Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udział prof. Dariusza Kozerawskiego w międzynarodowej konferencji naukowej w Liptovskym Mikulašu

Udział prof. Dariusza Kozerawskiego w międzynarodowej konferencji naukowej w Liptovskym Mikulašu

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski w dniu 23 maja 2024 r. wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. New trends of professional training in armed forces, zorganizowanej przez Katedrę Nauk Społecznych Akademii Sił Zbrojnych im. gen. M. R. Stefanika w Liptovskim Mikulašu (Słowacja), przy współudziale: Uniwersytetu Obrony w Brnie; Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie; Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu; Uniwersytetu Wrocławskiego; Narodowego Uniwersytetu Wojskowego w Wielkim Tyrnowie; Akademia Policji w Bratysławie i Akademii Policji w Pradze.

Prof. Dariusz Kozerawski wygłosił referat nt. The strategic security challenges for military education of NATO'S eastern flank states – chances and threats, wzbogacony prezentacją multimedialną. Ponadto zasiadał w komitecie naukowym konferencji oraz kierował sesją naukową. Należy podkreślić, iż w tym przedsięwzięciu naukowym wzięli udział badacze i eksperci z ośrodków i uczelni zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego z Polski, Słowacji, Czech i Serbii.