Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udział dr Agaty Mazurkiewicz w konferencji „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego”

Udział dr Agaty Mazurkiewicz w konferencji „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego”

20 maja 2022 r. dr Agata Mazurkiewicz wzięła udział w I Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego”, organizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki.

Celem konferencji była wymiana poglądów dotyczących współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa militarnego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań geopolitycznych. Dr Mazurkiewicz wygłosiła referat zatytułowany „Działania o charakterze hybrydowym a tożsamość żołnierza”, w którym omówiła kwestię potencjalnego wpływu zaangażowania sił zbrojnych w zwalczanie zagrożeń o charakterze hybrydowym na tożsamość wojskową.