Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko i funkcje

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Zastępca Kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ

Członek Instytutowej Podkomisji ds. Dydaktyki INPiSM UJ

Wykształcenie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce – 2010 r., Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozprawa doktorska pt. Myśl społeczno-polityczna Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949).

Magister nauk politycznych – 2005 r., Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska pt. Idea monarchistyczna Leszka Adolfa Gembarzewskiego (1899–1944).

Studia, staże, stypendia

2023

11-13 IX 2023, ukończenie  kursu Zaawansowana analiza danych z MAXQDA w ramach Letniej Szkoły Metodologii CAQDAS, Uniwersytet Jagielloński

14 – 18 VIII 2023, ukończenie 12 godzinnego kursu on-line: “Chinese Intelligence: Operations and Tactics”, Shinobi Enterprises

10 VII – 10 VIII 2023 staż badawczy w The Research Institute for European and American Studies w Atenach, Grecja

19 – 23 III 2023 wizyta studyjna w ONZ, USA, Nowy Jork, USA

2022

16 – 19 I 2022 – wyjazd studyjny w George C. Marshall European Center For Security Studies, Garmisch-partenkirchen, Niemcy

2018

2 - 15 XII 2018 - wyjazd studyjny w ramach programu „Mistrzowie Dydaktyki”, University College London, Wielka Brytania

2015/2016

Studia podyplomowe, E-learning: projektowanie i wdrażanie w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks.J. Tischnera

2016

18–22 I 2016 – szkolenie Możliwości oddziaływania informacyjnego zorganizowane przez Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie prowadzone przez wykładowców Joint Special Operations University z USA

11–17 XII 2016 – Wyjazd szkoleniowy do The University College of Southeast Norway, Norwegia

2015

21 II–1 III 2015 – Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ do Instituto Politécnico de Bragança, Portugalia

12 IV–27 IV 2015 r. – Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych w Zeppelin Universität, Niemcy

6 IX–20 IX 2015 r. – Szkolenie z zakresu soft skills w Ivey Business School, Kanada

2013

7 IX–16 IX 2013 – Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus do İstanbul Gelişim Üniversitesi, Turcja

Nagrody, wyróżnienia

2020 – nagroda publiczności w konkursie Teaching Slam 2020

2017/2018 – nagroda prorektora za jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych

2015/2016 – nagroda prorektora za jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych

2011 – nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Doświadczenie eksperckie i praktyczne (zawodowe)

2016 – 2020 – członek Senatu UJ

2010–2017 – prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie

Ekspert w wielu projektach finansowanych ze środków UE (w tym m.in. „WeLearning”, „E-Government 2.0”, „Kształcenie z Perspektywą II”)

Współpracownik „Nowej Konfederacji” i „Klubu Jagiellońskiego”

 Zajęcia dydaktyczne

Kursy związane z analizą i przetwarzaniem informacji, w tym m.in.:

·       Prognozowanie i symulacje polityczne,

·       Pozyskiwanie i przetwarzanie danych,

·       Analiza informacji – metody i techniki,

·       Analiza polityczna,

·       Produkty analityczne - metody i techniki pracy z informacją,

·       Prognozowanie i analiza polityczna.

Również kursy związane z tematyką bezpieczeństwa narodowego i nowoczesnymi technologiami, w tym:

·     CYBERINT – działania wywiadowcze w cyberprzestrzeni,

·     Cyber Security

·     Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Zainteresowania badawcze

1. Wypływ nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo w wymiarze państwowym oraz globalnym (Sztuczna Inteligencja, sieć 5G, Internet kwantowy)

2. Modele analizy informacji i analizy strategicznej w działaniu 

 Aktualne badania naukowe

Realizowane

 1. EuroHub4Sino, Horizon Europe grant (wykonawca, czas realizacji 2026, wartość przyznanych środków: 2 499 687 euro)
 2. Grant NCN, Opus 22: Protokół bezpieczeństwa: teoria protokolaryzacji i jej zastosowanie (wykonawca, czas realizacji – koniec 2025 roku, wartość przyznanych środków: 432 448 złotych).

Zrealizowane

 1. Minigrant POB DigiWorld: Opracowanie narzędzia informatycznego do prowadzenia analiz z zakresu nauk społecznych za pomocą rozmytych map kognitywnych (kierownik, czas realizacji – maj 2023 roku, wartość przyznanych środków: 48 012 złotych)
 2. Grant WSMiP w Konkursie na trwałą interdyscyplinarną współpracę badawczą: Rola działań w cyberprzestrzeni dla państw porozumienia Pięciorga Oczu w świetle konfliktu rosyjsko-ukraińskiego (kierownik, czas realizacji – maj 2023, wartość przyznanych środków 12 750 złotych)
 3. Grant WSMiP w Konkursie na rozwój trwałej współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni: „Dyplomacja wielostronna w kwestiach bezpieczeństwa na forum ONZ (wykonawca, czas realizacji, marzec 2022 – luty 2023, wartość przyznanych środków: 20 000 złotych)
 4. Grant WSMiP w Konkursie na rozwój trwałej współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni: Znaczenie operacji w cyberprzestrzeni oraz zaangażowania aktorów pozapaństwowych podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 r. (wykonawca, czas realizacji lipiec – grudzień 2022, wartość przyznanych środków: 20 000 złotych)
 5. Minigrant POB FutureSOC: „Protokolaryzacja bezpieczeństwa” (wykonawca, projekt zrealizowany)

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Sajduk B., Matyja R., Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej, s. 240, Kraków–Rzeszów 2016
 2. Sajduk B., Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy?, s. 215, 2014
  (https://www.researchgate.net/publication/271646415_Nowoczesna_Dydaktyka_Akademicka_Kto_Kogo_Jak_Uczy_-_httpdydaktyka-akademickapl1)
 3. Sajduk B., Socjologia tłumu, psychologia narodów i historiozofia w myśli społeczno-politycznej Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949), 400 s., Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011.

Opracowanie naukowe, redakcja tekstów

 1. Sajduk B. (red.) Jan Karol Kochanowski” wśród zagadnień naszej doby. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018 – wybór J.K. Kochanowskiego. Wstęp: 20 stron maszynopisu
 2. Sajduk B., Bernacki W. (red.), Leszek Gembarzewski. Monarchia narodowa. Wybór pism, 400 s., Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

W druku

 1. D. Dziwisz, B. Sajduk, Poland's AI Strategy – Artificial or Intelligent? Current Challenges and Future Perspectives of AI Civil and Military Policies [w:] Routledge Companion to Artificial Intelligence and National Security Policy, S.N. Romaniuk, M. Manjikian (ed.), Routledge 2022 (w druku)
 2. Sajduk B., The Role of New Technologies in US-China Power Struggle. The case of 5G [w:] Americam Foreign Policy in 21st Century, (red.) T. Pugacewicz, M. Grabowski, PeterLang 2022 (w druku)

 

