Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Arkadiusz Nyzio

Dr Arkadiusz Nyzio

e-mail: arkadiusz.nyzio@gmail.com

numer ORCID

Profil na portalu Academia.edu

Profil na portalu Researchgate

Profil w systemie USOS

Profil w bazie Nauka Polska

Cytowania w Google Scholar

Pełnione funkcje

Adiunkt z dr w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sekretarz Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Poliarchia” wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Wykształcenie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2017, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, doktorat obroniony z wyróżnieniem).

Licencjat politologii i bezpieczeństwa narodowego UJ oraz magister politologii i europeistyki UJ (dyplomy z wyróżnieniem).

Ukończył studia magisterskie w 2014 r. w gronie 5 proc. najlepszych absolwentów UJ.

Ukończył również studia podyplomowe edytorstwo – redakcja tekstu prowadzone przez Wydział Polonistyki UJ.

Obecnie student prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Znajomość języków obcych: język angielski (poziom biegły – C2, certyfikat CPE), język rosyjski, łaciński i hiszpański.

Zainteresowania badawcze

 1. Polityka polska XX i XXI wieku, a w szczególności okres transformacji systemowej.
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w XX i XXI wieku.
 3. Historia polityczna Europy Środkowo-Wschodniej.
 4. Instytucje i zarządzanie polityką.
 5. Teoretyczne aspekty nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie.

Aktywność akademicka (wybrane)

2017 – redaktor naczelny „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

2015–2016 – zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

2015 – ukończony kurs podstawowy Ars Docendi, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej UJ.

2014 – udział w VIII Letniej Szkole Historii Najnowszej Instytutu Pamięci Narodowej.

2013 – staż naukowy w Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

Nagrody, wyróżnienia, stypendia

 1. Zwycięstwo w Konkursie o Nagrodę im. prof. Michała Cezarego Rostworowskiego na pracę z dyscypliny nauk o polityce i administracji (w kategorii: „monografia”, 2021).
 2. Nominacja do Nagrody historycznej im. Kazimierza Moczarskiego za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski (edycja XIII – 2021).
 3. Nagroda Rektora UJ za osiągnięcie naukowe (II stopnia).
 4. Zwycięstwo w Konkursie prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego – nagroda I stopnia (edycja XX – 2015).
 5. Nominacja do Nagrody historycznej im. Kazimierza Moczarskiego za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski (edycja VII – 2015).
 6. Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (edycja VII – 2016/2017).
 7. Zwycięstwo w Ogólnopolskim konkursie im. profesora Waldemara Michowicza na najlepszą rozprawę doktorską o tematyce politologicznej (edycja II – 2018).
 8. Stypendysta w projekcie badawczym Pamięciowy wymiar transformacji ustrojowej w świetle uchwał kommemoratywnych Parlamentu RP podejmowanych w latach 1989–2014 realizowanym w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (SONATA, Narodowe Centrum Nauki, 2016–2017).
 9. Wielokrotny stypendysta UJ, m.in. stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów UJ (czterokrotnie).
 10. Wykonawca w projekcie Bezpieczeństwo narodowe Polski w obliczu pandemii koronawirusa: implikacje wewnętrze i międzynarodowe, program SocietyNow!, konkurs nr 1, Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim (2020).
 11. Kierownik projektów Studia wywiadowcze – kierunki badań i perspektywy rozwoju (sub)dyscypliny oraz Adaptacja służb wywiadowczych państw Europy Środkowo-Wschodniej do wyzwań współczesnego turbulentnego środowiska bezpieczeństwa realizowanych w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Od 2015 r. członek Polskiego Towarzystwo Nauk Politycznych.

Doświadczenie dydaktyczne

Prowadzone kursy – aktualnie: Wywiad i kontrwywiad; Stosunki międzynarodowe; Studia wywiadowcze; Bezpieczeństwo lokalne RP; Modi operandi służb wywiadowczych; Organizacja służb specjalnych RP; Współdziałanie służb i organów wywiadowczych RP; Służby policyjne RP; Zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi; Zarządzanie kryzysami politycznym; Zarządzanie kryzysami społecznymi.

