Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Dominika Furtak

mgr Dominika Furtak

e-mail: dominika.furtak@doctoral.uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3862-7557

profil na Research Gate

Wykształcenie

2019 - obecnie: Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych – program doktorski w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji

2017-2019: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: magisterium w zakresie stosunków międzynarodowych (specjalność: studia nad rozwojem). Praca dyplomowa: „Wspólnotowe prawo przewozów lotniczych. Perspektywa wielostrumieniowa”

2014-2017: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: licencjat w zakresie stosunków międzynarodowych (specjalność: bezpieczeństwo międzynarodowe). Praca dyplomowa: „Kontrola koncentracji przedsiębiorstw transnarodowych w Unii Europejskiej”

Staże, stypendia

2022.09: SDNS Summer School in Qualitative Research Methods, SDNS UJ, część I.

2021.03: ECPR Winter School in Methods and Techniques 2021 (Virtual Winter School) “Pedagogical excellence at your fingertips” – kurs: Case Study Research: Method and Practice

2021.03: University of Bologna, 6th Jean Monnet Doctoral Workshop “The extraterritorial application of EU law: A contribution to its global reach”, referat: “Beyond the territory to which the Treaty applies – the extraterritorial application of the Union rules of the air and its consequences for global aviation”

2019.11: UACES Doctoral Training Academy, Brussels School of International Studies (University of Kent) “Teaching and the Profession”

2019.09: TATAS Follow-up Workshop: “Trust and Transparency in an Age of Surveillance”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2017.03: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Kancelarii Zarządu: praktyka w Zespole Współpracy Międzynarodowej

Członkostwo w towarzystwach naukowych

2020-obecnie: UACES, University Association for Contemporary European Studies

Projekt badawczy

2021-2023: minigrant Talent Management w ramach POB Anthropocene, Uniwersytet Jagielloński: „Experimentalist governance and environmental protection. Evidence from the case of the EU external aviation policy”, kierowniczka projektu

Zainteresowania badawcze

Globalne zarządzanie, międzynarodowy system transportu lotniczego i alianse lotnicze, Unia Europejska jako aktor w stosunkach międzynarodowych, polityka ochrony środowiska, procesy podejmowania decyzji i zorganizowane grupy interesu

Projekt doktorski

Eksperymentalne zarządzanie w strategii Unii Europejskiej dla lotnictwa międzynarodowego

Promotor: dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

Publikacje

„Procesy regulujące system – podejście wielokrotnych strumieni w badaniach politologicznych”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia 2021, t. 28, nr 1, s. 49-66.

“Beyond ‘the Territory to Which the Treaty Applies’ – the Application of Union Rules of the Air to Foreign Conduct and Its Consequences for Global Aviation” [w:] The Application of EU Law beyond its Borders (red.) F. Casolari , Gatti M, The Center on the Law of EU External Relations (CLEER) Papers 2022, nr 3.

„Kontrola koncentracji przedsiębiorstw na poziomie Unii Europejskiej – wybrane aspekty”, Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2021, t. 52, nr 2, s. 23-41.

Udział w konferencjach naukowych

2022.09.5-8: UACES 2022 Conference, Lille, referat: “Accelerating Green: Positioning Air Transport On The Political Agenda Of The European Union”

2022.06.22-24: CEEISA, 2022 Convention “Back To The Margins?” Central And East European International Studies Association, University of Economics, Bratysława, referat: “Beyond the territory to which the Treaty applies: the application of the Union rules of the air abroad and its consequences”

2022.06.13-14: EU*Asia Institute – ESSCA School of Management, ESSCA School of Management, Conference “Sustainability in Contemporary Europe – a Changing Agenda?”, Angers, referat: “Accelerating Green: Positioning Air Transport On The Political Agenda Of The European Union”

2022.06.8-10: SGEU, 11th Biennial Conference of the ECPR Standing Group on the European Union, Rzym, referat: “Aiming for the Sky: international aviation in the political agenda of the European Commission”

2022.05.19-21: EUSA, 17th Biennial International Conference, Miami, referat: “Shaping global skies? EU External Aviation Policy and experimentalist governance”

2021.11: AuPSA, Department of Political at the Paris Lodron University Salzburg, Tag der Politikwissenschaft 2021, referat: “Positioning air transport on the political agenda of the European Union”

2021.10: APSA 117th Annual Meeting & Exhibition, iPoster: “Green postulate or action? Environmental dimension of the EU aviation policy”

2021.09: Uniwersytet Jagielloński, 3rd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference “Innovative Security Governance: Interdisciplinary Perspectives”; referat: “Redefining Role Of PNR In EU FTAs. A Comparative Outlook” - współautorka

2021.09: UACES 2nd Virtual Conference, referat: “Coupling EU Aviation Policy and Environmental Agenda: Single European Sky Case”

2021.07: IPSA, 26th World Congress of Political Science, referat: “New Nationalisms in an Open World”, “EU Air Transport Regulation - The Multiple Streams Approach”

2021.06: ECPR, 10th Biennial Conference of the ECPR Standing Group on the European Union, referat: “Redefining Role of PNR in EU FTAs. A Comparative Outlook” - współautorka

2020.12: ESAANZ Conference “Europe in 2020: times of turbulence”, referat: “European aviation regulation: identifying policy window”

2020.11: Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Europejskie prawo spółek i rynków finansowych", referat: „Kontrola transnarodowych koncentracji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej –wybrane aspekty”

2020.09: UACES Virtual Conference, referat: „EU air transport regulation – Multiple Streams Approach”

Popularyzacja wiedzy

The Single European Sky initiative: Between an improved efficiency and national defense, Analiza KBN nr 1(96)/2022

Europejski System Wspomagania Satelitarnego (EGNOS) jako instrument polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Analiza KBN nr 8(88)/2021

Strefa zakazu lotów: koncepcja w obliczu wojny w Ukrainie, Analiza KBN nr 11(106)/2022