Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Robert Siudak

mgr Robert Siudak

email: robert.siudak@uj.edu.pl

Ukończył Uniwersytet Jagielloński na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Europeistyka. Studiował ponadto na Tel-Aviv University oraz w Trinity College Dublin. Ekspert Instytutu Kościuszki oraz koordynator CYBERSEC HUB. 

Zainteresowania badawcze:

  1. Cyberbezpieczeństwo
  2. Sztuczna inteligencja: uczenie maszynowe, sieci neuronowe, algorytmy samouczące  
  3. Technologie nuklearne 
  4. Krytyczne studia nad bezpieczeństwem
  5. Konstruktywizm w badaniach nad bezpieczeństwem międzynarodowym

Projekt pracy doktorskiej:

Dyskursy cyberbezpieczeństwa: Procesy społecznego konstruowania zagrożeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w Polsce

Promotor: prof. dr hab. Artur Gruszczak

Publikacje:

Monografie naukowe:

Wpływ Unii Europejskiej na arenę stosunków międzynarodowych. Normative Power jako hegemonia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017

Sekurytyzacja technologii nuklearnych na przykładzie irańskiego programu atomowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016

Wybrane artykuły naukowe oraz popularnonaukowe:

R. Siudak, Anat Karmona, David Crozier, Dan Craigen, Darin Andersen, Richard Franken, Selected regional Innovation Centres for Cybersecurity, “European Cybersecurity Market” Vol. 1, No. 4, 2017, s. 5-12.

Redefining cybersecurity through processual ontology of the cyberspace, “Politeja” 2017, No. 50 (5/2017).

R. Siudak, Z. Jóźwik, Regional innovation centres and their role in dealing with cyber disruption,The Kosciuszko Institute Policy Brief, November 2017, ISSN 1689-9873, Kraków.

Unia Europejska wobec problemu proliferacji broni masowego rażenia. Wpływ kryzysu dotyczącego irańskiego programu atomowego na kształtowanie się oraz implementację strategii UE, “Przegląd Europejski” 2017, Vol. 43, Issue. 1, pp. 70-90. 

From source code to export: advanced private ICT sector as a crucial part of the national  cybersecurity ecosystem, [w:] Security through innovation. Cybersecurity sector as a driving force in the national economic development, D. Skokowski (ed.), The Kosciuszko Institute, Krakow 2017, pp. 43-53. 

Sekurtyzacja technologii nukleanych na przykładzie Irańskiego Programu Atomowego, “Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2015, No. 8, pp. 79-99.

Open and Secure – The role of internet standards in governing cyberspace, “European Cybersecurity Journal”, 2016, Vol. 2, No. 3, pp. 39-44. 

Level of political freedoms and militarization of policy: A cross country study between 2001 - 2011, "Zeszyty Naukowe Europeistyki UJ", No. 12(13)/2014, Koło Naukowe Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Desekurytyzacja zagrożenia niemieckiego w Polsce po roku 1989, "Zeszyty Naukowe Niemcoznawstwa UJ" No. 3(3)/2014, Koło Naukowe Niemcoznawstwa UJ,  Kraków 2014

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Irański program nuklearny – struktura i cele [w:] Stosunki międzynarodowe. Regiony, historia, problemy, G. Stachowiak (red.), Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków 2014. s. 49 – 60.

Teoria sekurytyzacji – analiza krytyczna [w:] Publikacja pokonferencyjna Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów, M. Nadziak, M. Machaj, A. Chruszczewska (red.), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 479 – 494.

Wybrane wystąpienia konferencyjne 2015-2018:

Conference “Smart Factories In New Eu Member States”, CYBERSEC HUB Presentation, 19-20.02.2018, Sofia, Bulgaria.

Conference “NATO & the Baltic region’s response to cyber threats”, Moderation of the panel Cyber threats landscape from the national perspectives, 15.11.2017, Embassy of the Republic of Poland, Stockholm. 

Conference “Poland and Romania: Facing Security Challenges in Central and Eastern Europe”, Moderation of panel Cybersecurity Challenges in the Region. How to Prevent and Counteract Them,13.11.2017, The Polish Institute of International Affairs, Warsaw.

Conference “European Cybersecurity Forum CYBERSEC 2017”, Participation in the “Special discussion panel: Regional cybersecurity ecosystems”, 9-10.10.2017, Krakow.

Conference “XVI Technical-Scientific Conference – Security of Industrial Systems”, Moderation of the panel (Cyber)secure – protection from the external threats [In Polish], 28-29.09.2017, Legnica.

Conference “II Jagiellonian Security Conference”, Presentation Cybersecurity discourses in Poland[In Polish], 21-22.09.2017, Jagiellonian University, Krakow.

Conference „Estoril Political Forum 2016”, Participation in the “Europaeum special debate: after the UK referendum: challenges and possibilities”, 27-29.06.2017, Estoril.

“Cybersecuirty conference” at the Embassy of the Republic of Poland in London, Presentation on polish cybersecurity market, 05.06.2017, London.

Conference “TechSummit 2017”, Presentation Regional cyber security hubs on the example of CYBERSEC HUB,10-11.05.2017, Bratislava.

Conference “New Horizon: The ASPIRE Industry Summit 2017”, Participation in the panel The evolution of the threats – from servers to fridges, 09.05.2017, Krakow.

Conference “Polish Cybersecurity Forum CYBERSEC PL 2017”, moderation of the panel Polish cybersecurity market – the quest for innovation [Polish/English], 06.04.2017, Warsaw.

Conference “I Jagiellonian Security Conference”, PresentationCyberspace as a challenge to the national security systems on the example of Peoples’ Republic of China [In Polish], 21-22.09.2016, Jagiellonian University, Krakow.

Conference “European Narratives – Europe and the European Union in the 21st Century as Political, Social and Cultural Constructions”, Presentation Common European security? European Union as a referent object in the securitization processes,24–25.09.2015, Jagiellonian University, Krakow.

Conference "Interdisciplinary approaches to security in the changing world" Uniwersytet Jagielloński 18-20.06.2015, refertat: Why we securitise? Antropological perspective on securitization theory

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Security. Technology & Managment

NATO: historia, struktura, działanie

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

Ekspert Instytutu Kościuszki

Założyciel oraz członek zarządu Polskiej Organizacji Studentów Stosunków Międzynarodowych

Inne informacje:

W roku akademickim 2011/2012 studiował na Tel-Aviv University, zaś rok akademicki 2013/2014 spędził w murach Trinity College Dublin. Od roku 2014 doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ. W 2015 roku rozpoczął pracę w Instytucie Kościuszki jako manager projektu CYBERSEC HUB oraz Redaktor naczelny pisma European Cybersecurity Market.