Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Dominika Furtak

mgr Dominika Furtak

e-mail: dominika.furtak@doctoral.uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3862-7557

profil na Research Gate

Wykształcenie

2019 – obecnie: Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych: program doktorski w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji

2017-2019: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: magisterium w zakresie stosunków międzynarodowych (specjalność: studia nad rozwojem). Praca dyplomowa: „Wspólnotowe prawo przewozów lotniczych. Perspektywa wielostrumieniowa”

2014-2017: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: licencjat w zakresie stosunków międzynarodowych (specjalność: bezpieczeństwo międzynarodowe). Praca dyplomowa: „Kontrola koncentracji przedsiębiorstw transnarodowych w Unii Europejskiej”

Staże, stypendia

2019.11: UACES Doctoral Training Academy, Brussels School of International Studies (University of Kent) “Teaching and the Profession”

2019.09: TATAS Follow-up Workshop: “Trust and Transparency in an Age of Surveillance”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2017.03: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Kancelarii Zarządu: praktyka w Zespole Współpracy Międzynarodowej

Członkostwo w towarzystwach naukowych

2020-obecnie: UACES, University Association for Contemporary European Studies

2021-obecnie: ESAANZ, European Studies Association of Australia and New Zealand

Projekt badawczy:

Kierownik projektu: minigrant Talent Management w ramach POB Anthropocene, Uniwersytet Jagielloński: „Experimentalist governance and environmental protection. Evidence from the case of the EU external aviation policy”

Zainteresowania badawcze

Globalne zarządzanie, międzynarodowy system transportu lotniczego i alianse lotnicze, Unia Europejska jako aktor w stosunkach międzynarodowych, polityka ochrony środowiska, procesy podejmowania decyzji i zorganizowane grupy interesu

Projekt doktorski

Eksperymentalne zarządzanie w strategii Unii Europejskiej dla lotnictwa międzynarodowego

Promotor: dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

Udział w konferencjach naukowych

2020.12: ESAANZ Conference “Europe in 2020: times of turbulence”, “European aviation regulation: identifying policy window”

2020.11: Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Europejskie prawo spółek i rynków finansowych", „Kontrola transnarodowych koncentracji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej –wybrane aspekty”

2020.09: UACES Virtual Conference, „EU air transport regulation – Multiple Streams Approach”