Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – strategie – interwencje – nowa książka pod redakcją prof. Dariusza Kozerawskiego
aktualności publikacje

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – strategie – interwencje – nowa książka pod redakcją prof. Dariusza Kozerawskiego

16.01.2020
Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się praca zbiorowa Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – strategie – interwencje pod redakcją naukową prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ.
więcej o Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – strategie – interwencje – nowa książka pod redakcją prof. Dariusza Kozerawskiego
Między wiedzą a władzą – nowa książka pod redakcją pracowników Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
aktualności publikacje

Między wiedzą a władzą – nowa książka pod redakcją pracowników Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego

10.10.2019
Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazała się praca zbiorowa Między wiedzą a władzą. Bezpieczeństwo w erze informacji pod redakcją kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego prof. dr. hab. Artura Gruszczaka i dr. Piotra Bajora, adiunkta w ZBN.
więcej o Między wiedzą a władzą – nowa książka pod redakcją pracowników Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
100. numer „Analiz” i „Komentarzy” ZBN!
aktualności publikacje

100. numer „Analiz” i „Komentarzy” ZBN!

23.09.2019
Z wielką przyjemnością informujemy, że w serii publikacji wydawanych przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego pod nazwą „Analizy ZBN” i „Komentarze ZBN” ukazał się setny numer! Autorem jubileuszowego tekstu jest dr Arkadiusz Nyzio.
więcej o 100. numer „Analiz” i „Komentarzy” ZBN!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje pracowników 2010-2019

 

 1. Bajor Piotr, Bar Agata. „The challenges and future of African Union - Changes in Priorities?”, Moldoscopie 2019, nr 2 (85), s. 26-32.   

 2. Bajor Piotr & Gruszczak Artur (red.). Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

 3. Bajor Piotr & Gruszczak Artur. „Między wiedzą a władzą – o związkach między informacją, wiedzą i bezpieczeństwem”, [w:] Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, red. P. Bajor, A. Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 7-17.

 4. Bajor Piotr. „Conditions and implementation of the energy policy of the Russian Federation”, [w:] Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, red. P. Bajor, A. Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 269-279.

 5. Bajor Piotr, Mania Andrzej, Pugacewicz, Tomasz, Wyrwisz Anna (red.), Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych & Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2018 [2019].

 6. Bajor Piotr, Mania Andrzej, Pugacewicz, Tomasz, Wyrwisz Anna, „Zagadnienia regionalne w polityce USA  i państw europejskich”, [w:] Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, red. A. Mania, P. Bajor, T. Pugacewicz, A. Wyrwisz, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych & Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2018 [2019], s. 11-26.

 7. Czajkowski Marek, „Prawo kosmiczne a bezpieczeństwo międzynarodowe – stan obecny i możliwe kierunki ewolucji” [w:] Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, red. P. Bajor, A. Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 271-293.

 8. Czajkowski Marek, „Russia in the World – Cold War 2.0 on the Rise” [w:] Security Outlook 2018, red. A. Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 53-82.

 9. Dziwisz Dominika. „Bezpieczeństwo danych osobowych w erze Big Data : ograniczenia i dylematy stosowania "prawa do bycia zapomnianym"”, [w:] Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, red. P. Bajor, A. Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 87-102.

 10. Dziwisz Dominika, „The future of the Internet - the traps of forecasting: the internet of things and augmentedreality in a military context”, Teka of Political Science and International Relations 2018 [2019], t. 13, nr 2, s. 115-126.

 11. Frankowski Paweł, „Trade Wars – the Role of the Political Economy of International Trade in Global Security” [w:] Security Outlook 2018, red. A. Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 11-26.

 12. Gruszczak Artur. „Inkorporacja acquis Schengen do prawa UE i prawa krajowego”, Przegląd Europejski, 2018 [2019], nr 3, s. 69-84, DOI: 10.5604/01.3001.0013.1921.

 13. Gruszczak Artur. „Migration and Security in 2018”, [w:] Security Outlook 2018, red. A. Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 27-51.

 14. Gruszczak Artur. „Rola rozpoznania geoprzestrzennego w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, [w:] Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, red. P. Bajor, A. Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 295-309.

 15. Gruszczak Artur. „Securitization of neo-nomadic mobility: Frontex’s agent power in the EU’s extended borderland”, The Review of European and Comparative Law, 2019, t. 37, nr 2, s. 33-63, https://doi.org/10.31743/recl.4868.

 16. Gruszczak Artur (red.). Security Outlook 2018, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

 17. Gruszczak Artur. “The Polish Intelligence Services and Security Dilemmas of a Frontline State”, Revista Română de Studii de Intelligence / Romanian Intelligence Studies Review 2017 [2019], nr 17-18, s. 65-80.

 18. Gruszczak Artur & Zachara Małgorzata. „Polska w operacjach pokojowych ONZ po 1989 r.”, [w:] Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918 – 2018, red. E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska, Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, Warszawa 2019, s. 539-560.

 19. Kolaszyński Mateusz. „Surveillance Powers of Law Enforcement and Intelligence Services in Poland” [w:] Security Outlook 2018, red. A. Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 127-141.

 20. Kosowski Bogdan. „Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa narodowego”, Safety & Fire Technology 2019, t. 54, nr 2, s. 132-141.

 21. Kosowski Bogdan, Luzar Artur. „Media społecznościowe jako źródło informacji i dezinformacji na przykładzie pożaru katedry Notre Dame”, [w:] Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń. Nowoczesne technologie w ochronie dziedzictwa, Wydawnictwo Szkoły Aspirantów Pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej, Kraków 2019, s. 131-135.

 22. Kozerawski Dariusz S. (red.). Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka - strategie - interwencje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

 23. Kozerawski Dariusz S. „Szkolenie personelu polskiego kontyngentu wojskowego do udziału w ostatniej zmianie międzynarodowej operacji stabilizacyjnej „Iraqi Freedom””, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka - strategie - interwencje, red. D. S. Kozerawski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 155-170.

 24. Kozerawski Dariusz S. „Wojsko Polskie w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie zimnej wojny - operacje pokojowe i misje obserwacyjne”, [w:] Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych, red. T. Panecki, J. Smoliński, Wyd. RYTM, Warszawa 2019, s. 370-384.

