Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Wikipedia to jedna z popularniejszych stron internetowych na świecie – nowoczesne narzędzie, które ciągle się rozwija. Systemowe, instytucjonalne włączenie się w tę inicjatywę pozwala poznać nowe metody porządkowania wiedzy w świecie cyfrowym. Projekt daje możliwość stworzenia nowatorskich metod edukacyjnych, otwiera nowe możliwości popularyzacji wiedzy i tekstów naukowych; jest też interesującym tematem badawczym.

Dotychczasowe prace nad hasłami pokazują duże możliwości dydaktyczne przedsięwzięcia. Wymogi redakcyjne Wikipedii nie odstają od tych formułowanych przy tradycyjnych opracowaniach naukowych, np. neutralny język, logiczna struktura, dokumentowanie twierdzeń w postaci przypisów. Jednocześnie nauka tych kluczowych elementów warsztatowych odbywa się z przeświadczeniem wykonywania czegoś społecznie przydatnego, a nie pisania prac zaliczeniowych do przysłowiowej szuflady. Drugi ważny aspekt edukacyjny, to konieczność poprawiania i aktualizowania dostępnych haseł, co wyrabia umiejętność krytycznego myślenia.

Przedsięwzięcie ma też walory popularyzatorskie. Istotną częścią artykułów na Wikipedii są odesłania do wartościowych publikacji, także naukowych. W opracowanych przez nas hasłach znajdują się odesłania do prac opublikowanych zarówno przez pracowników naukowych, jak i studentów UJ. Ponadto praca nad projektem umożliwia usystematyzowanie aktualnej wiedzy z zakresu studiów wywiadowczych oraz budowę nowoczesnego narzędzia badawczego.

Wikipedia to jedna z popularniejszych stron internetowych na świecie – nowoczesne narzędzie, które ciągle się rozwija. Systemowe, instytucjonalne włączenie się w tę inicjatywę pozwala pracownikom i studentom poznać nowe metody porządkowania wiedzy w świecie cyfrowym. Projekt daje możliwość stworzenia nowatorskich metod edukacyjnych, otwiera nowe możliwości popularyzacji wiedzy i tekstów naukowych; jest też interesującym tematem badawczym.

Tematyka służb specjalnych jest w głównej mierze z pogranicza nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o polityce i administracji. Jednak możliwość powiązania przygotowywanego hasła z 1,5 mln. innymi hasłami na polskojęzycznej Wikipedii otwiera dużo większe możliwości pod względem interdyscyplinarności. Dodatkowo praca nad projektem wymusza zetknięcia się ze współczesnymi technologiami informacyjnymi.

Wikipedia jest przedsięwzięciem międzynarodowym. Obecnie hasła są dostępne w ponad 320 językach. Ten ogromny potencjał można wykorzystać na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze, inspiracją dla powstania kolejnych haseł w języku polskim może być anglojęzyczna Wikipedia, która jest najbardziej rozbudowana pod względem liczby haseł. Po drugie, istnieje możliwość promowania rodzimych haseł (np. system polskich służb specjalnych), często nieznanych w obiegu międzynarodowym w innych językach.

Projekt daje możliwość integracji na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, integracji studentów zainteresowanych studiami wywiadowczymi. Po drugie, konstytuowania współpracy z absolwentami WSMIP UJ. Po trzecie, integracji badaczy ze studentami, co otwiera możliwość angażowania studentów w projekty badawcze. Po czwarte, integracji ze społecznością Wikipedii. Po piąte, integracji z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką służb specjalnych.