Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efektywne przywództwo – wykład płk. dr. Dariusza Dachowicza

Efektywne przywództwo – wykład płk. dr. Dariusza Dachowicza

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ zaprasza na wykład nt. Efektywne przywództwo, który inauguruje cykl wykładów online pod hasłem „Leadership”. Wykład odbędzie się 18 listopada br. w godzinach 18:00-19:30 na platformie MS Teams, w zespole Webinar KBN. Wygłosi go płk dr Dariusz Dachowicz z Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ zaprasza na wykład nt. Efektywne przywództwo, który inauguruje cykl wykładów online pod hasłem „Leadership”. Wykład odbędzie się 18 listopada br. w godzinach 18:00-19:30 na platformie MS Teams, w zespole Webinar KBN. Wygłosi go płk dr Dariusz Dachowicz z Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87432a8d798848488e40ce051a79d936%40thread.tacv2/1605557118900?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%224be3b33c-324d-47b2-8d12-ddd5669e0b1d%22%7d

Płk dr Dariusz Dachowicz w ciągu 35-letniej służby w Siłach Zbrojnych RP wykonywał liczne zadania służbowe w jednostkach specjalnych: 1. pułku specjalnym „Komandosów” (obecnie JWK), którą dowodził w latach 2006–2010, oraz Jednostce Wojskowej GROM. Pełnił także służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych, a obecnie zajmuje stanowisko szefa pionu w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych. Uczestniczył w misjach IFOR i SFOR w Bośni i Hercegowinie w latach 1996–1998 i 1999-2000 oraz w misji w Iraku w latach 2003-2004. Był również attaché obrony przy ambasadzie RP w Kairze.

Ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsiębiorstwem na Politechnice Częstochowskiej, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa państwa i wojskowej polityki zagranicznej oraz studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej, w wyniku których uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Jest absolwentem Canadian Force College w Toronto, gdzie ukończył podyplomowe studia polityki obronnej, a także kursów prowadzonych w George C. Marshall European Center for Security Studies, Joint Special Operations University, a także NATO Special Operations Headquarters (NSHQ).

Źródło: Wikimedia Commons

Pliki do pobrania
pdf
Plakat