 25. Kozerawski Dariusz S. „Polish Armed Forces in NATO Multinational Operations: Strategic Threats or Chances?”, [w:] Alliance planning and coalition warfare: historical and contemporary approaches, red. H. E. Raugh, Jr., Institute for Strategic Research, Belgrade 2019, s. 242-257.

 26. Kozerawski Dariusz S. „Zarządzanie strategiczne personelem akademickiej uczelni wojskowej na przykładzie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie” [w:] Human resources management in the armed forces, security and rescue corps, Akadémia Ozbrojených Síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš 2019, s. 152-164.

 27. Mazurkiewicz Agata. „Training in Civil-Military Interactions: The Design and Challenges”, Bezpieczeństwo: Teoria i Praktyka, 2019, nr 3, s. 91-102.

 28. Mazurkiewicz Agata, Stępka Maciej, Zubek Marcin. „Local Spoilers and Pathways to Reconciliation: The Polish Perspective on the Polish-Ukrainian Relations in the Borderlands”, Politicke Vedy 2019, t. 22, nr 4, s. 8-32.

 29. Nyzio Arkadiusz, „The Internal Security of Poland in 2018 – Key Changes and Events” [w:] Security Outlook 2018, red. A. Gruszczak, Kraków 2019, s. 105–126.

 

 1. Bajor, Piotr. “Determinants and Directions of Polish–Chinese Cooperation in the Context of the One Belt, One Road Initiative”, [w:] The Belt & Road Initiative in the Global Arena Chinese and European Perspectives, red. Yu Cheng, Lilei Song, Lihe Huang, Palgrave Macmillan-Springer, Singapore 2017, s. 87-101.

 2. Bajor Piotr, „Foreign and security policy in the program principles of the Ukrainian political parties”, [w:] Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją  a globalizacją, red. A. Gruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 133-143.

 3.  

  Bajor Piotr, „Gracz realny czy wyobrażony?: rola i znaczenie Chin w Europie Środkowej  i Wschodniej”, [w:] Lepiej nie będzie?: Europa w dobie przesilenia, red. A. Supińska, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018, s. 213-225.

   

 4. Czajkowski, Marek.  „Kremlin’s Survival Strategy – The International Dimension”, w: A Transatlantic or European Perspective of World Affairs: NATO and the EU Towards Problems of International Security in the 21st Century, red. Andrzej Podraza, Instituto Franklin, Universidad de Alcala, Madrid 2018.

 5. Czajkowski, Marek.  „Nowy wyścig kosmiczny – USA, Chiny i Rosja”, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2018, t. XV, nr 1, s. 117–141.

 6. Frankowski, Paweł & Gruszczak, Artur (red.), Cross-disciplinary perspectives on regional and global shifts security in the 21st century, Palgrave Macmillan, London – New York 2018.

 7. Frankowski, Paweł & Gruszczak, Artur. „Role of sub-national Actors in North American Security” [w:] Cross-disciplinary perspectives on regional and global shifts security in the 21st century, red. Paweł Frankowski, Artur Gruszczak, Palgrave Macmillan, London – New York 2018, s. 43-60.

 8. Frankowski, Paweł & Gruszczak, Artur. Drifting apart regional security orders [w:] Cross-disciplinary perspectives on regional and global shifts security in the 21st century, red. Paweł Frankowski, Artur Gruszczak, Palgrave Macmillan, London – New York 2018, s. 239-246.

 9. Frankowski, Paweł. „Bezpieczeństwo globalne w warunkach transformacji ładu międzynarodowego”, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. R. Zięba, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018, s. 249-268. 

 10. Gruszczak, Artur & Frankowski, Paweł (red.). Technology, Ethics and the Protocols of Modern War, Routledge, London – New York 2018.

 11. Gruszczak, Artur & Frankowski, Paweł. „Introduction: The protocols of modern war”, [w:] Technology, Ethics and the Protocols of Modern War, red. Artur Gruszczak, Paweł Frankowski, Routledge, London – New York 2018, s. 1-9.

 12. Gruszczak, Artur & Frankowski, Paweł. „Protocols of war - dimensions and layers”, [w:] Technology, Ethics and the Protocols of Modern War, red. Artur Gruszczak, Paweł Frankowski, Routledge, London – New York 2018, s. 208-215.

 13. Gruszczak, Artur. „Violence  reconsidered: Towards post-modern warfare”, [w:] Technology, Ethics and the Protocols of Modern War, red. Artur Gruszczak, Paweł Frankowski, Routledge, London – New York 2018, s. 26-40.

 14. Gruszczak, Artur. „Building the EU’s resilience: the role of intelligence community”, [w:] Security Beyond the State: The EU in an Age of Transformation, red. Daniela Irrera, Claudia Morsut, Barbara Budrich Publishers,  Opladen – Berlin - Toronto 2018, s. 54-73.

 15. Gruszczak, Artur. „Irregular migration – comments”, [w:] Routledge Handbook of Politics of Migration in Europe, red. A. Weinar, S. Bonjour, L. Zhyznomirska, Routledge, London – New York 2018, s. 274-280.

 16. Gruszczak, Artur. „Studia wywiadowcze jako poddyscyplina nauk o bezpieczeństwie: kierunki rozwoju”, [w:] Bezpieczeństwo. Dyscyplina nauki wobec funkcjonowania państwa, red. Elżbieta Kużelewska, Ryszard Skarzyński, Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok 2018, s. 65-84.

 17. Kolaszyński, Mateusz. „Intelligence Control and Oversight in Poland since 1989”, The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs 2018, t. 20, nr 3, s. 230-251.

 18. Orłowski, Piotr. „Wojska Specjalne wobec działań hybrydowych na terenie Polski", [w:] Krystian Frącik, Dariusz Szkołuda (red.), Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.

 19. Orłowski, Piotr. „Znaczenie sił specjalnych jako narzędzia stabilizacji na obszarach pokonfliktowych", Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 3.

 1. Bajor, Piotr. „The Eastern Dimension of the North Atlantic Treaty Organization”, Politeja 2017, nr 5 (50), s. 5-21.

 2. Bajor, Piotr. “A strategic challenge - The influence of historical policy on the current shape of the Polish-Ukrainian relations”, Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa, 2016 [2017], nr 1, s. 64-74.