Prowadzone kursy – w przeszłości: System służb specjalnych w Polsce; System bezpieczeństwa RP; Strategic Analysis of the Post-Cold War International Environment; Migration and Development; Cykl wywiadowczy; Bezpieczeństwo międzynarodowe; Technologie bezpieczeństwa; Technologie bezpieczeństwa militarnego; Zbrojenia i rozbrojenie – wymiar globalny i regionalny; Teorie bezpieczeństwa; NATO: historia – struktura – działanie; Ochrona własności intelektualnej; Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego; Seminarium dyplomowe (licencjat).

Aktualne badania naukowe

 1. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Polski po 2015 r.
 2. Polityka bezpieczeństwa Polski w latach 1989–1995.

Publikacje

Recenzowane monografie naukowe

 1. Rakowiecka w remoncie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.
 2. Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej (1991–1994), Wydawnictwo PiT, Kraków 2014.
 3. Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań, Księgarnia Akademicka, Kraków 2024 (współautorstwo z Arturem Gruszczakiem i Arkadiuszem Lewandowskim).

Prace zbiorowe pod redakcją

 1. Od wojny sprawiedliwej do wojny robotów. Rozważania o stałości i zmienności fenomenu wojny, KONTekst, Kraków 2018, ss. 178, ISBN 978-83-942730-9-5. Książka w całości dostępna tutaj.
 2. „Poliarchia” 2013, vol. 1, nr 1, ss. 246.
 3. „Poliarchia” 2014, vol. 2, nr 1, ss. 234.
 4. „Poliarchia” 2014, vol. 3, nr 2, ss. 152.
 5. „Poliarchia” 2015, vol. 4, nr 1, ss. 114.
 6. „Poliarchia” 2015, vol. 5, nr 2, ss. 152.
 7. „Poliarchia” 2016, vol. 6, nr 1, ss. 160.
 8. „Poliarchia” 2016, vol. 7, nr 2, ss. 99.
 9. „Poliarchia” 2017, vol. 8, nr 1, ss. 110.
 10. „Poliarchia” 2017, vol. 9, nr 2, ss. 120.
 11. „Poliarchia” 2018, vol. 10, nr 1, ss. 70 (współredakcja).
 12. „Poliarchia” 2018, vol. 11, nr 2, ss. 86.
 13. „Poliarchia” 2019, vol. 12–13, nr 1–2 (w przygotowaniu).
 14. „Poliarchia” 2020, vol. 14–15, nr 1–2 (w przygotowaniu).
 15. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2016, vol. 13, nr 2, ss. 140 (współredakcja).
 16. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2017, vol. 16, nr 1, ss. 128 (współredakcja).
 17. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2017, vol. 18, nr 3, ss. 132 (współredakcja).
 18. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2018, vol. 20, nr 1, ss. 218 (współredakcja).
 19. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2018, vol. 21, nr 2, ss. 232 (współredakcja).
 20. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2018, vol. 22, nr 3, ss. 246 (współredakcja).
 21. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2018, vol. 23, nr 4, ss. 274 (współredakcja).
 22. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe” 2017, vol. 14, nr 1, ss. 198 (współredakcja).

Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Intelligence services and their role in dictatorships, [w:] The Encyclopedia Tyrannica, red. J. Van den Bosch, N. Lindstaedt, ibidem-Verlag, Stuttgart 2024.
 2. Police forces and their role in dictatorships, [w:] The Encyclopedia Tyrannica, red. J. Van den Bosch, N. Lindstaedt, ibidem-Verlag, Stuttgart 2024.
 3. Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, [w:] The war must go on. Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, red. A. Gruszczak, Kraków 2023, s. 125–136.
 4. Na peryferiach debaty. Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w kampanii wyborczej 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, s. 203–214.
 5. Geneza, postanowienia i znaczenie „noweli grudniowej”, [w:] Między PRL a III RP (1989–1990). Legalizm czy kontynuacja?, red. P. Pleskot, Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, s. 127–151.
 6. The Internal Security of Poland in 2018 – Key Changes and Events, [w:] Security Outlook 2018, red. A. Gruszczak, Kraków 2019, s. 105–126.
 7. Zespół do spraw prawa policyjnego Społecznej Rady Legislacyjnej – powstanie, prace i rola w reformie aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1990, [w:] Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczypospolitej (1980–1994). Projekty i inicjatywy ustawodawcze, ludzie, dokonania i oceny, red. S. Grodziski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, s. 541–561.
 8. Na peryferiach debaty. Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w kampanii wyborczej 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.
 9. Biuro Ochrony Rządu w latach 1989–1993. Zarys problematyki, [w:] Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, red. M. Kuć, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 235–251.
 10. Dehumanizacja i przyszłość wojny w pracach Christophera Cokera, [w:] Od wojny sprawiedliwej do wojny robotów. Rozważania o stałości i zmienności fenomenu wojny, red. A. Nyzio, Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków 2018, s. 157–175.
 11. Geneza, postanowienia i znaczenie „noweli grudniowej”, [w:] Między PRL a III RP (1989–1990). Legalizm czy kontynuacja?, red. P. Pleskot, Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, s. 127–151.
 12. Znacząca nieobecność? Katastrofa smoleńska w kampaniach wyborczych 2015 roku, [w:] Oblicza kampanii wyborczych 2015, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 411–442.
 13. Komunizm i postkomunizm jako przedmioty sporów pomiędzy Akcją Wyborczą Solidarność a Unią Wolności w latach 1996–2001, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2014, red. Ł. Kamiński, J. Szumski, t. VIII, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, s. 93–107.
 14. Racjonalne społeczeństwo a dyskurs polityczny okresu polskiej transformacji systemowej, [w:] Społeczeństwo rozumu-społeczeństwo rozumne, red. K. Cikała, K. Drążkiewicz, W. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2014, s. 140–155.
 15. Zagrożenia demokracji według „Gazety Wyborczej”. Ilościowa analiza treści, [w:] Etyka mediów, red. M. Drożdż, t. XI, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2015, s. 321–344.
 16. Wspólnota lokalna i państwo narodowe w ponowoczesności na łamach „Gazety Wyborczej”. Jakościowa analiza dyskursu, [w:] Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności. Namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa, red. K. Cikała-Kaszowska, W. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, s. 97–114.
 17. Nauki o bezpieczeństwie na polskich uniwersytetach publicznych. Rys historyczny i wybrane problemy metodologiczne, [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, red. A. Gałecki, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak, t. III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014, s. 25–42.
 18. „Gazeta Wyborcza” w świetle teorii społecznej odpowiedzialności prasy, [w:] Społeczeństwo odpowiedzialne, red. K. Cikała, W. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015, s. 77–90.
 19. „Zielony Dół” – partnerstwo publiczno-pozarządowe w praktyce. Studium przypadku, [w:] Partnerstwa w sferze publicznej, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 216–225.
 20. Grupa lobbingowa czy ideologiczna? Charakterystyka Parlamentarnej Grupy Kobiet, [w:] Obrazy kobiecości, red. M. Jabłoński, J. Fall, W. Pilch, M. Hohenauer, B. Koperski, Wydawnictwo Fall, Kraków 2014, s. 137–148.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Populizm penalny w Polsce w latach 2007-2015 z perspektywy socjotechniki władzy, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2022, vol. 76, nr 1, s. 365–392.
 2. Relacje pomiędzy Policją a samorządem terytorialnym – ujęcie prawne i polityczne, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2022, vol. 79, nr 4, s. 219–249.
 3. Wokół „ustawy inwigilacyjnej”. Geneza, przepisy i konsekwencje Ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa” 2017, vol. 2, nr 1.
 4. The Second Revival? The Visegrád Group and the European Migrant Crisis in 2015–2017, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2017, vol. 50, nr 5, s. 47–98.
 5. Straże gminne – problemy, wyzwania i propozycje reform, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2020, nr 1, s. 43–73.
 6. Słowackie elity polityczne wobec Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w latach 19932004, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, vol. 28, nr 2, s. 243–268.
 7. Instrumenty demokracji bezpośredniej na przykładzie Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej, „Nauki polityczne. Zeszyty naukowe Koła Nauk Politycznych UJ” 2013, nr 9, s. 101–120.
 8. Zmiana i ciągłość w polityce zagranicznej Węgier po 2004 r., „Zeszyty Naukowe KSSM UJ” 2013, nr 1, vol. 4, s. 53–78.
 9. Kwestia praw człowieka a stan wojenny w Polsce (1981–1983), „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 7, s. 79–105.
 10. W słabości siła. Bilans ewolucji polskich partii politycznych i w latach 1989–2013, „Poliarchia” 2014, nr 1, vol. 2, s. 199–232.
 11. Brytyjskie studia kulturowe a polski strach przed polityką, „Kultura Popularna” 2014, nr 1, vol. 39, s. 54–67.