 1. Sajduk B., Dziwisz D., Rosyjska inwazja na Ukrainę a przyszłość cyberwojny: wnioski w rocznicę "specjalnej operacji wojskowej" [w:] The war must go on : dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, A. Gruszczak (red.), Kraków 2023: 43-52; https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/view/495/1600/1974
 2. Sajduk B., Geopolityka – nauki polityczne, kontrowersje [w:] Słowniki Społeczne: Geopolityka, (red.) J. Kloczkowski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2021: 131–151
 3. Sajduk B., Technologia i geopolityka [w:] Słowniki Społeczne: Geopolityka, (red.) J. Kloczkowski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2021: 291–311
 4. Sajduk B., Konceptualizacja wpływu czynnika technologicznego na międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa : determinizm technologiczny i proliferacja technologii [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty metodologiczne i systemowe, P. Bajor (red.), Kraków 2020: 87-104
 5. Sajduk B., Teoretyczne przesłanki wpływu czynnika technologicznego na dociekania geopolityczne i system międzynarodowy [w:] Teorie i podejścia badawcze geopolityki, A. Tyszkiewicz, P. Borowiec (red.), Kraków 2020: 223-237
 6. Sajduk B., Pokolenie Z w przestrzeni muzeum narracyjnego [w:] Muzeum i zmiana : losy muzeów narracyjnych, P. Kowal, K. Woska-Pabian, Kraków, Warszawa 2019: 197-218
 7. Sajduk B., Ethical dimension of post-heroic and autonomous modern armed conflicts [w:] Technology, ethics and the protocols of modern war, A. Gruszczak, P. Frankowski (ed.), London New York 2018: 130-141
 8. Sajduk B., 2016, Zagadnienia etyczno-filozoficzne dotyczące rozwoju i wykorzystania Bezzagłowych Systemów Autonomicznych, [w:] Aspekty prawne, społeczne i etyczne użycia bezzałogowych systemów autonomicznych (BSA) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016
 9. Sajduk B., Big data i drony kontra terroryści. Aspekty prawne i wybrane konsekwencje wykorzystywania przez USA bezzałogowych systemów latających oraz wielkich baz danych w działaniach przeciw terroryzmowi [w:] Współczesne oblicza terroryzmu, A. Stempin (red.), Kraków 2016: 72–93
 10. Sajduk B., Amerykański i Izraelski przemysł latających systemów bezzałogowych – porównanie wybranych platform [w:] Przemysł zbrojeniowy. Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje, R. Kopeć (red.), Kraków 2016: 93–118
 11. Sajduk B., Problem walki na odległość w perspektywie historycznej, społecznej i etyczna [w:] Systemy dronów bojowych. Analiza problemów i odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego, K. Kowalczewska, J. Kowalczewski (red.), Warszawa 2015: 16–31
 12. Sajduk B., Sejmometr [w:] E-government 2.0 w praktyce, A. Turczyn (red.), Kraków 2015: 161–185; https://ec.europa.eu/programmes/proxy/alfresco-webscripts/api/node/content/workspace/SpacesStore/4488870e-0905-4bb2-afaa-fcf3380ade98/E-government%202.0%20w%20praktyce.%20Casebook%20-%20studia%20przypadk%C3%B3w.pdf
 13. Sajduk B., Pojęcia wojny i odwagi na polu walki w świetle zmian wywołanych rewolucją w robotyce [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj (red.), Kraków, 2014: 267–279
 14. Sajduk B., Conditions and Consequences of the Robotic Revolution [w:] International Issues form Wars to Robots, (red.) E. Grodzki, S. Rehman, C. Calma, K. Colombo, Linnus Publications Inc., 2013: 149–161
 15. Sajduk B., Wpływ rewolucji w dziedzinie robotyki na kształt kultury strategicznej państw. Przykład Stanów Zjednoczonych Ameryki [w:] Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, (red.) M. Chorośnicki, J.J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, i inni, KON Tekst, 2013: 489–501
 16. Sajduk B., Czy w nauce o stosunkach międzynarodowych możliwe jest efektywne prognozowanie? [w:] Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, (red.) B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Księgarnia Akademicka, 2013: 93–118
 17. Sajduk B., Monarchizm i nacjonalizm w myśli politycznej Leszka Adolfa Gembarzewskiego [w:] Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. Action Française
  i jej promieniowanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011: 394–408
 18. Sajduk B., O możliwości antycypacji przyszłości w stosunkach międzynarodowych [w:] Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, (red.) D. Mikucka-Wójtowicz, LIBRON, 2010: 231–243
 19. Sajduk B., Monarchizm i nacjonalizm w myśli Leszka Adolfa Gembarzewskiego [w:] Religia – polityka – naród. Księga jubileuszowa na 70-lecie urodzin Profesora Bogumiła Grotta, (red.) R. Łętocha, NOMOS, 2010: 275–283
 20. Sajduk B., Tradycyjne metody analizy polityki zagranicznej [w:] Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną, (red.) K. Szczerski, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009: 59–86