 3. Bajor, Piotr. „Зовнішня політика та безпека в програме партіі Закон та Справедлівост”, [w:] Політичні партії і вибори: українські та світові практики: збірник статей і тез за результатами наукової конференції  "Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (памяті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року, red. А. Романюк, Львів 2017, s. 256-265.

 4. Bajor, Piotr. “A profound reorganization. Conditionings and transformation of the modern party system in Ukraine”, [w:] Ukraina 25 lat na drodze niepodległości, red. P. Pietnoczka, H. Stroński, Olsztyn 2017, s. 165-175.

 5. Czajkowski, Marek. „Aktualna polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej a Unia Europejska”; Krakowskie Studia Międzynarodowe 2017, t. XIV, nr 2, s. 115-135.

 6. Czajkowski, Marek.  „Ballistic Missile Defence – Technology, Effectiveness and Organization – Key Issues”, Politeja 2017, nr 5 (50), s. 227-262.

 7. Frankowski, Paweł. „Outer space and private companies - consequences for global security”, Politeja 2017, nr 5 (50), s. 131-147.

 8. Gruszczak, Artur.  “EU Criminal Intelligence Model - Problems and Issues”, [w:] EU Criminal Law and Crime Policy. Values, Principles and Methods, red. Joanna Beata Banach-Gutierrez, Chris Harding, Routledge, London – New York 2017, 149-167.

 9. Gruszczak, Artur.  „Współpraca wywiadowcza jako płaszczyna WPBiO UE” [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa: wymiar europejski, red. Małgorzata Pietrasiak, Joanna Ciesielska-Klikowska, Stanisław Kosmynka, Wydawnictwo PTSM & Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2017, s. 137-152.

 10. Gruszczak, Artur.  „NATO wobec zagrożeń wewnętrznych bezpieczeństwa obszaru transatlantyckiego w pierwszych latach zimnej wojny”, Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa, 2016 [2017], nr 1 (1), s. 29-48.

 11. Gruszczak, Artur.  „European Borders in Turbulent Times: The case of the Central Mediterranean ‘Extended Borderland’”,  Politeja 2017, nr 5 (50), s. 23-45.

 12. Gruszczak, Artur. „Wydrążone państwo” – dylematy bezpieczeństwa w świecie biopolityki, Kultura i Polityka, 2016 [2017], nr 20, s. 34-47.

 13. Kolaszyński, Mateusz. „Constitutional status of Polish intelligence services since 1989 - the intelligence vs. the police”, Politeja 2017, nr 5 (50), s. 213-225.

 14. Kosowski, Bogdan. „Stan bezpieczeństwa państwa pochodna procesu podejmowania decyzji w administracji publicznej”, [w:] Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, wyd. Centrum Informacyjne Senatu RP, Warszawa 2017.

 15. Nyzio, Arkadiusz (współredaktor). Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, 2017, t. 16, nr 1, s. 128.

 16. Nyzio, Arkadiusz (współredaktor). Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, 2017, t. 18, nr 3, s. 132.

 17. Nyzio, Arkadiusz (współredaktor). Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe, 2017, t. 14, nr 1, s. 198.

 18. Nyzio, Arkadiusz (współredaktor). Poliarchia, 2017, t. 8, nr 1.

 19. Nyzio, Arkadiusz (współredaktor). Poliarchia, 2017, t. 9, nr 2.

 20. Nyzio, Arkadiusz. „The Second Revival? The Visegrád Group and the European Migrant Crisis in 2015–2017”, Politeja 2017, t. 50, nr 5 (50), s. 47–98.

 21. Tarnawski, Paweł (współutor z Przemysławem Gułą i Kubą Jałoszyńskim). Medyczne skutki terroryzmu, PZWL, Warszawa 2017.

 22. Tyszkiewicz, Adrian (red. ) Wywalcz Polsce wolność lub zgiń: Tobie Ojczyzno!, KNBN UJ - WSMiP UJ, Kraków 2017, s. 42.

 1. Bajor, Piotr (red.). Contemporary Azerbaijan in Social and Political Dimension, Akademicka Publishing House, Kraków 2016, s. 126.

 2. Czajkowski, Marek. „Obrona przeciwrakietowa w Europie jako czynnik bezpieczeństwa kontynentu. Aspekty polityczne”, w: Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Janusz Sawczuk (red.), Prezydencje europejskie i problemy Partnerstwa Wschodniego, Uniwersytet Opolski, Opole 2015 [2016], s. 109-219. 

 3. Czajkowski, Marek. „Pozycja ustrojowa prezydenta Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w kształtowaniu polityki zagranicznej państwa”; w: Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Grzegorz M. Kowalski, Tomasz Wieciech, Łukasz Jakubiak (red.), Konstytucjonalizm. Doktryny. Partie polityczne, WUJ, Kraków 2016, s. 195-204.

 4. Czajkowski, Marek. „Amerykański program obrony przeciwrakietowej w Europie – aspekty polityczne”, w: Wołodymyr Horbatenko, Irena Stawowy-Kawka (red.), Studia Politologica Ucraino-Polona, tom szósty, Żytomierz-Kijów-Kraków 2016, ss. 119-134.

 5. Czajkowski, Marek. „Obrona przeciwrakietowa jako element stosunków strategicznych USA-ZSRR w czasie zimnej wojny”, w: Wojciech Rojek, Andrzej Kastory (red.), Prace Komisji Wojen i Wojskowości PAU, tom X, Kraków 2016, s. 149-164.

 6. Frankowski, Paweł. “Labor Standards in Trade Preference Laws Between the US and Africa”, w: S. Burt, D. Añorve (red.). Global Perspectives on US Democratization Efforts. From the Outside In, ed., Palgrave Macmillan, Londyn 2016, s. 89-102.

 7. Frankowski, Paweł. “Patrolling Power Europe: The Role of Satellite Observation in EU Border”, w: Raphael Bossong, Helena Carrapico (red.), EU Borders and Shifting Internal Security. Technology, Externalization and Accountability, Springer Verlag, Berlin 2016, s. 65-80.

 8. Frankowski, Paweł. „Strategia Kosmiczna dla Europy”, Unia Europejska.pl, 2016, nr 6 (241), s. 21-26.

 9. Gruszczak, Artur. Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community, Palgrave Macmillan, seria: New Security Challenges, Londyn i Nowy Jork 2016, s. xiii+298.