Recenzje

 1. The spy who bored me. Recenzja książki „Pozdrowienia z Warszawy. Polski wywiad, CIA i wyjątkowy sojusz” Johna Pomfreta, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989 2022” 2023, nr 20, s. 767–799.
 2. Smutek precyzyjnej ambiwalencji. Recenzja pozycji „W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942)” Adama Puławskiego, „Rocznik Chełmski” 2013, t. XVII, s. 388–390.
 3. O nieporozumieniach z Porozumieniem Centrum. Uwagi na marginesie książki „Nowe państwo. Porozumienie Centrum w dokumentach (1990–2001)” pod redakcją Adama Chmieleckiego, „Myśl Polityczna. Political Thought” 2020, vol. 5, nr 4.

Referaty na konferencjach

Konferencje międzynarodowe

 1. „ECPR General Conference”, tutuł wystąpienia: Centralised, repressive, and non-transparent? The Law and Justice government's internal security policy re-examined, Uniwersytet Karola, Praga, 4–8 IX 2023 r.
 2. „Protection of Sovereignty, Territorial Integrity and National Security as a Common Cause of the State and the Ukrainian People”, tytuł wystąpienia: The threat of espionage in contemporary Poland. Regulations and political problems, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (współorganizator: INPiSM UJ), 24 III 2023 r.
 3. IV Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka, tytuł wystąpienia: Surveillance and civil liberties in contemporary Poland from the perspective of intelligence studies, Rzeszów, 15–16 VI 2023 r.
 4. „Криза сучасної системи безпеки: нова карта геополітичних протистоянь kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: nowa mapa geopolitycznej rywalizacji”, tytuł wystąpienia: SARS-CoV-2 and the intelligence community, IV міжнародна наукова конференція, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów, 16 IV 2021 r.
 5. „Defence and Strategy – Concepts for future battlefield”, tytuł wystąpienia: The Reform of the Control and Command System of the Polish Armed Forces – The Never-Ending Debate, University of Defence, Brno, 4–6 VI 2018 r.
 6. „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”, tytuł wystąpienia: The reform of the Common European Asylum System – perspectives for the Visegrád Group, Lwów, 22–23 III 2018 r.
 7. „2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference »Friends, Foes and Familiar Strangers: Reassessing Actorness in Times of the Global (Dis)Order«”, tytuł wystąpienia: Security of the Polish parliament in 2015-2018: system analysis, UJ, Kraków, 17–18 IX 2018 r.
 8. „The Holocaust and the Contemporary World”, tytuł wystąpienia: The uniqueness of the Holocaust from the perspective of security studies, Kraków, 23–24 IV 2015.
 9. „Interdisciplinary Approaches To Security In The Changing World in Krakow”, tytuł wystąpienia: Infrahumanizaon and security studies. Building a conceptual framework, Kraków, 18–20 VI 2015.
 10. „V Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów”, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, tytuł wystąpienia: Patologie dyskursu publicznego w zakresie opisu i oceny aktywności polityków pochodzenia żydowskiego w III Rzeczpospolitej, 23–25 V 2013 r.
 11. „XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów”, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tytuł wystąpienia: Historia partii politycznych polskiego ruchu narodowego po 1989 r. Najważniejsze osiągnięcia i perspektywy, 22–26 IV 2013 r.
 12. „II międzynarodowa konferencja naukowa Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczenie logistyczne”, Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, tytuł wystąpienia: Nauki o bezpieczeństwie – dyscyplina w budowie. Problemy metodologiczne bezpieczeństwa narodowego w Polsce, 3–5 XII 2014 r.,
 13. „Partnerstwa w sektorze publicznym”, Uniwersytet Rzeszowski, tytuł wystąpienia: „Zielony Dół” – partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Studium przypadku, 5–6 VI 2014 r.

Konferencje krajowe

 1. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe”, Center For American Studies, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł referatu: Problematyka uchodźctwa z perspektywy służb specjalnych. Przykład Polski, 19 XI 2022 r.
 2. „Ruchy społeczne i polityczne w XX i XXI wieku. Radykalizacja i deradykalizacja”, tytuł referatu: Radykalne ruchy społeczne współczesnej Polski w perspektywie studiów wywiadowczych, Uniwersytet Szczeciński, 1–2 VI 2023 r.
 3. „Kryzys(y) ed. 2”, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ośrodek Badawczy Facta Ficta, tytuł referatu: Holistyczne podejście do problematyki kryzysów na przykładzie rozwiązań szwedzkich, 19 XI 2022 r.
 4. „Służba Bezpieczeństwa w latach 1975–1990”, tytuł wystąpienia: Relacje SB i Milicji Obywatelskiej oraz ich konsekwencje dla pozycji systemowej i relacji UOP – Policja, IPN, 27–28 V 2021 r.
 5. II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”, tytuł wystąpienia: Państwowa Służba Ochrony – geneza, kompetencje i pozycja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, UJ, Kraków, 21–22 IX 2017.
 6. IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, tytuł wystąpienia: „Ustawa inwigilacyjna” w praktyce. Systemowe konsekwencje Ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, UMCS, Lublin, 18–20 IX 2018 r.
 7. I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego według Prawa i Sprawiedliwości oraz rządu Beaty Szydło. Dotychczasowe zmiany i perspektywy, 21–22 IX 2016 r.
 8. „Liberalizm w Polsce – historia i współczesność idei”, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, tytuł wystąpienia: W strachu przed Lewiatanem. Polscy liberałowie polityczni wobec problemu budowy instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie transformacji systemowej, 11 V 2016 r.
 9. „Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej”, Opole, Uniwersytet Opolski, tytuł wystąpienia: Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego według Prawa i Sprawiedliwości oraz rządu Beaty Szydło na tle polityki Unii Europejskiej, 6 V 2016 r.
 10. „Oblicza bezpieczeństwa – bezpieczeństwo personalne”, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, tytuł wystąpienia: Transformacja polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 roku – zarys problematyki, 13 IV 2015 r.
 11. „Kryzys człowieczeństwa? Ludobójstwa w XX wieku”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Ludobójstwo jako przedmiot zainteresowania nauk o bezpieczeństwie. Próba ujęcia teoretycznego, 10–12 kwietnia 2014 r.
 12. VI Akademia Politologiczna „Polityka a wojna”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Ku wojnom robotów? Dehumanizacja konfliktów zbrojnych i etyka wojny XXI wieku w pracach Christophera Cokera, 6–7 XII 2012 r.
 13. „Amerykańskie Południe. Rola, specyfika i znaczenie w amerykańskiej kulturze i historii”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Granica USA-Meksyk jako przedmiot zainteresowania nauk o bezpieczeństwie, 2–4 IV 2014 r.
 14. „Człowiek Zalogowany”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Inwigilacja w sieci. Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa „człowieka zalogowanego”, 1–3 II 2013 r.
 15. „Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych w drugiej połowie XX w. i w XXI w.”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, tytuł wystąpienia: Pojazdy bezzałogowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2014, 26–27 III 2014 r.
 16. VI Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Między realizmem a idealizmem. Geopolityka według Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1989–1993, 6–8 VI 2013 r.
 17. „Arktyka”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Region Arktyki w polskiej polityce zagranicznej w latach 1989–2013, 21–22 XI 2013 r.
 18. „Między Wschodem a Zachodem. Dawne i współczesne granice Europy”, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł wystąpienia: Doktryna ULB jako polski wkład w definiowanie europejskiej granicy między Wschodem a Zachodem, 7 XII 2012 r.
 19. „NEOAzja III”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Polityczna i gospodarcza aktywność Chin w Europie Środkowo-Wschodniej: przykłady Polski i Węgier, 9–10 III 2013 r.
 20. Konferencja naukowa w ramach Dni Indyjskich 2014 w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: „Czasem słońce, czasem deszcz”, czyli stosunki polsko-indyjskie w latach 1989–2013. Dorobek, wyzwania i perspektywy, 16–17 V 2014 r.
 21. „III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności”, Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, tytuł wystąpienia: Ponowoczesność jako źródło ekscytacji? Problematyka ponowoczesności na łamach „Gazety Wyborczej”, 10 V 2015 r.
 22. „Społeczeństwo odpowiedzialne – społeczeństwo odpowiedzialności”, Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, tytuł wystąpienia: Strażnicy demokracji? „Gazeta Wyborcza” w kontekście teorii społecznej odpowiedzialności mediów, 9–10 V 2014 r.
 23. „Media dawniej i dziś – Polska, Europa, Świat”, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, tytuł wystąpienia: Któż pilnować będzie samych strażników? Polska prasa społecznopolityczna po 1989 roku i jej wpływ na system partyjny, 5–6 XII 2012 r.
 24. „Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, tytuł wystąpienia: Przyszłość, która nadeszła? III Rzeczpospolita drugiej dekady XXI wieku widziana z perspektywy polskich elit politycznych w okresie transformacji systemowej, Warszawa 2014, 11–12 XII 2014 r.
 25. „VI Kongres Młodej Socjologii”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Krytyczna analiza dyskursu a badania polskiej prasy po 1989 roku. Za i przeciw metodzie, 15–16 V 2015 r.
 26. III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony Polityki”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Patologie polskiego dyskursu polityki na przykładzie sporu smoleńskiego, 22–24 IX 2015 r.
 27. „PR w polityce – od propagandy do profesjonalnych kampanii wyborczych”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, tytuł wystąpienia: Polityczny rebranding – przykłady zastosowania politycznej zmiany wizerunku w wybranych kampaniach wyborczych, 28 XI 2012 r.
 28. „Portret kobiety. Inspiracja – tożsamość – kreacja”, Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, tytuł wystąpienia: Aktywność kobiet w polskim parlamencie w latach 1991–2012. Charakterystyka Parlamentarnej Grupy Kobiet, 6–7 III 2013 r.
 29. „Myśl polityczna polskiej prawicy po 1989 roku”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, tytuł wystąpienia: „Salonowy konserwatyzm” – myśl polityczna Forum Prawicy Demokratycznej (1990–1992), 17–18 XII 2013 r.
 30.  III Kongres Politologii „Odsłony Polityki”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Demokracja wewnątrzpartyjna na przykładzie Unii Demokratycznej, 22–24 IX 2015 r.
 31. III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny”, tytuł wystąpienia: Wiem, że nic nie wiem. Inwigilacja w Polsce w latach 2016–2018, UJ, Kraków, 19–20 IX 2019

