Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przywództwo w czasach transformacji cyfrowej organizacji – wykład prof. Wojciecha Czakona

Przywództwo w czasach transformacji cyfrowej organizacji – wykład prof. Wojciecha Czakona

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ zaprasza na wykład nt. „Przywództwo w czasach transformacji cyfrowej organizacji”, w ramach cyklu wykładów online pod hasłem „Leadership”. Wykład odbędzie się 14 stycznia br. w godzinach 18:30-20:00 na platformie MS Teams, w zespole Webinar KBN. Wygłosi go prof. dr hab. Wojciech Czakon z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ zaprasza na wykład nt. „Przywództwo w czasach transformacji cyfrowej organizacji”, w ramach cyklu wykładów online pod hasłem „Leadership”. Wykład odbędzie się 14 stycznia br. w godzinach 18:30-20:00 na platformie MS Teams, w zespole Webinar KBN. Wygłosi go prof. dr hab. Wojciech Czakon z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDczMjAxYzMtYWE3Zi00OTA4LWJjYTktM2JkMzk5N2M0NWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%224be3b33c-324d-47b2-8d12-ddd5669e0b1d%22%7d

Prof. dr hab. Wojciech Czakon jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownikiem Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania, gdzie kieruje Katedrą Zarządzania Strategicznego. Zainteresowania naukowe skupiają się na behawioralnych uwarunkowaniach sukcesu organizacji. W ostatnich publikacjach podejmuje zagadnienia zaufania w relacjach międzyorganizacyjnych, postrzegania konkurentów, czy krótkowzroczności strategicznej. W 2020 r. uzyskał grant w konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS19 na badanie roli tożsamości cyfrowej w kształtowaniu zaangażowania interesariuszy organizacji.

Pliki do pobrania
pdf
Plakat