Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O projekcie

O projekcie

Projekt jest długofalowym przedsięwzięciem, w ramach którego przygotowujemy na Wikipedii wysokiej jakości hasła dotyczące służb specjalnych. Staramy się poprawić i rozbudować istniejące artykuły oraz tworzyć nowe. Naszym celem jest opracowanie najważniejszych zagadnień z zakresu studiów wywiadowczych w ramach otwartej encyklopedii internetowej, która jednocześnie jest jedną z najpopularniejszych stron internetowych w Polsce i na świecie.

Główny cel projektu

Projekt jest długofalowym przedsięwzięciem, które polega na przygotowaniu na Wikipedii kompleksowej grupy haseł (ok. 400) dotyczących służb specjalnych. W założeniu ma to być kompleksowe, encyklopedyczne opracowanie najważniejszych zagadnień. Obecny stan haseł z tego obszaru wiedzy jest wysoce niezadawalający – większość z nich w ogóle nie jest opracowanych. Wikipedia to jedna z najpopularniejszych stron internetowych na świecie, która umożliwia edycję haseł każdej osobie. Jednak naszym zdaniem systemowe, wspierane instytucjonalnie zaangażowanie w to przedsięwzięcie ma duże walory dydaktyczne, popularyzatorskie, a nawet naukowe.

Dlaczego Wikipedia?

Wikipedia jest przedsięwzięciem międzynarodowym. Obecnie hasła są dostępne w ponad 320 językach. Ten ogromny potencjał można wykorzystać na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze, inspiracją dla powstania kolejnych haseł w języku polskim może być anglojęzyczna Wikipedia, która jest najbardziej rozbudowana pod względem liczby haseł. Po drugie, istnieje możliwość promowania rodzimych haseł (np. system polskich służb specjalnych), często nieznanych w obiegu międzynarodowym w innych językach.

Projekt daje możliwość integracji na wielu płaszczyznach:

  1. integracji studentów zainteresowanych studiami wywiadowczymi;

  2. kontytuowania współpracy z absolwentami WSMIP UJ;

  3. współpracy badaczy ze studentami, co otwiera możliwość angażowania studentów w projekty badawcze;

  4. kooperacji ze społecznością Wikipedii;

  5. współdziałania z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką służb specjalnych.

Minigranty

Do realizacji projektu udało się nam pozyskać środki w ramach dwóch konkursów w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński (ID.UJ):

  1. Projekt pt. Wikipedia jako narzędzie edukacyjne i popularyzujące wiedzę na przykładzie studiów wywiadowczych, kierownik projektu: dr Mateusz Kolaszyński, WSMiP - Konkurs na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni (WSMiP.6.3.2022);
  2. Projekt pt. Studencka grupa popularyzująca wiedzę z zakresu studiów wywiadowczych na Wikipedii w ramach współpracy Uniwersytetu z otoczeniem zewnętrznym uczelni, kierownik projektu: lic. Julia Grabowska, WSMiP - Konkurs „Granty dla przyszłości” dla wybitnych studentów (WSMiP.1.11.2022)