Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rakowiecka w remoncie – nowa książka dr. Arkadiusza Nyzio

Rakowiecka w remoncie – nowa książka dr. Arkadiusza Nyzio

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazała się monografia pt. Rakowiecka w remoncie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993 autorstwa asystenta w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, dr. Arkadiusza Nyzio. Wydana w serii Societas redagowanej przez prof. dr. hab. Bogdana Szlachtę, książka jest pierwszą w polskim piśmiennictwie naukowym monografią, która kompleksowo opisuje problematykę przekształceń aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego w pierwszych latach III RP.

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazała się monografia pt. Rakowiecka w remoncie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993 autorstwa asystenta w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, dr. Arkadiusza Nyzio. Wydana w serii Societas redagowanej przez prof. dr. hab. Bogdana Szlachtę, książka jest pierwszą w polskim piśmiennictwie naukowym monografią, która kompleksowo opisuje problematykę przekształceń aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego w pierwszych latach III RP.

Przedstawiono w niej transformację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, powstanie Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także reformy w więziennictwie, Obronie Cywilnej, Biurze Ochrony Rządu, Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych i w zakresie procedur kryzysowych. Książka jest efektem kilkuletniej pracy i obszernej kwerendy źródłowej obejmującej w pierwszym rzędzie archiwalne materiały rządu, a także wywiadów z uczestnikami opisywanych wydarzeń.

W recenzji monografii, prof. dr hab. Antoni Dudek napisał: „Książka Arkadiusza Nyzio otwiera nowy etap w badaniach nad narodzinami III Rzeczypospolitej. Dzięki wykorzystaniu olbrzymiej bazy źródłowej, talentowi analitycznemu oraz klarownemu językowi, jakim posługuje się dr Nyzio, udało mu się przedstawić proces przekształceń imperium MSW nie tylko z imponującą znajomością szczegółów, dokładnością, ale także z uwzględnieniem szerokiego tła społeczno-politycznego. To książka, którą powinien przeczytać każdy, kto chce zrozumieć kulisy procesu przekształcania SB w UOP i Milicji Obywatelskiej w Policję oraz dowiedzieć się, jakie zmiany w pierwszych latach III RP zaszły w więziennictwie czy pożarnictwie.” 

Niektóre z wyników badań zawartych w książce Rakowiecka w remoncie zostały przedstawione przez dr. Arkadiusza Nyzio podczas konferencji naukowej online „Służba Bezpieczeństwa w latach 1975–1990” zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w dniach 27–28 maja 2021 r. Prezentację referatu nt. Relacje SB i Milicji Obywatelskiej oraz ich konsekwencje dla pozycji systemowej i relacji UOP – Policja można zobaczyć w serwisie YouTube.