 10. Gruszczak, Artur. „Czesław Nanke”, w: Jubileuszowa Księga Nauk Politycznych, red. Andrzej Zięba, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015 [2016], s. 387-395.

 11. Gruszczak, Artur.  „Police and Customs Cooperation Centres and Their Role in EU Internal Security Governance”, w: Raphael Bossong, Helena Carrapico (red.), EU Borders and Shifting Internal Security. Technology, Externalization and Accountability, Springer Verlag, Berlin 2016, s. 157-175.

 12. Gruszczak, Artur. „Poland: The Special Services since the Independence”, w: Bob de Graaff, James M. Nyce (red.), The Handbook of European Intelligence Cultures, Rowman & Littlefield, Lanham, MD 2016, s. 279-290.

 13. Gruszczak, Artur.   “Establishing an EU law enforcement fusion centre”, European Journal of Policing Studies 2016, 4 (1), s. 103-124.

 14. Gruszczak, Artur.  „Prewencja i antycypacja zagrożeń terrorystycznych w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, w: Arkadiusz Stempin (red.), Współczesne oblicze terroryzmu, Wyższa Szkoła Europejska  im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków 2016, s. 54-71.

 15. Gruszczak, Artur.  „Resilience and mitigation in security management: concepts and concerns”, Forum Scientiae Oeconomia, 2016, 4, numer specjalny 1, s. 7-23.

 16. Kosowski, Bogdan. „Funkcjonowanie administracji publiczne fundamentem sprawnego zarządzania bezpieczeństwem społeczności lokalnych”, [w:] M. Strzelecki, W. Zubrzycki, D. Jurczak Jaka administracja? Rozważania nad teorią i praktyką administracji polskiej po 1989 roku, wyd. WSIiE TWP  Olsztyn 2016.

 17. Kosowski, Bogdan, Filaber, J., Borecka, A. Ochrona przeciwpowodziowa w systemie zarzadzania kryzysowego, wyd. TEXTER, Warszawa 2016.

 18. Nyzio, Arkadiusz (współredaktor). Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, 2016, t. 13, nr 2, s. 140.

 19. Nyzio, Arkadiusz (współredaktor). Poliarchia, 2016, t. 6, nr 1, s. 160.

 20. Nyzio, Arkadiusz.  Poliarchia, 2016, t. 7, nr 2, s. 90.

 21. Nyzio, Arkadiusz. „Wspólnota lokalna i państwo narodowe w ponowoczesności na łamach „Gazety Wyborczej”. Jakościowa analiza dyskursu, [w:] K. Cikała-Kaszowska, W. Zieliński (red.), Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności. Namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, s. 97–114.

 22. Nyzio, Arkadiusz. „Znacząca nieobecność? Katastrofa smoleńska w kampaniach wyborczych 2015 roku”, [w:] M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, red. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 411–442.

 23. Nyzio, Arkadiusz.”Biuro Ochrony Rządu w latach 1989–1993. Zarys problematyki”, [w:] Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, red. M. Kuć, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 235–251.

 24. Tyszkiewicz, Adrian. „Za obronę własnych przekonań": działalność społeczno-polityczna Adama Pleśnara (1935-2013) do 1977 roku”, Polish Biographical Studies, 2016, nr 4, s. 99-116.

 1. Bajor, Piotr, Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики Молдова, под научной редакцией Пиотра Байора, Краков 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

 2. Bajor, Piotr, „Politeja. Studia ukraińskie", pod redakcją Piotra Bajora, Kraków 2015, nr 2 (34/1). Wschodnia szachownica. Uwarunkowania i wyzwania geopolityczne w regionie Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, pod red. P. Bajora. K. Scholl-Mazurek, Kraków 2015.

 3. Bajor, Piotr, Konflikt na Ukrainie: uwarunkowania i konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania, pod red. naukową Pawła Graty, Marka Delonga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 32-44.

 4. Bajor, Piotr, Strength and power – conditions and doctrinal assumptions of the security policy of the Russian Federation [w:] Eastern chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus, ed. by P. Bajor, K. Schöll-Mazurek, Kraków 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, pp. 29-49.

 5. Eastern chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus, ed. by P. Bajor, K. Schöll-Mazurek, Kraków 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

 6. Bajor, Piotr, Kierunek Zachód. Polityka integracji europejskiej Ukrainy, Kraków 2015.

 7. Bajor, Piotr The Presidential Elections in Poland – a Surprising Political Turning Point, „Actual Problems of International Relations", 2005, no. 126 (part 1), pp. 4-11.

 8. Bajor, Piotr, Przyjaźń w czasie wojny, „Nowa Europa Wschodnia", 2015, nr 2.
  В. Мошняга, В. Цуркан, П. Байор, Общественное мнение населения РеспубликИ Молдова о внешней политике страны, [в:] Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики Молдова, под научной редакцией Пиотра Байора, Краков 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, s. 119-132.

 9. Bajor, Piotr, Konflikt na Ukrainie: uwarunkowania i konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania, pod red. naukową Pawła Graty, Marka Delonga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 32-44.

 10. Czajkowski, Marek. NATO and Missile Defense, [w:] 15 Years of Polish Membership in NATO, red. M. Matyasik, KONtekst, Kraków 2015, s. 19-30.

 11. Czajkowski, Marek, Wpływ militaryzacji kosmosu na globalną równowagę strategiczną, Krakowskie Studia Międzynarodowe, numer 1 (XIII), red. Erhard Cziomer, Kraków 2015, s. 75-92.

 12. Czajkowski, Marek, Przestrzeń kosmiczna a bezpieczeństwo międzynarodowe. Katalog problemów, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie, red. Wojciech Gizicki, Lublin 2015, s. 99-115.

 13. Frankowski, Paweł, Rola agencji w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska-Europa-Świat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 147-156.

 14. Frankowski, Paweł, Polityka rozwojowa [w:] Unia Europejska 2014+, red. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Difin, Warszawa 2015, s. 230-245

 15. Gruszczak, Artur. NATO as a smart actor of global security, [w:] 15 Years of Polish membership in NATO. Experiences & future challenges, red. M. Matyasik, KONTekst, Kraków 2015, s. 37-48.

 16. Gruszczak, Artur. Poland: A Skillfull Player, [w:]  The European Union and the member states, red. Eleanor E. Zeff i Ellen B. Pirro, Lynne Rienner Publishers, wyd. 3, Boulder, CO - London 2015, s. 259-278.

 17. Gruszczak, Artur. Zadania wywiadowcze agencji Frontex: prawo – procedury – efekty, w: Agencja Frontex w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, red. A. Kuś, A. Kosińska, A. Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 13-33.

 18. Gruszczak, Artur. Building resilience: the role of EU intelligence community, University Association of Contemporary European Studies.

 1. Bajor, Piotr, Partnerstwo czy członkostwo? Polityka euroatlantycka Ukrainy po 1991 r., Kraków 2014, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Seria Societas pod redakcją B. Szlachty, s. 266.

 2. П. Байор, Великі сподівання та розчарування в українсько польських відносинах, Розділ III. Стратегічні напрями реалізації зовнішньої політики України, [w:] Зовнішня політика України 2013: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети, за редакцією професора Г. М. Перепелиці, Видавничий дім «Стилос», Київ 2014, сс. 176-201.

 3. Bajor, Piotr, „Powrót do Europy" –   uwarunkowania międzynarodowe i zmiany priorytetów polskiej polityki zagranicznej w okresie przełomu [w:] Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – wybrane aspekty transformacji politycznych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red.), Koszalin 2014, ISBN: 978-83-7365-350-5; ISSN: 0239-7129, s. 17-29.

 4. Bajor, Piotr, Wpływ wydarzeń drugiej wojny światowej na współczesne stosunki polsko-ukraińskie [w:] Zanikające blizny. Kontrowersje wobec skutków II wojny światowej, red. J. Waskan, S. Sadowski, Bydgoszcz 2014, ss. 161-180.

 5. Bajor, Piotr, The System of Human and Civil Rights in Poland and the Guarantees of Its Protection, [in:] Legal adjusting of collaboration of Ukraine and Moldova with European Union, Truskavets-Chișinău 2014, pp. 175-179.

 6. Bajor, Piotr, Ambitne założenia a rzeczywistość. Wyzwania i problemy Sił Zbrojnych niepodległej Ukrainy [w:] Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, pod red. B. Pączka, Akademia Marynarki Wojennej, Wydawnictwo BP, Gdynia 2014, s. 9-20.

 7. Piotr Bajor, „Operacja" Krym – aneksja półwyspu i jej konsekwencje, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", Rok 12 (2014), Zeszyt 2 Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu, Redakcja: Tomasz Stępniewski, Andrzej Gil, Andrzej Szabaciuk, Anna Visvizi     ISSN 1732-1395, Lublin 2014,

 8. Bajor, Piotr, Polish Eastern Policy: Experiences, Challenges, and Prospects, [in:] "Moldoscopie", (Probleme de analiză politică), nr 2, 2014, (LXV), Chişinău: Universitatea de Stat din Moldova, USPEE, Asociaţia moldovenească de ştiinţă politică, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere", pp. 180-191.

 9. Bajor, Piotr, Życie na nowo, „Nowa Europa Wschodnia", 2014, nr 5.

 10. Bajor, Piotr, Uwarunkowania i rozwój sytuacji demograficznej Ukrainy po 1991 r., „Nowa Ukraina", 2014, nr 14, ss. 93-102.

 11. Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa w stosunkach transatlantyckich, [w:] Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich, red. W. Gizicki, Instytut Sądecko-Lubelski 2014, s. 149-162.

 12. Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa NATO jako czynnik wzmacniający transatlantycką więź w dziedzinie bezpieczeństwa, Krakowskie Studia Międzynarodowe, numer 4 (XI), Kraków 2014, s. 91 – 110.

 13. Frankowski, Paweł, Polityki zewnętrzne stanów amerykańskich w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo UMCS Lublin 2014, s. 456

 14. Frankowski, Paweł, Grafted or Crafted: Federal Endeavors in East Africa and East Asia, „Asian Ethnicity" 2014, vol. 15, issue 2, s. 222-236 DOI:10.1080/14631369.2014.880590

 15. Frankowski, Paweł, Pragmatycznie i eklektycznie o stosunkach międzynarodowych, Annales UMCS. Sectio K, Politologia" 2014, vol. XX, no 2, s. 7-27, DOI : 10.2478/v10226-012-0037-

 16. Frankowski, Paweł, Samuel Lucas McMillan, The Involvement of State Governments in US Foreign Relations, Palgrave Macmillan, New York 2012, rev. Paweł Frankowski, „Publius: Journal of Federalism" 2014, no 3, DOI:10.1093/publius/pju018

 17. Gruszczak, Artur, Europejska wspólnota wywiadowcza. Prawo – instytucje – mechanizmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 310

 18. Gruszczak, Artur. EU security privatization – the Nordic model, [w:] Dyplomacja w życiu. Życie w dyplomacji, red. J. Jaskiernia, W. Saletra, Perpetuum Mobile, Kielce 2014, s. 139-153.

 19. Gruszczak, Artur. Kierunki ewolucji acquis Schengen w świetle propozycji Komisji Europejskiej po 2011 r., [w:] Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. Tom II – 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, red. A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 107-123.

 20. Gruszczak, Artur. Rules of the game: A framework for analysis, [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, red. P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, tom II, s. 325-339.

 21. Gruszczak, Artur. Roztropny realizm a studia wywiadowcze: rozważania nad Unią Europejską jako wspólnotą wywiadowczą, [w:] Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, red. E. Haliżak, J. Czaputowicz, PTSM i Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2014, s. 229-248.

 22. Gruszczak, Artur. Technologie satelitarne na rzecz bezpieczeństwa Unii Europejskiej", Kultura i Polityka, 2014, nr 16, s. 94-113.

 23. Gruszczak, Artur. Intelligence tradecraft and the pre-crime approach to EU internal security governance", University Association of Contemporary European Studies, http://uaces.org/documents/papers/1301/gruszczak.pdf

 24. Gruszczak, Artur. Intelligence Support for Diplomacy: Information Sharing and the Common Foreign and Security Policy of the European Union", ISANet, http://web.isanet.org/Web/Conferences/Toronto%202014/Archive/231a5328-e511-43a8-b4a7-966cd819c2f8.pdf

 25. Matyasik, Michał. Secure sustainable development: impact of social media on political and social crisis, Journal of Security and Sustainability Issues 2014, 4(1)184, s. 5-16.

