukrainie: rzeczywistość i perspektywy", Odeska Państwowa Akademia Prawna, Symferopol, 24 kwietnia 2009,

Polska droga do Unii Europejskiej w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy, referat wygłoszony na konferencji podsumowującej grant badawczy Instytutu Polskiego w Kijowie, Symferopol, 25 września 2008,

System szkolnictwa wyższego w Polsce w warunkach realizacji Procesu Bolońskiego, referat wygłoszony na konferencji naukowej „Współczesność w lustrze refleksji – język – kultura – wykształcenie", Federacja Rosyjska, Państwowy Uniwersytet w Irkucku, 6-9 października 2008,

„Polska droga do Unii Europejskiej w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy", referat wygłoszony na konferencji podsumowującej grant badawczy Instytutu Polskiego w Kijowie, Symferopol, 25 września 2008,

Budowa podstaw i kształt stosunków polsko-ukraińskich na początku lat 90, konferencja naukowa „Polska-Ukraina: doświadczenia strategicznego partnerstwa", Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, 18 maja 2007,

Polityka zagraniczna Ukrainy w polskiej percepcji – referat wygłoszony  na posiedzeniu Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, 21 czerwca 2007, referat w języku ukraińskim,

Polityka zagraniczna RP po zmianie rządu. Kontynuacja czy zerwanie z polityką poprzedników?, konferencja Cwietkowskie czytania, corocznie organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, 7 grudnia 2007, referat w języku ukraińskim.

Popularyzacja wiedzy

Piotr Bajor, Kijowska misja prezydenta Dudy, portal Onet

Piotr Bajor, Międzynarodowe wsparcie ukraińskich reform, portal Onet

Piotr Bajor, Rosja-Białoruś: asymetryczne partnerstwo, portal Onet

Piotr Bajor, Niestabilny obszar poradziecki, portal Onet

Piotr Bajor, Ukraińskie wyzwanie prezydenta Dudy, portal Onet

Piotr Bajor, NATO solidarne wobec zagrożeń, portal Onet

Piotr Bajor, Krymskie ciemności, portal dwumiesięcznika Nowa Europa, Wschodnia

Piotr Bajor, Prezydencka inspekcja, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Na froncie bez zmian, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Od Kosowa po Donbas

Piotr Bajor, Storpedowana szansa, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Niejednoznaczny rozejm, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Arktyczne napięcie, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Ostatnia szansa?, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Powyborcza Ukraina, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Kampania w cieniu wojny, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, A Turbulent Coalition?, portal dwumiesięcznika New Eastern Europe

Piotr Bajor, Wyborcze wyzwania Ukrainy

Piotr Bajor, Kapitulacja czy gwarancje pokoju?, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Krym Putina, portal Jagielloński24.pl

Piotr Bajor, Ukraina stowarzyszona, Portal Spraw Zagranicznych

Piotr Bajor, Ukraina chce do NATO, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Nowe rozdanie wyborcze, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Kochający Putina, Portal Spraw Zagranicznych

Piotr Bajor, Trudny dzień  niepodległości, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Gospodarska wizyta, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia (wersje ukraińska i angielska)

Piotr Bajor, Kryzys polityczny czy przemyślana strategia, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Potrzeba działania i solidarności, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia

Piotr Bajor, Azja a sprawa ukraińska, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, (przedruk w wersji ukraińskiej i rosyjskiej)

Piotr Bajor, Przełom w walce z separatystami?, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia