Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Artykuł dr. Wiktora Hebdy w czasopiśmie Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management

Artykuł dr. Wiktora Hebdy w czasopiśmie Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management ukazał się artykuł dr. Wiktora Hebdy, adiunkta w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego pt. „Fossil fuels in the energy transition – the case of Romania”.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk (IF: 0.938; CiteScore: 1.5; MEiN: 100 pkt).

DOI: 10.24425/gsm.2023.148159
Link do artykułu: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-172913-97557?filename=Fossil%20fuels%20in%20the.pdf

Streszczenie artykułu: W obecnych czasach jednym z większych wyzwań, przed jakimi stoją państwa Unii Europejskiej, jest dążenie do zeroemisyjności gospodarek. Z pewnością w tym zakresie kluczowe pozostaje określenie roli paliw kopalnych w transformacji energetycznej. W świetle Europejskiego Zielonego Ładu państwa UE do 2050 r. powinny zrezygnować z konsumpcji węglowodorów tzn. węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego. Niemniej zauważalne są duże dysproporcje co do możliwości dekarbonizacji sektora energetycznego poszczególnych państw członkowskich UE. Rumunia od wielu lat sukcesywnie dokonuje transformacji energetycznej, której zasadniczym celem jest wydatna redukcja paliw kopalnych w miksie energetycznym. Jeszcze kilka lat temu jednym z ważniejszych surowców energetycznych był węgiel, który w perspektywie najbliższej dekady zostanie całkowicie wyeliminowany. Natomiast zdecydowanie większym wyzwaniem będzie redukcja, a następnie rezygnacja z gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Kluczowym zadaniem, przed jakim stoi Rumunia, jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, dlatego też dekarbonizacja będzie silnie sprzężona z możliwościami gospodarczo-politycznymi państwa. Wykluczenie paliw kopalnych w elektroenergetyce wiąże się z koniecznością rozwoju alternatywnych mocy wytwórczych, w szczególności w energetyce jądrowej, wiatrowej oraz solarnej. W artykule zaprezentowano obecną kondycję sektora energetycznego Rumuni ze szczególnym naciskiem na miejsce paliw kopalnych w jej transformacji. Analiza wskazuje, że w okresie najbliższych lat dokona się dynamiczna dekarbonizacja, której efektem będzie znaczna redukcja konsumpcji paliw kopalnych. Priorytetem polityki energetycznej Rumunii jest osiągnięcie zeroemisyjnej gospodarki, niemniej kluczowe w tym procesie będzie zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa w sektorze elektroenergetycznym.