 26. Matyasik, Michał. Doktryna NATO kompleksowego podejścia w zarządzaniu współczesnymi konfliktami zbrojnymi, [w:] Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO, red. T. Kośmider, Wydawnictwo AON, 2014, s. 172-187.

 27. Matyasik, Michał. Notatka w ramach działu: Moje spostrzeżenia na temat Afganistanu – relacje żołnierzy z różnego okresu pobytu, [w:] Polscy żołnierze w Afganistanie 2002-2014, red. B. Pacek, Wydawca: Ministerstwo Obrony Narodowej, 2014, s. 184-186.

 28. Matyasik, Michał. (Recenzja) Unia Europejska wobec działalności międzynarodowych sądów karnych. Geneza, istota, praktyka – Anna Potyrała, Państwo i Prawo 2014, Zeszyt 10 (824), s. 115-118.

 1. Bajor, Piotr. Восточное партнерство. Цели – опыт – вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой, под научной редакцией Петра Байора, Краков 2013, s. 441.

 2. Bajor, Piotr. Sytuacja gospodarcza i uwarunkowania surowcowo-infrastrukturalne niepodległej Ukrainy, „Nowa Ukraina", Zeszyty historyczno-politologiczne nr 13, Kraków-Przemyśl 2013, ss. 103-114.

 3. Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa w stosunkach międzynarodowych,  WUJ, Kraków 2013, s. 380.

 4. Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa jako element polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA, [w:] Nowe strategie na nowy wiek, red. M. Chorośnicki, J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, KONtekst, Kraków 2013, s. 447-462.

 5. Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa Izraela, [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku, red. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J. Węc, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 221-235.

 6. Czajkowski, Marek. Rosyjskie siły strategiczne AD 2013, [w:] Rosyjskie siły zbrojne, red. Anna Jach, Księgarnia Akademicka 2013, s. 61-77.

 7. Gruszczak, Artur. EU Intelligence-led Policing: The Case of Counter-terrorism Cooperation, [w:] New Challenges for the EU Internal Security Strategy, red. M. O'Neill, K. Swinton, A. Winter, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013, s. 16-39.

 8. Frankowski, Paweł, Położenie geopolityczne i znaczenie region w stosunkach międzynarodowych [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich t.2. Ukraina i Białoruś: przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosji, red. Waldemar Paruch, UMCS Lublin 2013, s. 317-340 (współautor Nadia Gergało)

 9. Frankowski, Paweł, Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca międzynarodowa w regionie [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich t.2. Ukraina i Białoruś: przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją red. Waldemar Paruch, UMCS Lublin 2013, s. 341-364 (współautor Nadia Gergało)

 10. Frankowski, Paweł, Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca międzynarodowa w regionie Kaukazu Południowego [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich t.4. Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość, red. Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec, UMCS Lublin 2013, s. 227-250

 11. Gruszczak, Artur. Polityka Unii Europejskiej wobec problemu nielegalnego handlu narządami i tkankami, [w:] Postępy w transplantologii. Transplantologia praktyczna, t.4, red. L. Pączek, B. Foroncewicz, K. Mucha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 239-254.

 12. Gruszczak, Artur. Centrum Analizy Wywiadowczej Unii Europejskiej i jego rola w strategii bezpieczeństwa UE, [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku, red. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J.J. Węc, Kraków 2013, s. 273-283.

 13. Gruszczak, Artur. Zjeść ciastko i mieć ciastko ... Brytyjski dylemat wyłączenia z przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej", Komentarze Natolińskie, nr 1 (20) / 2013, http://www.natolin.edu.pl/pdf/komentarze/Natolin_Komentarze_1_2013.pdf

 14. Gruszczak, Artur. Intelligence community as a distorted epistemic community: Reflections on EU security policies", European International Studies Association, http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/warsaw2013/Artur_Gruszczak.pdf

 15. Gruszczak, Artur. Caribbean Legion (str. 72-74), Lee Christmas (str. 94-95), Costa Rica (str. 115-116), Juan Estrada (str. 192-193), Honduras, Intervention 1912 (str. 293-294), Charles Magoon (str. 364-366), José Alberto Medrano (str. 388-389), Óscar Mejía (str. 389-390), Carlos Romero (str. 558-559), Henry Lewis Stimson (str. 614-616), [w:] Encyclopedia of U.S. Military Interventions in Latin America, red. A.L. McPherson, ABC-CLIO, Santa Barbara, CA 2013, w 2 tomach.

 1. Bajor, Piotr, Młynarski, Tomasz (red.). Polityka zagraniczna Polski. Wybrane zagadnienia i problemy, Kraków 2012, s. 196.

 2. Czajkowski, Marek. The Northern Spaces and Russian Nuclear Deterrence, [w:] The Northern Spaces – Contemporary Issues, red. R. M. Czarny, R. Kubicki, A. Janowska, R. S. Czarny, SCANDINAVIUM, Warszawa – Kielce 2012, s. 31-44.

 3. Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa w Europie, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata, red. K. Adamek, K. Wilczyńska, Maiuscula, Poznań 2012, s. 11-33.

 4. Czajkowski, Marek. Iran's Ballistic Missile Arsenal and its Place in Security and Foreign Policy of Tehran, Ad Americam Vol. 13/2012, s. 7-21.

 5. Frankowski, Paweł, Regionalne studia porównawcze jako podejście analityczne w badaniu stosunków międzynarodowych, „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych" nr 2 2012, s. 134-150

 6. Frankowski, Paweł, American Politics 2012: A Far Cry from Middle Ground, "Polish Quarterly of International Affairs" nr 3 2012, s. 27-43

 7. Frankowski, Paweł, Program zmian polityki współpracy rozwojowej, „Unia Europejska", no 1/ 2012 (212), s. 16-21

 8. Frankowski, Paweł, Współpraca z państwami trzecimi po Traktacie z Lizbony  [w:] Traktat Lizboński i jego następstwa, red. P. Tosiek, Wydawnictwo UMCS Lublin 2012, s. 131-146

 9. Gruszczak, Artur. Immigration control and securing the EU's external borders, [w:] The EU's Shifting Borders. Theoretical Approaches and Policy Implications in the New Neighbourhood, red. E. Stadtmüller, K. Bachmann, Routledge, London and New York 2012, s. 213-226.

