Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ
Władysława Reymonta 4 (pok. 316-317, 421)
30-059 Kraków
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ
Władysława Reymonta 4 (pok. 316-317, 421)
30-059 Kraków
O Katedrze

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. (do 31 stycznia 2020 r. jako Zakład Bezpieczeństwa Narodowego) w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych. Z dniem 1 lutego 2020 r., na mocy zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 stycznia 2020 roku, Zakład został przekształcony w Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego.

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

Kierownictwo
Informacje kontaktowe

www.zbn.inp.uj.edu.pl

Adres: Władysława Reymonta 4 (pok. 316-317, 421), 30-059 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

e-mail: artur.gruszczak@uj.edu.pl

Redaktor strony internetowej Katedry

Dr Mateusz Kolaszyński

e-mail: mateusz.kolaszynski@uj.edu.pl