Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacja z wykładu dr. Stevena Horsleya „System Leadership: Its Role in a Collaborative Environment”

Relacja z wykładu dr. Stevena Horsleya „System Leadership: Its Role in a Collaborative Environment”

18 marca br. odbył się kolejny wykład z cyklu „Leadership/Przywództwo” organizowanego przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego. Gościem był Dr. Steven Horsley ze Szkoły Biznesu i Przywództwa Universytetu Charleston, West Viriginia, USA. Temat jego wykładu brzmiał: „System Leadership: Its Role in a Collaborative Environment”.

18 marca br. odbył się kolejny wykład z cyklu „Leadership/Przywództwo” organizowanego przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego. Gościem był Dr. Steven Horsley ze Szkoły Biznesu i Przywództwa Universytetu Charleston, West Viriginia, USA. Temat jego wykładu brzmiał: „System Leadership: Its Role in a Collaborative Environment”.

Dr Horsley przedstawił zagadnienia przywództwa w ujęciu systemowym w kontekście dynamicznych zmian w środowisku, w którym działają przywódcy i ich organizacje. Zwrócił uwagę na konieczność adaptacji do zmieniających się uwarunkowań środowiska poprzez działania koordynacyjne oparte na strategicznym podejściu systemowym, inicjatywach współpracy oraz bieżącej refleksji i aktywnym uczeniu się. Podkreślił, iż w bezpośrednim otoczeniu przywódcy, w miejscu pracy czy w strukturach decyzyjnych, istotne jest wypracowanie przez niego maksymalnie efektywnego podejścia do mechanizmów współpracy w zespole na gruncie akceptacji różnic w zespole i wykorzystania różnorodności, stałego kontaktu z zespołem i reagowania na głosy zespołu (feedback), a także budowy zaufania i wzmacniania więzi wewnątrzgrupowych.

W drugiej części wykładu Steven Horsley przedstawił model rozwiązywania problemów przez przywódcę w trzech wymiarach: zrozumienia środowiska, w którym działa lider; zdefiniowania problemu; tworzenia właściwego podejścia do problemu. Zwrócił przy tym uwagę na kluczowe wymiary przywództwa: indywidualny, wspólnotowy i systemowy. Na koniec wykładu dr Horlsey wyjaśnił powiązania między współdziałaniem a efektami zespołowymi.

Po wykładzie nastąpiła dyskusja, w czasie której dr Horsley odpowiedział na liczne pytania od uczestników wykładu. Prezentacja z wykładu jest dostępna w poniższym linku.

Pliki do pobrania
pdf
Prezentacja z wykładu dr. Stevena Horsleya