 10. Gruszczak, Artur. Polityka Unii Europejskiej wobec irańskiego programu nuklearnego, [w:] Współczesne oblicze Iranu, red. M. Chorośnicki, Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków 2012, s. 25-39.

 11. Gruszczak, Artur. The state's visa policy. Mechanisms, objectives and functions, w: Migrations from Eastern European Countries to the European Union in the context of visa policy, red. M. Lesińska, E. Matejko, O. Wasilewska Stefan Batory Foundation, Warsaw 2012, s. 21-39.

 12. Gruszczak, Artur. Państwa upadłe jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, [w:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. A. Mania, R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 173-192.

 13. Gruszczak, Artur. Stany Zjednoczone wobec irańskiego programu nuklearnego: pomiędzy dyplomacją a siłą, [w:] Amerykomania II, red. W. Bernacki, A. Walaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 271-289.

 14. Gruszczak, Artur, Rakowski, Piotr. The external dimension of EU intelligence cooperation: In search of Euro-Atlantic synergies, Internal Security, 2012, vol. 4, no. 2, s. 7-31.

 15. Gruszczak, Artur. Cooperation of Nordic Countries in the Field of Internal Security, [w:] The Northern Spaces – Contemporary Issues, red. R.M. Czarny, R. Kubicki, A. Janowska, R.S. Czarny, Scandiavium, Warszawa-Kielce 2012, s. 199-216.

 16. Gruszczak, Artur. Schengen – kłopotliwy sukces, Nowa Europa. Przegląd Natoliński, 2012, nr 2 (13), s. 25-52.

 17. Gruszczak, Artur. Dylematy Sojuszu Północnoatlantyckiego po szczycie lizbońskim 2010 roku, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, red. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012, t. III, s. 136-156.

 18. Gruszczak, Artur. Do smart borders make good fences? The EU's experience in an integrated border management.

 

 1. Bajor, Piotr. Demagogia czy realny problem? Krym jako potencjalny czynnik destabilizacji bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw [w:] Wspólnota Niepodległych Państw: fragmeracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne, tom 1, pod red. T. Kapuśniaka, Lublin-Warszawa 2011, s. 129-140.

 2. Bajor, Piotr. Czy to była (r)ewolucja? Rola i znaczenie Ukrainy w procesie rozpadu Związku Radzieckiego [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 2: Wspólnota Niepodległych Państw, pod red. M. Smolenia, M. Lubiny, Kraków 2011, s. 145-160.

 3. Czajkowski, Marek. Znaczenie rozwoju amerykańskiej obrony przeciwrakietowej dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji. Stan i perspektywy, [w:] Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne, red. T. Kapuśniak (red.), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa 2011, s. 153-167.

 4. Czajkowski, Marek. Rosyjska obrona przeciwrakietowa, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego, red. A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska-Began, Difin, Warszawa 2011, s. 145-158.

 5. Czajkowski, Marek. Korea Północna vs. BMDS, [w:] Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, red. W. Sokała, B. Zapała, BBN 2011, s. 63-75.

 6. Czajkowski, Marek. Potencjał współpracy pomiędzy Rosją a UE, [w:] Partnerstwo Wschodnie. Wielka szansa Europy, red. J. Sawczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Chorzów 2011, s. 261-278.

 7. Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa NATO, [w:] Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie, W. Gizicki, Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2011, s. 15-32.

 8. Czajkowski, Marek. Nowy START, [w:] Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie, red. W. Gizicki", Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2011, s. 33-56.

 9. Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa USA a bezpieczeństwo Polski, [w:] Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, tom I, red. M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2011, s. 41-54.

 10. Frankowski, Paweł, Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument promowania integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej/Economic Partnership Agreementes as an instrument of regional integration promotion in Sub-Saharan Africa, "Natolin Papers", nr 44, Warsaw 2011, s. 172

 11. Frankowski, Paweł, Unia Europejska – Afryka Subsaharyjska. Uwarunkowania – mechanizmy – efektywność współpracy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 262 (współautor Irma Słomczyńska)

 12. Frankowski, Paweł, Perspektywy członkostwa Islandii w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2011, nr 2(207), s. 31-38

 13. Frankowski, Paweł, Future of the U.S. Strategy towards the New Europe Countries, [w:] Quo vadis America? Conceptualizing Change in American Democracy, Bohdan Szklarski (ed.), Frankfurt am Main 2011, s. 227-235

 14. Gruszczak, Artur. Strategiczne aspekty walki z terroryzmem w Unii Europejskiej, [w:] Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania, red. R. Potorski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 135-157.

 15. Gruszczak, Artur. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej – zarządzanie strumieniowo-węzłowe, [w:] Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 387-405.

 16. Gruszczak, Artur. Hybrydowy charakter współczesnych konfliktów zbrojnych, [w:] Wojna o pokój. Współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny, red. M. Kubiak, M. Minkina, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Warszawa-Siedlce 2011, s. 249-262.

 17. Gruszczak, Artur. Is NATO still needed? An unorthodox perspective on the North Atlantic Treaty Organisation on the example of the Afghan conflict, Yearbook of International Security, 2010/2011, s. 23-39.

 18. Gruszczak, Artur. Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna", w: Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, red. W. Sokała, B. Zapała, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2011, s. 9-17.

 19. Gruszczak, Artur. 第五章波兰在欧盟中的地位w:构筑文化间的桥梁——21世纪东西方世界间的波兰》,Jakub Stępień 主编,雅盖隆大学,克拉科夫2011, s. 85-104.

 20. Gruszczak, Artur. Miejsce Polski w Unii Europejskiej, w: Bridging Cultures. Polska pomiędzy Wschodem a Zachodem w XXI wieku, red. J. Stępień, Wydawnictwo Stowarzyszenia Projekt Orient, Kraków-Beijing 2011, s. 99-122.

 21. Gruszczak, Artur. Grupa G6 a strategia antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne, 2011, nr 8.

 22. Gruszczak, Artur. Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze w Unii Europejskiej, w: De Doctrina Europea, 2011, t. VIII, s. 71-95.

 

 1. Байор, П., Тищенко, Ю., Товт, М. Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство, Український незалежний центр політичних досліджень, Агентство „Україна", Київ 2010, s. 148.

