Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

e-mail: adrian.tyszkiewicz@uj.edu.pl

Numer ORCID

Google Scholar

Stanowisko i funkcje

adiunkt z habilitacją (ZBN), zastępca Dyrektora INPiSM UJ ds. ogólnych (INPiSM UJ); członek Rektorskiej Komisji Socjalnej (UJ)

Wykształcenie

a/jednolite studia magisterskie na kierunku politologia i nauki społeczne w zakresie społeczno - ustrojowym, INP UJ(1994-1999) - praca magisterska: Władysław Kucharski - polityk, wydawca, przemysłowiec

b/studia doktoranckie stacjonarne, INPiSMUJ (1999 - 2002) - praca doktorska: Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926 - 1933

c/ podyplomowe studia menedżerskie MBA, Krakowska Szkoła Biznesu, UEK (2014/2015) - praca dyplomowa: Analiza rozwoju jednostki naukowo - dydaktycznej na przykładzie INPiSM UJ

d/ habilitacja w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce (2016) - główne osiągnięcie naukowe: Pomiędzy afirmacją a negacją: ruch młododemokratyczny w PRL

Staże i stypendia

stypendia

a/ Fundusz Pomocy Niezależnej Kulturze i Nauce Polskiej w Paryżu, 2001

b/ Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej im. Stefana Batorego w Warszawie, program "Kwerenda", 2003

Staże

a/ Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Katedra Historii Krajów Słowiańskich, 2004

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda zespołowa JM Rektora UJ (2015)

Nagroda zespołowa JM Rektora UJ (2016)

Nagroda Dziekana WSMiP UJ (2018)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

    PTNP, PTSM

Zajęcia dydaktyczne

 

Geografia polityczna i gospodarcza

Geografia polityczna i ekonomiczna

Siły zbrojne we współczesnym świecie

Polityka zagraniczna RP

Demografia

Seminarium magisterskie

 

Zainteresowania badawcze

geografia polityczna, geopolityka i geostrategia, historia polityczna Polski (ruchy i ugrupowania polityczne)

Aktualne badania naukowe

dysfunkcyjność państw (kryzys polityczno - ekonomiczny w Zimbabwe)

teoria i metodologia geopolityki (teoria S. B. Cohena - analiza krytyczna)

myśl polityczna (neoendecka myśl  społeczno-polityczna Romana Giertycha)

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926-1933, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 42

Młodzież Wszechpolska. Koło Lwowskie. Protokoły zebrań zarządu (1925 – 1930), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 87

Pomiędzy afirmacją a negacją: ruch młododemokratyczny w PRL, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 344

Redakcje prac zbiorowych:

Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej 1920 - 1991, (red.) J. Diec, A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Dante,  Kraków 2004, s. 181

Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej : wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania, (red.) A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 199

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Legion Młodych we Lwowie. Przyczynek do dziejów młodzieży sanacyjnej w przedwojennej Małopolsce Wschodniej, [w:] Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura, tom VII: Urzędy, Urzędnicy, Instytucje, (red.) K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,  Kraków 2010, ss. 524 - 533

Koncepcje regulowanej zmiany politycznej w ostatniej dekadzie PRL – kontekst prezydentury, [w:] Suweren - Zwierzchnik - Reprezentant Państwa. Głowa Państwa w polskiej refleksji politycznej (XX-XXI wiek), (red.) R. Ptaszyński, T.Sikorski, Wydawnictwo Sejmowe,  Warszawa 2012, ss. 95 - 112

Wizja Polski w publicystyce politycznej Zdzisława Henryka Stahla, [w:] Sen o potędze: bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość : Rzeczpospolita Polska 1918-1939, (red.) E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, E. Podgajna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 339 - 359

Lwowskie korporacje akademickie w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów miasta, tom IX:  Życie codzienne miasta, (red.) K. Karolczak, Ł.T.Sroka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, ss. 294 - 313

Artykuły:

G. Mazur, A. Tyszkiewicz, Obóz Narodowo-Radykalny we Lwowie, “Zeszyty Historyczne”, z. 144, Instytut Literacki, Paryż 2003, ss. 124 - 152

Z dziejów korporacji studenckich w międzywojennym Lwowie, “Politeja”, nr 2, 2004, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 410 - 424

Idea „Trzeciej Europy”- aspekt geopolityczny, „Polityka Międzynarodowa, Prawo, Zarządzanie. Zeszyty Naukowe”, (red.) J.M. Białkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kraków 2010, ss. 165 - 181

Równowaga i integracja europejska w koncepcjach generała Władysława Sikorskiego, "Politeja", nr 1, 2011, Wydawnictwo Księgrania Akademicka, Kraków, ss. 471 - 486

W okowach "demokratycznego centralizmu": przypadek Stronnictwa Demokratycznego w PRL, "Politeja", nr 3, 2013, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 51 - 68

"Za obronę własnych przekonań" : działalność społeczno-polityczna Adama Pleśnara (1935-2013) do 1977 roku, [w:] "Polish Biographical Studies", 2016, nr 4, s. 99 - 116

Boko Haram jako element sieci terrorystycznej w środkowej Afryce, Analiza ZBN UJ, nr 3 (17), 2017, 24 listopada 2017, (http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/analizy?p_p_id=56_INSTANCE_s74udNM3g0ln&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=92718966&articleId=138270203), dostęp: 7.12.2018 r.

Na drodze do demokracji? Zimbabwe przed wyborami 2018 r., Analiza ZBN UJ, nr 6 (25), 8 marca 2018 r., (http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/analizy?p_p_id=56_INSTANCE_s74udNM3g0ln&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=92718966&articleId=139250912),dostęp: 7.12.2018 r.

Udział w konferencjach naukowych (wybór):

Seminarium geopolityczne, "Czym jest geopolityka? Światowa partia szachów czy wróżenie z kart?" (debata: dr Leszek Sykulski, dr Adrian Tyszkiewicz), Klub Jagielloński, Kraków, 24 października 2016 r.

"Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych", VII Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Kraków, 9-10 listopada 2017 r., referat: Regionalizm wielobiegunowy Saul'a B. Cohen'a jako matryca wyjaśniająca

„Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”, Międzynarodowa konferencja naukowa, Lwów, 22-23 marca 2018 r., refereat: Polska i Ukraina na geopolitycznej mapie Europy - kontekst regionalny

II Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, Toruń, 12 - 14 września 2018 r., referat: Paradygmat geopolityczny – charakter i rola w badaniu środowisk bezpieczeństwa

Popularyzacja wiedzy:

"Migracje - problem badawczy wszystkich dyscyplin", Uniwersytet Dzieci, Kraków, edycja 2018/2019