Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Jan Niemiec

mgr Jan Niemiec

e-mail: jan.p.w.niemiec@gmail.com, jan.niemiec@student.uj.edu.pl

numer ORCID

profil na Academia

profil na Research Gate

Wykształcenie

2011-2016: Filologia Orientalna - Turkologia (studia I i II stopnia)

2014-2017: Stosunki Międzynarodowe (studia II stopnia)

od 2017: Stosunki Międzynarodowe (studia III stopnia)

Staże, stypendia

2015-2016: program Erasmus+ (Uniwersytet Stambulski)

2018: UACES Doctoral Training Academy w Birmingham, “Publishing Your Research”

2019: UACES Doctoral Training Academy w Brukseli, “Teaching and the Profession”

2020-2021: grant badawczy w projekcie pt. “Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa” Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w ramach Programu DIALOG

2020-2022: grant badawczy Narodowego Centrum Nauki w ramach Konkursu PRELUDIUM 18

2020-2021: staż naukowy w Zakładzie Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

2021-2022: staż naukowy w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

2022: UACES Doctoral Training Academy w Surrey, “Teaching & Learning”

Członkostwo w towarzystwach naukowych

od 2018: University Association for Contemporary European Studies (UACES )

od 2022: British International Studies Association (BISA)

od 2022: Central and East European International Studies Association (CEEISA)

 od 2022: European Consortium for Political Research (ECPR)

Zainteresowania badawcze

Republika Turcji we współczesnych stosunkach międzynarodowych

relacje turecko-bałkańskie w XXI wieku

zmiany polityczne na obszarze byłego Imperium Osmańskiego

strategiczne koncepcje Republiki Turcji względem regionu

rola sił zbrojnych w systemie politycznym Turcji

Projekt doktorski

Obrońca wiary: rola religii w tureckiej polityce zagranicznej względem Bałkanów Zachodnich w XXI wieku

Najważniejsze publikacje

„Osmańskie fortyfikacje epoki artylerii gładkolufowej nad Bosforem i Dardanelami”, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa 2021

Determinanty polityki zagranicznej Republiki Turcji wobec państw muzułmańskich, [w:] „Bezpieczeństwo - Prawa Człowieka - Stosunki Międzynarodowe” (Tom I), red. K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019

Turecka polityka zagraniczna względem państw Bałkanów Zachodnich w czasie pandemii COVID-19, [w:] „Europa w czasie pandemii Covid-19 - aspekty politologiczne, ekonomiczne i społeczne", red. A. Chojan, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2021

Religijno-kulturowe uwarunkowania tureckiej polityki zagranicznej w Azji Środkowej, [w:] „Turcja w polityce międzynarodowej”, red. K. Olszowska, Kraków 2022

Kierunki oddziaływania Turcji wobec wyzwań regionalnej integracji politycznej w XXI wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”, nr 2, Lublin 2017

Wpływ decyzji politycznych na przebieg kryzysu gospodarczego w Turcji, „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa”, nr 2(3), Kraków 2017

Privileged, problematic or problem solving partnership: the image of the European Union in contemporary Turkey, „The Copernicus Journal of Political Studies”, nr 2(17), Toruń 2020

Regaining the influence: Turkish cultural cooperation initiatives in the Balkans, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”, nr 5, Lublin 2020

Koncepcja Strategicznej głębi w tureckiej polityce zagranicznej, „TEKA of Political Science and International Relations”, nr 1(15), Lublin 2020

Rola Dyrektoriatu ds. Religijnych w tureckiej polityce zagranicznej / The role of Directorate of Religious Affairs in Turkish foreign policy, „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”, nr 3(285), Warszawa 2022

The impact of COVID-19 pandemic on Turkish foreign policy towards the Western Balkans, „Nowa Polityka Wschodnia”, nr 4(35), Toruń 2022

Udział w konferencjach naukowych

2018: UACES 48th Annual Conference, Bath, “European Strategic Depth and Yeni Türkiye (new Turkey) – Contested and Competing Visions of Regional Politics” - współautor

2018: 2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference, Kraków, “Turkish armed forces during the rule of the Justice and Development Party”

