Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Minigrant POB DigiWorld dla pracownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Minigrant POB DigiWorld dla pracownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

W II edycji konkursu dla nauczycieli akademickich na minigranty w POB Digi World w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim dr Mateusz Kolaszyński uzyskał dofinansowanie projektu pt. „Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych – kontrola czy legitymizacja działalności tajnych służb w czasach inwigilacji”.

Wyróżnione badania skupiają się na kluczowej instytucji w systemie kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce – sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych i będą próbą odpowiedzi na pytanie o rzeczywistą rolę tej instytucji. Autorzy projektu zakładają, że komisja w pierwszej kolejności odpowiada za legitymizowanie działalności służb specjalnych w ramach Sejmu i w ten sposób pośrednio w oczach opinii publicznej. Natomiast jej funkcja kontrolna jest deklaratywna i drugoplanowa.

Celem projektu jest przetestowanie hipotezy regulatory capture poprzez zbadanie, czy członkowie sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych przyjmują perspektywę odmienną od ogółu posłów, na bazie analizy wypowiedzi w debatach sejmowych w okresie od 1995 do 2021 r. oraz na bazie analizy wzorców głosowania w tym okresie. W badaniach zostanie wykorzystania bogata i zdigitalizowana baza źródłowa prac parlamentu. Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych działa w trybie niejawnym, ale jej członkowie wykonują też inne obowiązki poselskie. W związku z tym w ramach projektu zostanie przeanalizowana ich praca pod kątem wykonywania funkcji kontrolnej. Jak odnoszą się do problematyki służb specjalnych na forum parlamentu? Jakie podejmują decyzje w kluczowych dla nich sprawach? Czy są kontrolerami służb specjalnych, a może w większym stopniu ich adwokatami? Taka całościowa analiza znacząco wzbogaci bardzo skromną jawną dokumentację prac komisji i może pozwolić na wysuńcie szerszych wniosków odnośnie do jej rzeczywistych funkcji.

Ze względu na dużą ilość danych (ponad 1 GB tekstu, kilkanaście tysięcy tematów debat sejmowych, ponad 25 tys. głosowań) ich przeanalizowanie będzie możliwe wyłącznie z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego, w tym w szczególności metod przetwarzania języka naturalnego (NLP) oraz redukcji wymiarowości (PCA, SVM, faktoryzacja macierzy nieujemnych, Stochastic Neighbor Embedding). Projekt ma charakter proof of concept – służy do sprawdzenia, jakie metody dobrze sprawdzą się przy badaniu zjawiska. Wypracowana metodologia będzie mogła być stosowana do analizy zjawiska regulatory capture również w innych państwach i innych obszarach polityki publicznej.

Dofinansowany projekt będzie realizowany w ramach Voting and Social Choice pre-Lab (Centrum Badań Ilościowych nad Polityką) przez dr. Mateusza Kolaszyńskiego (kierownik projektu) i dr. Dariusza Stolickiego (wykonawca) z Katedry Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych INPiSM UJ.

Wyniki konkursu dostępne na stronie: https://digiworld.id.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_YsuLlzOBamdg/145510025/148846576