Inne wystąpienia:

 1. Debata „Rola służb specjalnych we współczesnej Polsce”, Uniwersytet Warszawski, dyskutant, 26 I 2024 r.
 2. „Różowe archiwa: co pozostało po akcji »Hiacynt«?”, Stowarzyszenie Lepsze Jutro, Kraków, 12 X 2023 r., dyskutant w panelu Kto i jak miałby rozliczyć akcję „Hiacynt”?
 3. Referat w trakcie VIII Letniej Szkoły Historii Najnowszej Instytutu Pamięci Narodowej, tytuł wystąpienia: Zdarzyło się jutro? PRL jako przedmiot sporów pomiędzy Akcją Wyborczą Solidarność a Unią Wolności w latach 1996–2001, Warszawa, 8–13 IX 2014 r.
 4. Konferencja lokalna „Czy Krakowian stać na bezpośredniość?”, tytuł wystąpienia: Krajobraz po „rozwodzie” z 1992 roku. Demokracja bezpośrednia w Czechach i na Słowacji, 9 X 2010 r.
 5. Konferencja „Unia dla Polski”, tytuł wystąpienia: Unia Demokratyczna oczami badacza, Warszawa, 13 IX 2014 r.
 6. Wystąpienie Propozycje zmian w ustawie o broni i amunicji – komentarz na sympozjum „Dostęp do broni palnej i amunicji a bezpieczeństwo obywateli”, Kraków, UJ, 8 III 2018 r.
 7. Wystąpienie na sympozjum „Crisis in Central and Eastern Europe?”, 15 IX 2020 r., LSE IDEAS.
 8. Wystąpienie na sympozjum „Globalny Wtorek”, 20 X 2020 r., UJ.