2018: IV Ogólnopolski Kongres Politologii, Lublin, “Kierunki oddziaływania Turcji wobec wyzwań regionalnej integracji politycznej w XXI wieku”

2019: konferencja naukowa Bezpieczeństwo - Prawa człowieka - Stosunki Międzynarodowe w XX i XXI wieku, Rzeszów, “Determinanty polityki zagranicznej Republiki Turcji wobec państw muzułmańskich (2009-2019)”

2019: konferencja naukowa Poland and Turkic World, Kraków, “Restoration of Ottoman-era buildings in Balkans as an element of Turkish soft power”

2019: UACES Graduate Forum Conference, Manchester, “Privileged, problematic or problem solving partnership: the image of the European Union in contemporary Turkey”

2019: UACES 49th Annual Conference, Lizbona, “Turkish Perspective on the EU-Turkey Refugee Agreement”

2020: Marmara Conference on European Studies, Stambuł, “Regaining the Influence: Turkish Cooperation Initiatives in the Balkans”

2020: UACES Virtual Conference, “An Alternative Model For Integration: Turkish Foreign Policy Towards The Western Balkans”

2020: 7th International Asian Congress, Toruń, “The role of Directorate of Religious Affairs (Diyanet) in Turkish foreign policy”

2021: International Workshop “Experiencing Europe”, Tbilisi, “Europeanness through Turkish eyes: Turkey’s perception of the European Union”

2021: UACES Virtual Graduate Forum Conference, “Turkey in the Western Balkans: in search of optimal foreign policy strategy”

2021: UACES 51st Annual Conference, “Defending Blue Homeland - Turkish foreign policy in the Eastern Mediterranean”

2021: 3rd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference, Kraków, “Turkish Foreign Policy Towards The Western Balkans During The Covid-19 Pandemic”

2022: BISA 2022 Conference, Newcastle upon Tyne, “The Impact of COVID-19 Pandemic on Turkish Foreign Policy Towards the Western Balkans”

2022: CEEISA 2022 Convention, Bratysława, “Reaching beyond borders - Turkish public diplomacy in the Western Balkans”

2022: ECPR 2022 General Conference, Innsbruck, “The role of religion in Turkish foreign policy towards the Western Balkans”

2022: UACES 52nd Annual Conference 2022, Lille, “Reducing Regional Tensions: Turkey’s Role in the Western Balkans”

2022: The Sixth International Congress of Turkology, Warszawa, “The Cultural Dimension of Turkey’s Soft Power in the Balkans”

2022: IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Kraków, “Turcja jako mediator na Bałkanach Zachodnich”

Popularyzacja wiedzy

analiza na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Operacja “Gałązka Oliwna” - perspektywa turecka)

komentarz na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Kwestia akcesji do NATO w fińskiej kampanii prezydenckiej)

analiza na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Wymiary kryzysu politycznego w Armenii)

komentarz na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Jak zabójstwo saudyjskiego dziennikarza może wpłynąć na bliskowschodni układ sił?)

analiza na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Turecka koncepcja regionalna w odniesieniu do państw muzułmańskich)

komentarz na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Przyszłość Bliskiego Wschodu: refleksje po szczycie w Soczi)

analiza na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Kulturowy wymiar realizacji tureckiej soft power na Półwyspie Bałkańskim)

analiza na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Wizerunek Unii Europejskiej we współczesnej Turcji)

analiza na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Problemy koalicji rządowej w Finlandii)

analiza na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Dyrektoriat ds. Religijnych jako instrument tureckiej polityki zagranicznej w Europie)

analiza na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Tureckie zaangażowanie w konflikcie o Górski Karabach)

komentarz na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ („Błękitna ojczyzna” − nowa doktryna tureckiej polityki zagranicznej)

analiza na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Kanał Stambulski: projekt o strategicznych implikacjach)

analiza na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Dyplomacja naukowa jako szczególna forma implementacji tureckiej polityki zagranicznej na Kaukazie i w Azji Środkowej)

komentarz na stronie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Kazachstan - krajobraz po rewolucji)