Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukcesy pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w konkursach na granty europejskie

Sukcesy pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w konkursach na granty europejskie

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego będą prowadzić badania naukowe finansowane z grantów Komisji Europejskiej w ramach programu ramowego Horyzont Europa. W konkursach rozstrzygniętych w połowie lipca i na początku sierpnia br. dofinansowanie uzyskały projekty dotyczące bezpieczeństwa europejskiego w wymiarze wschodniego sąsiedztwa oraz związane ze zdolnością UE do lepszego zrozumienia współczesnych Chin.

Projekt „Invigorating Enlargement and Neighbourhood Policy for a Resilient Europe” (InvigoratEU) został zgłoszony do konkursu HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01. Celem jest analiza perspektyw rozszerzenia Unii Europejskiej (UE) w kontekście stanu integracji europejskiej oraz zagrożeń i wyzwań wywołanych głównie rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę oraz napięciami w krajach sąsiedzkich UE. Współpracy z krajami wschodniego sąsiedztwa i Bałkanów Zachodnich będzie badana w odniesieniu do wzmocnienia polityki sąsiedztwa i perspektyw rozszerzenia. Nacisk zostanie położony na kluczowe zmienne odporności Europy na zaburzenia i kryzysy determinujące politykę sąsiedztwa oraz szanse dalszego rozszerzenia UE. Grupa badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie prowadzić badania w ramach WP8: Bezpieczeństwo i obrona w sąsiedztwie UE. Partnerem jest Fiński Instytut Spraw Międzynarodowych. Koordynatorem tego pakietu badawczego jest prof. Artur Gruszczak, zaś wykonawcami są dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ  i dr Agata Mazurkiewicz.

Projekt „EU Glocal Counter-Terrorism” (EU-GLOCTER) został rozstrzynięty w konkursie HORIZON-MSCA-2022-DN-01 na tworzenie sieci dla doktorantów sprzyjających ich mobilności w ramach konsorcjów. Uniwersytet Jagielloński jest partnerem w konsorcjum koordynowanym przez Dublin City University. Koordynatorem projektu z ramienia UJ jest prof. Artur Gruszczak.

Projekt „European Hub for Contemporary China” (EuroHub4Sino), rostrzygnięty w konkursie HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-06, ma na celu wzmocnienie zdolności UE do lepszego zrozumienia współczesnych Chin poprzez rozwój nowoczesnej cyfrowej platformy wiedzy o Chinach, wykorzystanie jej do prowadzenia przedsięwzięć badawczych i komunikacyjnych, a także opracowanie innowacyjnego i zrównoważonego modelu biznesowego służącego kontynuacji działań po zakończeniu projektu. W jego realizacji będą uczestniczyć dr Dominika Dziwisz i dr Błażej Sajduk.

Serdecznie gratulujemy uzyskanych grantów i życzymy powodzenia w ich realizacji!

Źródło ilustracji: Komisja Europejska.