Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpieczeństwo państwa – wybrane problemy: nowa książka pod redakcją prof. Dariusza Kozerawskiego

Bezpieczeństwo państwa – wybrane problemy: nowa książka pod redakcją prof. Dariusza Kozerawskiego

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się praca zbiorowa Bezpieczeństwo państwa – wybrane problemy pod redakcją naukową prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ oraz Rafała K. Bazeli z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Autorzy publikacji przedstawiają zagadnienia poświęcone szeroko rozumianym relacjom międzynarodowym oraz zewnętrznym i wewnętrznym wyzwaniom bezpieczeństwa.

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się praca zbiorowa Bezpieczeństwo państwa – wybrane problemy pod redakcją naukową prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ oraz Rafała K. Bazeli z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Autorzy publikacji przedstawiają zagadnienia poświęcone szeroko rozumianym relacjom międzynarodowym oraz zewnętrznym i wewnętrznym wyzwaniom bezpieczeństwa. Obok przybliżenia problemu międzynarodowej współpracy policyjnej w XXI wieku na przykładzie Polski i Niemiec w kontekście korzyści i zagrożeń z nią związanych, jak również wyzwań dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku na tle wybranych państw środkowoeuropejskich w publikacji ujęto także zagadnienia dotyczące poczucia bezpieczeństwa ludności niemieckiej w Polsce wpisujące się w obszar bezpieczeństwa społecznego państwa oraz bezpieczeństwa jednostki w świetle nadużywania władzy przez funkcjonariuszy publicznych, a ponadto interpretację zjawiska terroryzmu w wymiarze wyznaniowym. Poza tym omówiono zagadnienia dotyczące polityki zbrojeniowej, innowacji oraz różnych aspektów potencjału obronnego państwa, w tym: wyzwania dla wojskowych podmiotów badawczych wobec reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce; bezpieczeństwo w obrocie specjalnym z zagranicą w oparciu o wybrane akty prawne; zarządzanie zasobami państwowego podmiotu sektora zbrojeniowego w obszarze jego współpracy z partnerami zewnętrznymi w środowisku międzynarodowym; działalność państwowego podmiotu naukowo-badawczego sektora zbrojeniowego, jako przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, oraz potencjał obronny uczniów klas wojskowych w Rzeczypospolitej Polskiej i możliwości jego wykorzystania w procesach wzmacniających bezpieczeństwo państwa.