Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efektywne przywództwo – wykład płk. dr. Dariusza Dachowicza w ramach cyklu „Leadership”

Efektywne przywództwo – wykład płk. dr. Dariusza Dachowicza w ramach cyklu „Leadership”

18 listopada br. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ zainaugurowała cykl wykładów online pod hasłem „Leadership”. Celem cyklu jest zaprezentowanie odmian współczesnego przywództwa środowisku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Formy, style, instrumenty i techniki stosowane przez dzisiejszych liderów cechują się znaczną różnorodnością i zdolnością do skutecznego dostosowania się do zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa oraz osiągania wyznaczonych celów. Zaprezentowanie teoretycznych, modelowych i praktycznych aspektów przywództwa da możliwość wzbogacenia wiedzy o współczesnym zarządzaniu bezpieczeństwem oraz poznania dobrych praktyk i przydatnych wskazówek w trakcie studiów i na przyszłej ścieżce zawodowej.

Cykl „Leadership” będzie miał wymiar krajowy i międzynarodowy. Zaproszeni prelegenci będą reprezentować zarówno polskie instytucje i podmioty związane z bezpieczeństwem narodowym RP, jak i zagraniczne pomioty oraz międzynarodowe instytucje zaangażowane w kształtowanie i realizację działań w środowisku bezpieczeństwa. W związku z tym wykłady będą prowadzone w j. polskim i j. angielskim. Formuła spotkań w cyklu „Leadership” przewiduje wykład zaproszonego gościa – prelegenta, a następnie sesję pytań i odpowiedzi z udziałem publiczności – uczestników wykładu. Platformą komunikacyjną jest aplikacja Microsoft Teams, zespół Webinar KBN.

Inauguracyjny wykład w cyklu „Leadership” pt. Efektywne przywództwo wygłosił płk dr Dariusz Dachowicz z Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. W czasie 35-letniej służby w Siłach Zbrojnych RP wykonywał liczne zadania służbowe w jednostkach specjalnych oraz w Dowództwie Wojsk Specjalnych (obecnie Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych). Uczestniczył w misjach IFOR i SFOR w Bośni i Hercegowinie w latach 1996–1998 i 1999-2000 oraz w misji w Iraku w latach 2003-2004. Był również attaché obrony przy ambasadzie RP w Kairze.

W swoim wykładzie płk dr Dariusz Dachowicz omówił związki między przywództwem a zarządzaniem, odniósł się do zmieniającej się struktury współczesnych organizacji i związanych z tym wyzwań oraz zadań stojących przed przywódcą, a także podzielił się obszernymi spostrzeżeniami praktycznymi dotyczącymi kluczowych elementów efektywnego przywództwa.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem studentów „bezpieczeństwa narodowego” i innych kierunków w INPiSM UJ oraz pracowników naukowych Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ.