Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Dominika Furtak

mgr Dominika Furtak

e-mail: dominika.furtak@doctoral.uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3862-7557

profil na Research Gate

Wykształcenie

2019 - obecnie: Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych – program doktorski w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji

2017-2019: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: magisterium w zakresie stosunków międzynarodowych (specjalność: studia nad rozwojem). Praca dyplomowa: „Wspólnotowe prawo przewozów lotniczych. Perspektywa wielostrumieniowa”

2014-2017: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: licencjat w zakresie stosunków międzynarodowych (specjalność: bezpieczeństwo międzynarodowe). Praca dyplomowa: „Kontrola koncentracji przedsiębiorstw transnarodowych w Unii Europejskiej”

Staże, stypendia

2021.03: ECPR Winter School in Methods and Techniques 2021 (Virtual Winter School) “Pedagogical excellence at your fingertips” – kurs: Case Study Research: Method and Practice

2021.03: University of Bologna, 6th Jean Monnet Doctoral Workshop “The extraterritorial application of EU law: A contribution to its global reach”, referat: “Beyond the territory to which the Treaty applies – the extraterritorial application of the Union rules of the air and its consequences for global aviation”

2019.11: UACES Doctoral Training Academy, Brussels School of International Studies (University of Kent) “Teaching and the Profession”

2019.09: TATAS Follow-up Workshop: “Trust and Transparency in an Age of Surveillance”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2017.03: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Kancelarii Zarządu: praktyka w Zespole Współpracy Międzynarodowej

Członkostwo w towarzystwach naukowych

2020-obecnie: UACES, University Association for Contemporary European Studies

2021-obecnie: APSA, American Political Science Association

Projekt badawczy

Kierownik projektu: minigrant Talent Management w ramach POB Anthropocene, Uniwersytet Jagielloński: „Experimentalist governance and environmental protection. Evidence from the case of the EU external aviation policy”

Zainteresowania badawcze

Globalne zarządzanie, międzynarodowy system transportu lotniczego i alianse lotnicze, Unia Europejska jako aktor w stosunkach międzynarodowych, polityka ochrony środowiska, procesy podejmowania decyzji i zorganizowane grupy interesu

Projekt doktorski

Eksperymentalne zarządzanie w strategii Unii Europejskiej dla lotnictwa międzynarodowego

Promotor: dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

Publikacje

„Procesy regulujące system – podejście wielokrotnych strumieni w badaniach politologicznych”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia 2021, t. 28, nr 1, s. 49-66.

Udział w konferencjach naukowych

2021.11: AuPSA, Department of Political at the Paris Lodron University Salzburg, Tag der Politikwissenschaft 2021, referat: “Positioning air transport on the political agenda of the European Union”

2021.10: APSA 117th Annual Meeting & Exhibition, iPoster: “Green postulate or action? Environmental dimension of the EU aviation policy”

2021.09: Uniwersytet Jagielloński, 3rd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference “Innovative Security Governance: Interdisciplinary Perspectives”; referat: “Redefining Role Of PNR In EU FTAs. A Comparative Outlook” - współautorka

2021.09: UACES 2nd Virtual Conference, referat: “Coupling EU Aviation Policy and Environmental Agenda: Single European Sky Case”

2021.07: IPSA, 26th World Congress of Political Science, referat: “New Nationalisms in an Open World”, “EU Air Transport Regulation - The Multiple Streams Approach”

2021.06: ECPR, 10th Biennial Conference of the ECPR Standing Group on the European Union, referat: “Redefining Role of PNR in EU FTAs. A Comparative Outlook” - współautorka

2020.12: ESAANZ Conference “Europe in 2020: times of turbulence”, referat: “European aviation regulation: identifying policy window”

2020.11: Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Europejskie prawo spółek i rynków finansowych", referat: „Kontrola transnarodowych koncentracji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej –wybrane aspekty”

2020.09: UACES Virtual Conference, referat: „EU air transport regulation – Multiple Streams Approach”

Popularyzacja wiedzy

The Single European Sky initiative: Between an improved efficiency and national defense, Analiza KBN nr 1(96)/2022

Europejski System Wspomagania Satelitarnego (EGNOS) jako instrument polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Analiza KBN nr 8(88)/2021