Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Unia Europejska wobec geopolitycznych wyzwań w państwach Partnerstwa Wschodniego

W dniu 8 maja 2015 r. w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Unia Europejska wobec geopolitycznych wyzwań w państwach Partnerstwa Wschodniego", będąca częścią międzynarodowego projektu badawczego, realizowanego przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ oraz Uniwersytet Europejski Viadrina w ramach konsorcjum uczelni z państw Partnerstwa Wschodniego.

Uroczystego otwarcie konferencji dokonali Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina Prof. Alexander Wöll, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Prof. Bogdan Szlachta oraz Prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast – Dyrektor Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce.

W konferencji udział wzięli naukowcy z Polski i Niemiec oraz badacze reprezentujący poszczególne uczelnie partnerskie z państw objętych programem Partnerstwo Wschodnie. Obrady podzielone zostały na trzy panele tematyczne. W pierwszym z nich dyskutowano o bieżącej sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, roli i zadaniach Unii Europejskiej jako „geopolitycznego gracza" w regionie, a także o polityce wschodniej Polski i Niemiec. Panel drugi dotyczył w szczególności analizy doświadczeń i wyzwań stojących przez Mołdawią i Ukrainą w kontekście realizowanej przez te państwa polityki integracji europejskiej. Trzeci panel poświęcony został natomiast tematyce Kaukazu Południowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej państw tego obszaru.

Konferencja w Niemczech była częścią międzynarodowego projektu badawczego „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania w Europie Wschodniej i Kaukazie". Realizacja projektu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Roberta Boscha oraz Fundacji „Bratniak".

Koordynatorem projektu i kierownikiem konsorcjum jest dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, natomiast ze strony niemieckiej projekt koordynuje dr Kamila Schöll-Mazurek z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce UEV

 

Data opublikowania: 09.10.2015
Osoba publikująca: Robert Siudak