Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ z instytucjami naukowo-badawczymi i podmiotami gospodarczymi z obszaru nowych technologii obronnych

Współpraca Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ z instytucjami naukowo-badawczymi i podmiotami gospodarczymi z obszaru nowych technologii obronnych

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ) w dniach 27-29 maja 2024 r. wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. EKSPLOBALIS_2024. „Technologie obronne – innowacyjne rozwiązania współczesnego sprzętu wojskowego”, organizowanej przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Jachrance.

Prof. Dariusz Kozerawski wygłosił referat wprowadzający do panelu nt. „Nowoczesne technologie w obronności – wyzwania, innowacje, implementacja”, który następnie moderował. Ponadto zasiadał w komitecie naukowym konferencji oraz kierował sesją naukową. Należy podkreślić, iż w tym prestiżowym przedsięwzięciu naukowym wzięli udział badacze, eksperci i przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego z Polski i zagranicy.