 2. Bajor, Piotr, Czajkowski, Marek, Zyblikiewicz, Lubomir (red.). Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 262.

 3. Bajor, Piotr, Zyblikiewicz, Lubomir (red.). Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Tom 2, Drukarnia Pijarów, Kraków 2010, s. 271.

 4. Bajor, Piotr. „Nadwyrężone partnerstwo" – stosunki rosyjsko-ukraińskie w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą, Białorusią, pod. red. Lubomira Zyblikiewicza, Marka Czajkowskiego, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 179-190,

 5. Bajor, Piotr. Problemy i perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO [w:] Biuletyn Międzynarodowy, pod. red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 153-166,

 6. Bajor, Piotr. Pomarańczowa kontynuacja czy niebieski rewanż? Ukraina przed wyborami prezydenckimi 2010 r. [w:] Biuletyn Międzynarodowy, pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 241-251.

 7. Czajkowski, Marek. Uwarunkowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, [w:] Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, red. K. Budzowski, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 93-108.

 8. Czajkowski, Marek. Zmiany ustrojowe w Federacji Rosyjskiej a prawa i wolności obywateli, [w:] Współczesne oblicza demokracji, red. D. Gizicka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 88-104.

 9. Czajkowski, Marek. Ewolucja relacji Rosja-NATO po zimnej wojnie, [w:] Wymiary bezpieczeństwa europejskiego na progu XXI wieku, red. A. Zaremba, B. Zapała, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 221-233.

 10. Czajkowski, Marek. Geostrategiczne uwarunkowania polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (szanse rozwojowe i zagrożenia), [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, red. L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, Bajor, Piotr, WUJ, Kraków 2010, s. 31-42.

 11. Czajkowski, Marek. Stosunki strategiczne USA-Rosja: główne aspekty z perspektywy europejskiej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 8 (2010), Zeszyt 3, Lublin 2010, s. 79-99.

 12. Czajkowski, Marek. Geneza obrony przeciwrakietowej USA, Politeja 1(13), 2010, s. 291-318.

 13. Czajkowski, Marek. Bezpieczeństwo państwa a aktorzy niepaństwowi, [w:] Polityczne wyzwania współczesnych państw, red. W. Gizicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 62 – 77.

 14. Czajkowski, Marek. Konserwatywna wizja świata. Elementy myśli konserwatywnej dotyczące stosunków międzynarodowych w programach głównych rosyjskich partii politycznych w 2006 roku, [w:] Idee konserwatywne w Rosji, red. Anna Raźny, WUJ 2010, s. 203-213.

 15. Frankowski, Paweł, Wspólna strategia Afryka-UE po spotkaniu w Trypolisie, "Wspólnoty Europejskie" listopad/grudzień 2010, nr 6 (205), s. 47-54

 16. Frankowski, Paweł, Spójność – efektywność – dialog polityczny. Analiza zmian drugiego przeglądu Umowy z Kotonu, „Wspólnoty Europejskie" nr 5 (204) wrzesień/październik 2010, s. 37-44

 17. Frankowski, Paweł, Uciec od geopolityki. Role nowych członków Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów, red. R. Riedel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 355-364.

 18. Frankowski, Paweł, Rola Polski w regionie na tle innych państw członkowskich "nowej Europy" [w:] Polska w strukturach Unii Europejskiej. Doświadczenia. Oczekiwania. Wyzwania, red. M.  Marczewska-Rytko, Lublin 2010, s. 97-104

 19. Frankowski, Paweł, One World and Many Orders? [in:] Order and Disorder in the International System, ed. Sai Felicia Krishna-Hensel, Ashgate, Aldershot 2010, s. 97-115

 20. Gruszczak, Artur (red.).  Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, s. 147.

 21. Gruszczak, Artur, Balcerowicz, Bolesław, Madej, Marek, Marcinko, Marcin, Pronińska, Kamila, Kuźniar, Roman. Nowa koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego 2010. Nasza propozycja, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW i Instytut Studiów Strategicznych, Warszawa 2010, s. 23  (wersja w języku angielskim: New Strategic Concept of the Atlantic Alliance 2010. A proposal, Warsaw 2010, s. 21).

 22. Gruszczak, Artur. Czy NATO jest jeszcze potrzebne? Nieortodoksyjne spojrzenie na strategię Sojuszu Północnoatlantyckiego na przykładzie konfliktu afgańskiego", Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2009/2010, Wrocław 2010, s. 35-52.

 23. Gruszczak, Artur. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej w warunkach zagrożeń asymetrycznych, [w:] Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie, red. T. Jarocki, W. Sokała, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 199-210.

 24. Gruszczak, Artur. ATLAS – europejska sieć jednostek antyterrorystycznych, [w:] Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne, red. K. Jałoszyński, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, s. 303-311.

 25. Gruszczak, Artur, Balcerowicz, Bolesław, Madej, Marek, Marcinko, Marcin, Pronińska, Kamila, Kuźniar, Roman. Nowa koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego – propozycja, Rocznik Strategiczny 2009/10, Warszawa 2010, s. 342-62.

 26. Gruszczak, Artur. Europejski Urząd Policji (Europol) – okoliczności i geneza powstania", Politeja, 2010 [2009], nr 2 (12), s. 213-234.

 27. Gruszczak, Artur. Funkcje profesjonalnej armii, [w:] Profesjonalizacja obrony narodowej, red. J. Figurski, J. Niepsuj, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010, s. 87-93.

 28. Gruszczak, Artur. Program Sztokholmski – uwagi wstępne, [w:] Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, red. A. Gruszczak, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, s. 7-15.

 29. Gruszczak, Artur. Prewencja i zwalczanie terroryzmu, [w:] Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, red. A. Gruszczak, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, s. 99-110.

 30. Gruszczak, Artur. Przeciwdziałanie zagrożeniom ładu demokratycznego w Unii Europejskiej, Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne, 2010, nr 7, s. 51-65.

 31. Gruszczak, Artur. Internal Security Strategy for the European Union, Statewatch Briefing, 2010, nr 89.

 32. Gruszczak, Artur. The European Union as a gated community: The challenge of good security governance.

 33. Gruszczak, Artur. The Securitisation of the Eastern Borders of the European Union: Walls or Bridges?

 34. Gruszczak, Artur. Prevention and anticipation – Pre-crime approach to EU internal security policy.