Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zimbabwe - powyborcze (nie)bezpieczeństwo

Adrian Tyszkiewicz

Analiza ZBN nr 6 (45) / 2019

29 marca 2019 r.

 

Podwójne wybory polityczne, które odbyły się w Zimbabwe w lecie 2018 roku umocniły pozycję dotychczasowej grupy rządzącej, która rok wcześniej doszła do władzy odsuwając pochodzącego z tego samego ugrupowania politycznego (ZANU-PF) wieloletniego przywódcę państwa, R. Mugabego. Nowa, autorytarna w swoim charakterze władza z prezydentem E.D. Mnangagwą na czele, po latach głębokiego kryzysu gospodarczego będącego wynikiem fatalnych w swoich konsekwencjach decyzji Mugabe'go, podjęła konieczny wysiłek reformatorski. Ze względu na małą wiarygodność międzynarodową wyrażającą się sankcjami finansowymi oraz neokolonialne relacje z Pekinem osiągnięcie stabilizacji gospodarczej w znacznej mierze uzależnione było od wysiłku własnego społeczeństwa. Zastosowanie pośrednich instrumentów podatkowych przy braku inwestycji zagranicznych i rażąco wąskiej bazie podatkowej skutkowało skokowym wzrostem cen towarów detalicznych i paliw, co wywołało stłumione w efekcie przez władze protesty społeczne. Wydarzenia i tendencje przełomu 2018 i 2019 r. oznaczają zatem dla Zimbabawe pogłębienie poziomu dysfunkcyjności państwa, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego.

Na zdjęciu: wycofane z obiegu oficjalne banknoty emitowane przez Bank Rezerw Zimbabwe z umieszczonym na stronie przedniej wizerunkiem Roberta Gabriela Mugabego.

(źródło: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Banknotes_of_Zimbabwe)

M. Kania - Inicjatywa nikozyjska: współpraca libijskich władz lokalnych z Europą