Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stan prac

Stan prac

Do tej pory opublikowaliśmy na Wikipedii 29 artykułów, w tym takie węzłowe hasła jak: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Nad kolejnymi hasłami trwają zaawansowane prace, w tym m.in. nad Federalną Służbą Bezpieczeństwa i innymi rosyjskimi służbami specjalnymi.

 1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW (Polska)
 2. Agencja Wywiadu, AW (Polska)
 3. Agenzia informazioni e sicurezza interna, AISI (Włochy)
 4. Biuro Wywiadu Morskiego (USA)
 5. Centralne Biuro Antykorupcyjne, CBA (Polska)
 6. Centrum Antyterrorystyczne, CAT (Polska)
 7. Cykl wywiadowczy
 8. Drug Enforcement Administration, DEA (USA)
 9. Federalna Służba Ochrony, FSO (Rosja)
 10. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji i Kontrterroryzmu, BVT (Austria)
 11. Försvarets radioanstalt, FRA (Szwecja)
 12. Główna Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa, AIVD (Holandia)
 13. Grzegorz (Janusz) Małecki
 14. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST (Szwecja)
 15. Minister Koordynator Służb Specjalnych (Polska)
 16. Operacja Ivy Bells
 17. Operacja Most
 18. Operacja pod przykryciem
 19. Operacja Rubikon
 20. Oddział Ochrony Ludu, OZNA (Jugosławia)
 21. Paulina Tyszewska
 22. Pegasus (oprogramowanie szpiegujące)
 23. Policja Bezpieczeństwa, SÄPO (Szwecja)
 24. Połączony Komitet Wywiadu, JIC (Wielka Brytania)
 25. Służba Kontrwywiadu, KOS (Jugosławia)
 26. Służba Kontrwywiadu Wojskowego, SKW (Polska)
 27. Urząd Bezpieczeństwa Państwowego, UDBA (Jugosławia)
 28. Vojenské zpravodajství, VZ (Czechy)
 29. Zaangażowanie CIA w Laosie

 1. Australijska Tajna Służba Wywiadowcza, ASIS
 2. Biały wywiad
 3. Biuro Ochrony Konstytucji, SAB (Łotwa)
 4. Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej (USA)
 5. Canadian Security Intelligence Service, CSIS
 6. Central Bureau of Investigation, CBA, (Indie)
 7. Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CPT ABW
 8. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 9. Defence Intelligence Agency (Indie)
 10. Federalna Służba Bezpieczeństwa, FSB (Rosja)
 11. Federalna Służba Kontroli Obrotu Narkotykami, FSKN (Rosja)
 12. Główny Zarząd Wywiadowczy, GRU (Rosja)
 13. Indiańscy szyfranci
 14. Inwigilacja
 15. Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej, KCIK (Polska)
 16. Ministerstwo Wywiadu Islamskiej Republiki Iranu
 17. Narodowa Organizacja Wywiadu, MIT (Turcja)
 18. Operacja Long Jump
 19. Operacja Lunik
 20. Operacja Neptune Spear
 21. Otrucie Siergieja i Julii Skripalów
 22. Pääesikunnan tiedusteluosasto, PE TIEDOS (Finlandia)
 23. Program Łuna
 24. Research and Analysis Wing (Indie)
 25. Sabotaż
 26. Siergiej Skripal
 27. Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu Nowej Zelandii, NZSIS
 28. Służba Wywiadu Zagranicznego, SWZ (Rosja)
 29. Suojelupoliisi, SUPO (Finlandia)
 30. System antyterrorystyczny RP
 31. Tajne więzienia CIA w Polsce
 32. Urząd Ochrony Państwa
 33. Wywiad gospodarczy