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Dziwisz D., Sajduk B., 2023, The significance of strategic victory in cyberspace for Russia during conflict in Ukraine 2014–2023, Applied Cybersecurity and Internet Governance 2023 2/2 (w druku)
 2. Samek W., Sajduk B., 2023, Pojęcie technologii w dyskursach polskiej Lewicy, Centrum i Prawicy. Analiza posiedzeń Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii w świetle krytycznej analizy dyskursu E. Laclau’a i Ch. Mouffe, Athenaeum 78/2023 (w druku)
 3. Hutyra A., Sajduk B, 2022, Porównanie polskich i amerykańskich dokumentów strategicznych z zakresu bezpieczeństwa w latach 2001–2020. Analiza struktury, zagrożeń oraz stosunku do Federacji Rosyjskiej, Politeja 4(79), 343–368
 4. Sajduk B., 2022, Teoretyczne przesłanki wykorzystania ustrukturyzowanych technik analizy informacji w procesie analizy politycznej, Politeja 2(77), 119-142
 5. Sajduk B., 2021, Rozmyte mapy kognitywne jako technika prowadzenia ustrukturyzowanej analizy systemowej w obszarze nauk o bezpieczeństwie, Politeja: 5(74), 275–292
 6. Sajduk B., 2019, Theoretical Premises of the Impact of Artificial Intelligence on International Relations and Security, The Copernicus Journal of Political Studies: 2, 157-180
 7. Sajduk B., 2016, Wybrane aspekty pracy z otwartymi źródłami informacji: wykorzystanie analizy konkurujących hipotez, Kultura i Polityka: 20, 120–129
 8. Sajduk B., 2016, Kilka uwag o zadawaniu pytań i ich roli w dydaktyce akademickiej, Pedagogika Szkoły Wyższej: 2 (20), 115–124
 9. Sajduk B., 2016, Latające systemy bezzałogowe – innowacja na współczesnym polu walki?, Przegląd Geopolityczny t. 17: 148-156
 10. Sajduk B., 2014, Pokolenie Y a metody dydaktyki akademickiej, Kultura i Polityka nr 16: 12–28
 11. Sajduk B., 2012, Charakter narodowy Rosjan w pismach Jana Karola Kochanowskiego, Przegląd Rusycystyczny nr 4 (140): 7–22
 12. Sajduk B., 2011, Charakter narodowy Niemców i Rosjan w pismach Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949), Annales UMCS sectio G (Ius): 65–84
 13. Sajduk B., 2010, Jan Karol Kochanowski (1869–1949) – socjologia tłumów polskiego Gustava Le Bona?, Horyzonty Polityki nr 1(1): 269–286
 14. Sajduk B., 2008, Wpływ czynnika ideacyjno–dyskursywnego na wynik procesu politycznego, Kultura i Polityka. Zeszyty Naukowe WSE, nr 2–3: 7–45
 15. Sajduk B., 2007, Teoretyczne przesłanki współczesnej analizy politologicznej, Państwo
   i Społeczeństwo nr 1: 17–48
 16. Sajduk B., 2007, Główne nurty analizy politycznej, Przemyskie studia politologiczne nr 1 (1): 7–20
 17. Sajduk B., 2007, Leszka Adolfa Gembarzewskiego „monarchia narodowa”, Arcana nr 74–75: 224–240
 18. Sajduk B., 2004, Ordynacja wyborcza – problem większości, Nauki Polityczne nr 1: 99–117

Recenzje

 1. Sajduk B., 2018, Recenzja książki: P.E. Tetlocka, D. Gardnera Superprognozowanie, Politeja nr 53: 399-403, https://akademicka.pl/ebooks/free/c014d812cbe20ee2770441d837aaedf6.pdf
 2. Sajduk B., 2013, Recenzja książki: R.D. Kaplana, Zemsta geografii. Co mapa mówi nam o nadchodzących konfliktach i naszym zmaganiu się z losem, Kultura i Polityka nr 13: 138–150
 3. Sajduk B., 2012, Recenzja książki: P. W. Singera, Wired for War. The Robotics Revolution and 21st Century Conflict, Stosunki Międzynarodowe. International Relations nr 23 (t. 46): 365–371
 4. Sajduk B., 2012, Recenzja książki D. Moïsiego, Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat, Politeja nr 5 (19): 527–532
 5. Sajduk B., 2010, Recenzja książki: M. Sułka Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Politeja nr 2 (14): 639–644
 6. Sajduk B., Recenzja książki: R. A. Dahla, B. Stinebricknera, Współczesna Analiza Polityczna, przeł. P. M. Kazimierczak, Politeja nr 11 (2009): 497–501
 7. Sajduk B., 2008, Klucz, nie wytrych. O książce A. Heywooda pt. Klucz do politologii – recenzja książki: A. Heywooda, Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci: 5 stron maszynopisu,
  http://www.omp.org.pl/stareomp/index0af6.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=723
 8. Sajduk B., 2007, Recenzja książki: Mirosławy Grabowskiej Podział postkomunistyczny, Nauki Polityczne, nr 3: 65–69
 9. Sajduk B., 2007, Recenzja książki: J. G. Marcha i J. P. Olsena, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Politeja nr 8: 597–601
 10. Sajduk B., 2004, Recenzja ksiązki: U. Schradego Międzywojenna Polska Myśl Narodowa. Od patriotyzmu do globalizmu, Arcana nr 6: 233–236