Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doświadczenia i wyzwania integracji europejskiej Gruzji

Kilkudziesięciu naukowców z Gruzji i Polski wzięło udział w obradach konferencji narodowej „Geopolityczne dylematy. Uwarunkowania i perspektywy europejskiej integracji Gruzji", która odbyła się 24 kwietnia br. na Państwowym Uniwersytecie w Tbilisi.

Uroczystego otwarcia obrad dokonali Ambasador RP w Gruzji Andrzej Cieszkowski, Borys Jaroszewicz – Zastępca Szefa Delegatury Unii Europejskiej w Gruzji oraz Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Prof. dr hab. Bogdan Szlachta. W skład delegacji UJ weszli również Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Prof. Robert Kłosowicz oraz kierownik projektu dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Oprócz naukowców w obradach udział wzięli wysocy rangą przedstawiciele gruzińskich władz.

W trakcie obrad omówione zostały uwarunkowania integracji europejskiej Gruzji oraz wyzwania przed jakimi stoi to państwo we wdrażania założeń podpisanej umowy stowarzyszeniowej. Podczas wystąpień omówiona została również kwestia bezpieczeństwa regionalnego i zagrożeń dla Gruzji wynikających z trwającego na Ukrainie konfliktu zbrojnego i nierozwiązanego do dzisiaj problemu separatystycznych regionów Abchazji i Osetii Południowej.

Narodowa konferencja w Gruzji była częścią międzynarodowego projektu badawczego „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania w Europie Wschodniej i Kaukazie". Projekt koordynowany jest przez wchodzący w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Roberta Boscha oraz Fundacji „Bratniak".

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce UEV.

 

Data opublikowania: 09.10.2015
Osoba publikująca: Robert Siudak