Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wspólny projekt badawczy UJ-WITU

Wspólny projekt badawczy UJ-WITU

W listopadzie 2020 r. rozpoczęto realizację projektu naukowego nr S32/15/003 nt. Współczesne działania militarne – uwarunkowania, doświadczenia i perspektywy zmian na polu walki - finansowanego ze środków Funduszu Badań Własnych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU) w Zielonce. Podstawą wspólnego przedsięwzięcia badawczego stało się porozumienie zawarte w dniu 12 lutego 2020 r. pomiędzy Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ a Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia o zacieśnianiu wzajemnych stosunków w celu rozwijania współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i edukacyjnej.

W listopadzie 2020 r. rozpoczęto realizację projektu naukowego nr S32/15/003 nt. Współczesne działania militarne – uwarunkowania, doświadczenia i perspektywy zmian na polu walki - finansowanego ze środków Funduszu Badań Własnych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU) w Zielonce. Podstawą wspólnego przedsięwzięcia badawczego stało się porozumienie zawarte w dniu 12 lutego 2020 r. pomiędzy Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ a Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia o zacieśnianiu wzajemnych stosunków w celu rozwijania współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i edukacyjnej. Realizację projektu zaplanowano na lata 2020-2023, a w skład zespołu badawczego weszli pracownicy naukowi Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ oraz pracownicy naukowi WITU. Przedsięwzięciem tym kieruje pracownik akademicki Katedry Bezpieczeństwa Narodowego płk rez. prof. zw. dr hab. Dariusz Kozerawski. W skład zespołu wykonawców projektu weszli:

płk dr inż. Rafał Bazela (WITU);

ppłk rez. dr inż. Jarosław Walczak (WITU);

dr Agata Mazurkiewicz (KBN INPiSM UJ);

dr Błażej Sajduk (KBN INPiSM UJ);

mgr Piotr Orłowski (KBN INPiSM UJ).

Przesłanką przygotowania projektu badawczego było dostrzeżenie znaczącego i różnorodnego wpływu narodowego, regionalnego i globalnego środowiska bezpieczeństwa na współczesne działania militarne. Istotne znaczenie mają również doświadczenia licznych podmiotów bezpieczeństwa, dla których konflikty zbrojne stanowią jedno z poważniejszych wyzwań strategicznych. Z tego względu w pełni uzasadnione merytorycznie jest przeprowadzenie badań oraz opracowanie publikacji obejmującej uwarunkowania, związane z nimi doświadczenia oraz perspektywy zmian na polu walki dotyczące współczesnych działań militarnych z uwzględnieniem modernizacji i rozwoju aktualnie stosowanych oraz wprowadzanych nowoczesnych technologii i systemów uzbrojenia w kontekście utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego.

Do wymiernych efektów niniejszego zadania badawczego zaliczyć będzie można: zorganizowanie cyklu konferencji i sympozjów naukowych, referaty wygłoszone przez wykonawców podczas konferencji i sympozjów naukowych (krajowych i zagranicznych), artykuły naukowe prezentujące częściowe wyniki badań. Zwieńczeniem prac będzie opracowanie i publikacja polsko- lub obcojęzycznej monografii naukowej poświęconej współczesnym działaniom militarnym.