Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Nowa książka autorstwa pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Nowa książka autorstwa pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazała się monografia "Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań". Jej autorami są pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ: Artur Gruszczak i Arkadiusz Nyzio oraz naukowiec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Arkadiusz Lewandowski.

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazała się monografia "Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań". Jej autorami są pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ: Artur Gruszczak i Arkadiusz Nyzio oraz naukowiec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Arkadiusz Lewandowski.

Publikacja jest pierwszą w polskim piśmiennictwie naukowym analizą stanu badań problematyki wywiadu i kontrwywiadu (intelligence studies) przez polskich naukowców i ekspertów. Opisuje także związek tych badań z dydaktyką na polskich uczelniach, ujmując studia wywiadowcze zarówno jako przedmiot nauczania, jak i temat prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich. Autorzy dokonali intelektualnej inwentaryzacji stanu polskich studiów wywiadowczych poprzez analizę dotychczasowych osiągnięć, a także ich odbiór w środowisku samych badaczy, jak też ekspertów i funkcjonariuszy służb specjalnych. Zidentyfikowali silne i słabe strony badań nad wywiadem i kontrwywiadem, zarysowali obszar czekający na dalsze badania („ziemie nieodkryte”) oraz wyznaczyli kierunki rozwoju polskich studiów wywiadowczych.

Książka ukazała się wyłącznie w formie elektronicznej, w otwartym dostępie (licencja Creative Commons), w wersji pełnotekstowej na stronie wydawnictwa: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/631

Publikacja jest efektem projektu badawczego „Studia wywiadowcze – kierunki badań i perspektywy rozwoju (sub)dyscypliny” kierowanego przez Arkadiusza Nyzio i sfinansowanego ze środków Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.