Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Środowisko bezpieczeństwa - bezpieczeństwo środowiska?"

IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Środowisko bezpieczeństwa - bezpieczeństwo środowiska?"

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów do wzięcia udziału w IV Jagiellońskiej Konferencji bezpieczeństwa „Środowisko bezpieczeństwa - bezpieczeństwo środowiska?", która odbędzie się w dniach 28-29 września 2022 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa (4JKB) stanowi kontynuację corocznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych od 2015 r. przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak dotychczasowe konferencje, 4JKB stanie się forum naukowej debaty nad stanem, procesami i strukturami współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obliczu głębokich, nierzadko gwałtowanych i nieprzewidywalnych zmian w środowisku bezpieczeństwa. Zamierzeniem organizatorów jest skonfrontowanie elementów i wymiarów bezpieczeństwa z właściwościami środowiska, zarówno w rozumieniu systemowym (jako otoczenie) i dyskursywnym (jako kontekst), jak też przestrzennym (uwarunkowania geograficzne) oraz ekologicznym (środowisko naturalne). Te wymiary środowiska wpływają na pozycję, role i zachowania aktorów na lokalnej, regionalnej i globalnej scenie bezpieczeństwa, wywołując różnorodne skutki dla stabilności struktur bezpieczeństwa. Skłaniają aktorów do stałego dostosowywania się, zmniejszania niepewności i wzmacniania bezpieczeństwa oraz takiego oddziaływania na środowisko, by stwarzało jak najlepsze możliwości osiągania celów i realizowania strategicznych interesów. Bezpieczeństwo środowiska to działania ograniczające ryzyko i minimalizujące zasięg i skalę zagrożeń stwarzanych przez podmioty i czynniki o charakterze dysfunkcyjnym. To także wysiłki w kierunku podtrzymywania struktur i mechanizmów zapewniających ciągłość i stabilność w obliczu szkodliwych oddziaływań, napięć, konfliktów, a nawet zbrojnej przemocy.

Zaproponowana powyżej perspektywa analizowania problematyki bezpieczeństwa przez pryzmat środowiska i jego elementów wyraża zamiar uczynienia 4JKB forum akademickim i naukowym sprzyjającym prezentowaniu najnowszych wyników badań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jego środowiska.

IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 28-29 września 2022 roku. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń propozycji wystąpień, które będą oscylować wokół pojęcia „środowisko bezpieczeństwa” i analizować znaczenie struktur bezpieczeństwa, modeli, systemów bezpieczeństwa w kontekście działania w określonym środowisku.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: https://zbn.inp.uj.edu.pl/4jkb

Pliki do pobrania
pdf
Program IV Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa