Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko i funkcje

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Członek zespołu wykonawczego POB DigiWord

 Wykształcenie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce – 2010 r., Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozprawa  doktorska pt. Myśl społeczno-polityczna Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949).

Magister nauk politycznych – 2005 r., Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska pt. Idea monarchistyczna Leszka Adolfa Gembarzewskiego (1899–1944).

 Studia, staże, stypendia

2018

2 - 15 XII 2018 - wyjazd studyjny w ramach programu „Mistrzowie Dydaktyki”, University College London, Wielka Brytania

2015/2016

Studia podyplomowe, E-learning: projektowanie i wdrażanie w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks.J. Tischnera

2016

18–22 I 2016 – szkolenie Możliwości oddziaływania informacyjnego zorganizowane przez Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie prowadzone przez wykładowców Joint Special Operations University z USA

11–17 XII 2016 – Wyjazd szkoleniowy do The University College of Southeast Norway, Norwegia

2015

21 II–1 III 2015 – Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ do Instituto Politécnico de Bragança, Portugalia

12 IV–27 IV 2015 r. – Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych w Zeppelin Universität, Niemcy

6 IX–20 IX 2015 r. – Szkolenie z zakresu soft skills w Ivey Business School, Kanada

2013

7 IX–16 IX 2013 – Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus do İstanbul Gelişim Üniversitesi, Turcja

Nagrody, wyróżnienia

2017/2018 – nagroda prorektora za jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych

2015/2016 – nagroda prorektora za jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych

2011 – nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Doświadczenie eksperckie i praktyczne (zawodowe)

2016 – 2020 – członek Senatu UJ

2010–2017 – prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie

Ekspert w wielu projektach finansowanych ze środków UE (w tym m.in. „WeLearning”, „E-Government 2.0”, „Kształcenie z Perspektywą II”)

Współpracownik „Nowej Konfederacji” i „Klubu Jagiellońskiego”

 Zajęcia dydaktyczne

Kursy związane z analizą i przetwarzaniem informacji, w tym m.in.:

·       Prognozowanie i symulacje polityczne,

·       Pozyskiwanie i przetwarzanie danych,

·       Analiza informacji – metody i techniki,

·       Analiza polityczna,

·       Produkty analityczne - metody i techniki pracy z informacją,

·       Prognozowanie i analiza polityczna.

Również kursy związane z tematyką bezpieczeństwa narodowego i nowoczesnymi technologiami, w tym:

·       CYBERINT – działania wywiadowcze w cyberprzestrzeni,

·       Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

A także związane z historią doktryn politycznych i prawnych:

·       Myśl polityczna.

Zainteresowania badawcze

Wpływ nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo międzynarodowe (zwłaszcza sztucznej inteligencji, sieci 5G oraz Internetu kwantowego); praktyczny wymiar analizy informacji.

 Aktualne badania naukowe

1.       Wypływ nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo w wymiarze państwowym oraz globalnym (Sztuczna Inteligencja, sieć 5G, Internet kwantowy)

2.       Modele analizy informacji i analizy strategicznej w działaniu 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Sajduk B., Matyja R., Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej, s. 240, Kraków–Rzeszów 2016
 2. Sajduk B., Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy?, s. 215, 2014
  (https://www.researchgate.net/publication/271646415_Nowoczesna_Dydaktyka_Akademicka_Kto_Kogo_Jak_Uczy_-_httpdydaktyka-akademickapl1)
 3. Sajduk B., Socjologia tłumu, psychologia narodów i historiozofia w myśli społeczno-politycznej Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949), 400 s., Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011.

Opracowanie naukowe, redakcja tekstów

 1. Sajduk B. (red.) Jan Karol Kochanowski” wśród zagadnień naszej doby. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018 – wybór J.K. Kochanowskiego. Wstęp: 20 stron maszynopisu
 2. Sajduk B., Bernacki W. (red.), Leszek Gembarzewski. Monarchia narodowa. Wybór pism, 400 s., Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

W druku

 1. Sajduk B., The Role of New Technologies in US-China Power Struggle. The case of 5G (2021)
 2. Sajduk B., Konceptualizacja wpływu czynnika technologicznego na międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa. Determinizm technologiczny i proliferacja technologii (2020)
 3. Sajduk B., Technologia i geopolityka (2020)
 4. Sajduk B., Geopolityka – nauki polityczne, kontrowersje (2020)

 

 1. Sajduk B., Teoretyczne przesłanki wpływu czynnika technologicznego na dociekania geopolityczne i system międzynarodowy [w:] Teorie i podejścia badawcze geopolityki, A. Tyszkiewicz, P. Borowiec (red.), Kraków 2020: 223-237
 2. Sajduk B., Pokolenie Z w przestrzeni muzeum narracyjnego [w:] Muzeum i zmiana : losy muzeów narracyjnych, P. Kowal, K. Woska-Pabian, Kraków, Warszawa 2019: 197-218
 3. Sajduk B., Ethical dimension of post-heroic and autonomous modern armed conflicts [w:] Technology, ethics and the protocols of modern war, A. Gruszczak, P. Frankowski (ed.), London New York 2018: 130-141
 4. Sajduk B., 2016, Zagadnienia etyczno-filozoficzne dotyczące rozwoju i wykorzystania Bezzagłowych Systemów Autonomicznych, [w:] Aspekty prawne, społeczne i etyczne użycia bezzałogowych systemów autonomicznych (BSA) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016
 5. Sajduk B., Big data i drony kontra terroryści. Aspekty prawne i wybrane konsekwencje wykorzystywania przez USA bezzałogowych systemów latających oraz wielkich baz danych w działaniach przeciw terroryzmowi [w:] Współczesne oblicza terroryzmu, A. Stempin (red.), Kraków 2016: 72–93
 6. Sajduk B., Amerykański i Izraelski przemysł latających systemów bezzałogowych – porównanie wybranych platform [w:] Przemysł zbrojeniowy. Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje, R. Kopeć (red.), Kraków 2016: 93–118
 7. Sajduk B., Problem walki na odległość w perspektywie historycznej, społecznej i etyczna [w:] Systemy dronów bojowych. Analiza problemów i odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego, K. Kowalczewska, J. Kowalczewski (red.), Warszawa 2015: 16–31
 8. Sajduk B., Sejmometr [w:] E-government 2.0 w praktyce, A. Turczyn (red.), Kraków 2015: 161–185; https://ec.europa.eu/programmes/proxy/alfresco-webscripts/api/node/content/workspace/SpacesStore/4488870e-0905-4bb2-afaa-fcf3380ade98/E-government%202.0%20w%20praktyce.%20Casebook%20-%20studia%20przypadk%C3%B3w.pdf
 9. Sajduk B., Pojęcia wojny i odwagi na polu walki w świetle zmian wywołanych rewolucją w robotyce [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj (red.), Kraków, 2014: 267–279
 10. Sajduk B., Conditions and Consequences of the Robotic Revolution [w:] International Issues form Wars to Robots, (red.) E. Grodzki, S. Rehman, C. Calma, K. Colombo, Linnus Publications Inc., 2013: 149–161
 11. Sajduk B., Wpływ rewolucji w dziedzinie robotyki na kształt kultury strategicznej państw. Przykład Stanów Zjednoczonych Ameryki [w:] Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, (red.) M. Chorośnicki, J.J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, i inni, KON Tekst, 2013: 489–501
 12. Sajduk B., Czy w nauce o stosunkach międzynarodowych możliwe jest efektywne prognozowanie? [w:] Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, (red.) B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Księgarnia Akademicka, 2013: 93–118
 13. Sajduk B., Monarchizm i nacjonalizm w myśli politycznej Leszka Adolfa Gembarzewskiego [w:] Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. Action Française
  i jej promieniowanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011: 394–408
 14. Sajduk B., O możliwości antycypacji przyszłości w stosunkach międzynarodowych [w:] Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, (red.) D. Mikucka-Wójtowicz, LIBRON, 2010: 231–243
 15. Sajduk B., Monarchizm i nacjonalizm w myśli Leszka Adolfa Gembarzewskiego [w:] Religia – polityka – naród. Księga jubileuszowa na 70-lecie urodzin Profesora Bogumiła Grotta, (red.) R. Łętocha, NOMOS, 2010: 275–283
 16. Sajduk B., Tradycyjne metody analizy polityki zagranicznej [w:] Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną, (red.) K. Szczerski, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009: 59–86

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Sajduk B., 2019, Theoretical Premises of the Impact of Artificial Intelligence on International Relations and Security, The Copernicus Journal of Political Studies: 2, 157-180
 2. Sajduk B., 2016, Wybrane aspekty pracy z otwartymi źródłami informacji: wykorzystanie analizy konkurujących hipotez, Kultura i Polityka: 20, 120–129
 3. Sajduk B., 2016, Kilka uwag o zadawaniu pytań i ich roli w dydaktyce akademickiej, Pedagogika Szkoły Wyższej: 2 (20), 115–124
 4. Sajduk B., 2016, Latające systemy bezzałogowe – innowacja na współczesnym polu walki?, Przegląd Geopolityczny t. 17: 148-156
 5. Sajduk B., 2014, Pokolenie Y a metody dydaktyki akademickiej, Kultura i Polityka nr 16: 12–28
 6. Sajduk B., 2012, Charakter narodowy Rosjan w pismach Jana Karola Kochanowskiego, Przegląd Rusycystyczny nr 4 (140): 7–22
 7. Sajduk B., 2011, Charakter narodowy Niemców i Rosjan w pismach Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949), Annales UMCS sectio G (Ius): 65–84
 8. Sajduk B., 2010, Jan Karol Kochanowski (1869–1949) – socjologia tłumów polskiego Gustava Le Bona?, Horyzonty Polityki nr 1(1): 269–286
 9. Sajduk B., 2008, Wpływ czynnika ideacyjno–dyskursywnego na wynik procesu politycznego, Kultura i Polityka. Zeszyty Naukowe WSE, nr 2–3: 7–45
 10. Sajduk B., 2007, Teoretyczne przesłanki współczesnej analizy politologicznej, Państwo
   i Społeczeństwo nr 1: 17–48
 11. Sajduk B., 2007, Główne nurty analizy politycznej, Przemyskie studia politologiczne nr 1 (1): 7–20
 12. Sajduk B., 2007, Leszka Adolfa Gembarzewskiego „monarchia narodowa”, Arcana nr 74–75: 224–240
 13. Sajduk B., 2004, Ordynacja wyborcza – problem większości, Nauki Polityczne nr 1: 99–117

Recenzje

 1. Sajduk B., 2018, Recenzja książki: P.E. Tetlocka, D. Gardnera Superprognozowanie, Politeja nr 53: 399-403, https://akademicka.pl/ebooks/free/c014d812cbe20ee2770441d837aaedf6.pdf
 2. Sajduk B., 2013, Recenzja książki: R.D. Kaplana, Zemsta geografii. Co mapa mówi nam o nadchodzących konfliktach i naszym zmaganiu się z losem, Kultura i Polityka nr 13: 138–150
 3. Sajduk B., 2012, Recenzja książki: P. W. Singera, Wired for War. The Robotics Revolution and 21st Century Conflict, Stosunki Międzynarodowe. International Relations nr 23 (t. 46): 365–371
 4. Sajduk B., 2012, Recenzja książki D. Moïsiego, Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat, Politeja nr 5 (19): 527–532
 5. Sajduk B., 2010, Recenzja książki: M. Sułka Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Politeja nr 2 (14): 639–644
 6. Sajduk B., Recenzja książki: R. A. Dahla, B. Stinebricknera, Współczesna Analiza Polityczna, przeł. P. M. Kazimierczak, Politeja nr 11 (2009): 497–501
 7. Sajduk B., 2008, Klucz, nie wytrych. O książce A. Heywooda pt. Klucz do politologii – recenzja książki: A. Heywooda, Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci: 5 stron maszynopisu,
  http://www.omp.org.pl/stareomp/index0af6.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=723
 8. Sajduk B., 2007, Recenzja książki: Mirosławy Grabowskiej Podział postkomunistyczny, Nauki Polityczne, nr 3: 65–69
 9. Sajduk B., 2007, Recenzja książki: J. G. Marcha i J. P. Olsena, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Politeja nr 8: 597–601
 10. Sajduk B., 2004, Recenzja ksiązki: U. Schradego Międzywojenna Polska Myśl Narodowa. Od patriotyzmu do globalizmu, Arcana nr 6: 233–236

Udział w konferencjach naukowych

2020

 • 16 VI 2020, Rozwój sztucznej inteligencji a zdolności sił zbrojnych. Studium przypadku na bazie USA i UK, Referat wygłoszony w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, Kraków

2019

 • 13 XI 2019, CEREBRO - jak 5G zmienia otaczający nas świat?, konferencja organizowana przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Rada Samorządu Studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 
 • 18 X 2019, Nowe Technologie w stosunkach międzynarodowych, Konferencja organizowana przez Forum Młodych Dyplomatów, temat referatu: Rola sztucznej inteligencji w stosunkach międzynarodowych
 • 19-20 IX 2019 r, III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez INPiSM UJ i ZBN UJ, temat referatu: Rola czynnika technologicznego w paradygmatach bezpieczeństwa międzynarodowego
 • 13 III 2019, Konferencja naukowa: Społeczeństwo w świecie cyfrowych zagrożeń. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez INPiSM UJ oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ, Temat referatu: Technologia SI w kontekście relacji międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego

2017

 • 21 – 22 IX 2017, II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ, Temat referatu: Czy Precise Data stanowi wyzwanie dla demokracji

2016

 • 7-8 XII 2016, Muzeum i zmiana, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego,  temat referatu: Zmiana pokoleniowa a nowoczesne muzea
  • 23–24 XI 2016, III Kongres Rozwoju Edukacji Generacja Z. Temat wystąpienia: Generacja Z w murach uczelni wyższych.
  • 18–19 XI 2016, Machine Ethics and Machine Law. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Fundację Centrum Kopernika. Temat wystąpienia: Autonomous weapons systems on a post-heroic battlefield. Ethical and legal dilemmas
 • 16–17 VI 2016, Ideatorium. Ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Temat wystąpienia: Tradycja czy nowoczesność? – czy dydaktyka akademicka powinna podążać za trendami czy pozostać wierna tradycji?
 • 11 IV 2016, e-TEE. E-Technologie w kształceniu inżynierów. Ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Politechnikę Gdańską a Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie. Temat wystąpienia: Wyzwania stojące przed nowoczesną dydaktyką akademicką
 • 3–4 III 2016, Technologiczno-społeczne oblicza XXI w. Ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Wydział Humanistyczny AGH. Temat wystąpienia: Roboty w służbie wojskowej ponowoczesnego społeczeństwa
 • 29 I 2016, 5 ton nad ziemią. Ogólnopolska konferencja zorganizowana przez fundację Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej (ICLHR). Temat wystąpienia: Polityczna użyteczność i efektywność selektywnej eliminacji

2015

 • 12–13 XII 2015, VII Zjazd Geopolityków Polskich. Temat wystąpienia: geopolityczne znaczenie technologii robotycznej
 • 21–23 X 2015 r., XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja XXI Wieku” – „Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja”. Temat wystąpienia: Wyzwania związane z edukacją Pokolenia Y
 • 22 X 2015 r., II Warsztaty Biegłości Dydaktycznej i Naukowej, Temat wystąpienia: Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelnianym środowisku młodego, zdigitalizowanego pokolenia
 • 9 X 2015 r., II Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu: Człowiek w świecie informacji. Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka. Tytuł referatu: wpływ młodego pokolenia homo mediens oraz nowoczesnych technologii informacyjnych na edukację wyższej
 • 19–20 VI 2015 r., Ogólnopolska konferencja z Cyklu Pięciu Żywiołów: „Czas robotów”. Tytuł wystąpienia: Rynek pracy a wyzwania robotyzacji.
 • 18–20 VI 2015 r., Międzynarodowa konferencja: Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World. Tytuł referatu: The Influence of Unmanned Aerial Systems on Future Military Tactics and Strategy Conclusions for the Polish Military Forces.
 • 17 VI 2015 r., Ogólnopolska konferencja: Co zmieniło Pokolenie Y – w edukacji i w biznesie. Konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Tytuł wystąpienia: Czy Pokolenie Y zmieniło coś w edukacji i w biznesie?
 • 13 V 2015 r., Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Zdalne i hybrydowe formy kształcenia w akademickim procesie dydaktycznym. Konferencja zorganizowana przez Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tytuł referatu: – Pokolenie Y, czy/jak dostosować metody nauczania do współczesnej młodzieży?
 • 22–24 IX 2015 r. III Ogólnopolski kongres politologii, tytuł wystąpienia w ramach panelu zamkniętego Analityka polityczna: Umiejętności analityczne przyszłością nauk politycznych

2014

 • 27 V 2014 r., III Ogólnopolski dni innowacji w dydaktyce. Temat wystąpienia: Zmiany pokoleniowe czyli jak dostosować metody nauczania do współczesnych uczniów?
 • 20 III 2014 r. Konwersatorium z Cyklu Pięciu Żywiołów – Dlaczego systemy bezzałogowe są wizytówką polskiej nauki i gospodarki? Tytuł wystąpienia: Dyplomatyka i… drony. Bezzałogowce jako narzędzie współczesnej polityki i niezbędny element działań militarnych i pozamilitarnych
 • 12 II 2014 r., Debata Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego – Czy jesteśmy gotowi na wojnę robotów? Temat wystąpienia: Czy leci z nami prawnik?

2013

 • 18 XII 2013 r. Spotkanie na temat robotyzacji wojny. Konferencja zorganizowana przez Sekcję Wojskowości i Konfliktów Zbrojnych Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Temat referatu: Co zmienią roboty?
 • 24–26 IX 2013 r. Konferencja Ogólnopolska – Pięć żywiołów. Wolność – Informacja – Bezpieczeństwo. Temat wystąpienia: Jak roboty zmienią działania wojska i służb reagowania kryzysowego. Najważniejsze wyzwania i perspektywy.
 • 7 VI 2013 r. Druga edycja Kongresu Wolności w cyfrowym świecie. Temat wystąpienia: Rewolucja w edukacji humanistycznej?
 • 22 IV 2013 r. Debata zorganizowana przez Koło Nauk Politycznych UJ oraz Instytut Nauk Politycznych UJ – Dehumanizacja wojny? Analiza zjawiska. Temat wystąpienia: Wpływ wykorzystywania maszyn bezzałogowych na podejście do jednostki ludzkiej.

2012

 • 20 IV 2012 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i lokalnych. Temat referatu: Wpływ rewolucji w dziedzinie robotyki na kształt kultury strategicznej państw.

2011

 • 22–25 IX 2011 r., Polska i Polacy w oczach cudzoziemców. Polacy wobec cudzoziemców. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Temat referatu: Charakter narodowy Niemców i Rosjan w pismach Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949).
 • 9–10 VI 2011 r., Language–Culture–Politics trzecia konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Temat referatu: Wired or Weird reality? Consequences of Robot Warfare.

2010

 • 16–17 IX 2010 r., Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Teorii Polityki i Państwa UJ oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Temat referatu: Czy w nauce o stosunkach międzynarodowych możliwe jest efektywna prognozowanie?
 • 7 VI 2010 r., Język–Kultura–Polityka konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Temat referatu: Efektywne prognozowanie w stosunkach międzynarodowych – wprowadzenie.
 • 15–16 III 2010 r., III. Krakowskie Spotkaniach Młodych Politologów, konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Temat referatu: O możliwości antycypacji przyszłości w stosunkach międzynarodowych.

2009

 • 1–2 IV 2009 r., II. Krakowskie Spotkania Młodych Politologów, konferencja naukowa zorganizowana przez Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Temat referatu: Jan Karol Kochanowski (1869–1949) – historiozof i prekursor polskiej socjologii tłumu. Zarys poglądów.

 2008

 • 27–30 V 2008 r., Politykon 2, konferencja naukowa zorganizowana przez Koło Nauk Politycznych UJ. Temat referatu: Idee mają znaczenie.
 • 23–24 X 2008 r., Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. W stulecie manifestu Action Française 1908–2008, międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Politologii UMK w dniach. Temat referatu: Monarchizm i nacjonalizm w myśli politycznej Leszka Adolfa Gembarzewskiego.

2004

 • 2–3 XII 2004 r., Kryzys Demokracji, konferencja naukowa zorganizowana przez Koło Nauk Politycznych UJ. Temat referatu: Prawa mniejszości a paradoksy demokracji.

Popularyzacja wiedzy

Prace analityczne oraz popularno-naukowe

 1. Sajduk B., 2020, Wpływ Pandemii COVID na dalszy rozwój i wdrażanie technologii 5G, http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/documents/92718966/145706753/AnalizaCOVID-9-Sajduk_final-1/2bb7df6e-1fb9-4d9d-a7f7-51207d80cbf1
 2. Sajduk B., 2020, F-35 a polska samodzielność stretegiczna, https://nowakonfederacja.pl/f-35-a-polska-samodzielnosc/
 3. Sajduk B., 2019, Gra w 5G, https://nowakonfederacja.pl/gra-w-5g/
 4. Sajduk B., 2019, 5G, Kowalski w ogniu technologicznej geopolityki, https://nowakonfederacja.pl/5g-kowalski-w-ogniu-technologicznej-geopolityki/
 5. Sajduk B., 2019, Construction of the 5G network – what is the economic and geopolitical game all about, https://klubjagiellonski.pl/2019/10/10/construction-of-the-5g-network-what-is-the-economic-and-geopolitical-game-all-about/
 6. Sajduk B., 2019, Budowa sieci 5G, o co toczy się ekonomiczna i geopolityczna gra, https://klubjagiellonski.pl/2019/08/28/budowa-sieci-5g-o-co-toczy-sie-ekonomiczna-i-geopolityczna-gra/
 7. Sajduk B., Stany Zjednoczone od Pacyfiku odepchnąć się nie pozwolą https://nowakonfederacja.pl/stany-zjednoczone-od-pacyfiku-odepchnac-sie-nie-pozwola/
 8. Sajduk B., Uderzenie w Huawei – koniec globalizacji jaką znaliśmy, https://nowakonfederacja.pl/uderzenie-w-huawei-koniec-globalizacji-jaka-znalismy/
 9. Sajduk B., 2019, Rady wuja Sama, https://nowakonfederacja.pl/rady-wuja-sama/
 10. Sajduk B., 2019, Pstryczek w nos wuja Sama, https://nowakonfederacja.pl/prztyczek-w-nos-wuja-sama/
 11. Sajduk B., 2019, NATO na zakręcie,  https://nowakonfederacja.pl/nato-na-zakrecie/
 12. Sajduk B., 2019, Technologicza pułapka Tukidydesa, https://nowakonfederacja.pl/technologiczna-pulapka-tukidydesa/
 13. Sajduk B., 2019, Technological Thucydides Trap, https://nowakonfederacja.pl/en/technological-thucydidess-trap/?fbclid=IwAR2p7EB2ZwCcw5ZY5o8xSX21WMlDN4ETHF450DW-ULnN5DfIhxxt8bldoCA
 14. Sajduk B., 2019, Minister Czaputowicz dla każdego, https://nowakonfederacja.pl/minister-czaputowicz-dla-kazdego/
 15. Sajduk B., 2019, Niespójny plan modernizacji armii, https://nowakonfederacja.pl/niespojny-plan-modernizacji-armii/
 16. Sajduk B., 2019, Polska proamerykańska kontra Polska proniemiecka, https://nowakonfederacja.pl/polska-proamerykanska-kontra-polska-proniemiecka/
 17. Sajduk B., 201, Trudny atlantycki sojusznik, https://nowakonfederacja.pl/trudny-atlantycki-sojusznik/
 18. Sajduk B., 2018, Sztuczna inteligencja zmieni światowy układ sił, https://nowakonfederacja.pl/sztuczna-inteligencja-zmieni-swiatowy-uklad-sil/
 19. Sajduk B., 2018, Sztuczna inteligencja – decydująca broń, „Plus Minus”, https://www.rp.pl/Plus-Minus/308309898-Sztuczna-inteligencja--decydujaca-bron.html
 20. Sajduk B., 2018, NIK o innowacjach – niepokojące wnioski, https://nowakonfederacja.pl/nik-o-innowacjach-niepokojace-wnioski/
 21. Sajduk B., 2018, Narodowe systemy innowacji Polski, Finlandii, USA i Izraela, Klub Jagielloński, Kraków, 74 strony maszynopisu
 22. Sajduk B., 2018, Wiele zależy od uczelni, https://nowakonfederacja.pl/wiele-zalezy-od-uczelni/
 23. Sajduk B., 2018, Gowin a system podziału łupów, https://nowakonfederacja.pl/gowin-a-system-podzialu-lupow/
 24. Sajduk B., 2018, Geopolityczny węzeł gordyjski w Syrii, https://nowakonfederacja.pl/geopolityczny-wezel-gordyjski-syrii/, 2018
 25. Sajduk B., 2017, Turcja krnąbrny uczeń rozbija NATO, http://cakj.pl/2017/12/21/turcja-krnabrny-uczen-rozbija-nato/
 26. Sajduk B., 2017, Cyfrowy dylemat przyszłości, „Do rzeczy”, https://dorzeczy.pl/kraj/49489/Cyfrowy-dylemat-przyszlosci.html
 27. Sajduk B., 2017, Jak Facebook i Google stały się narzędziami oszukiwania demokracji, „Plus Minus”, http://www.rp.pl/Plus-Minus/310129904-Jak-Facebook-i-Google-stalty-sie-narzedziami-oszukiwania-demokracji.html?template=restricted
 28. Sajduk B., 2017, Integracja europejskich armii przesądzona, http://cakj.pl/2017/09/05/integracja_europejskich_armii_przesadzona/
 29. Sajduk B., 2017, Zaoczni i wieczorowi postudiują dłużej, czy lepiej?, https://nowakonfederacja.pl/zaoczni-i-wieczorowi-postudiuja-dluzej-czy-lepiej/
 30. Sajduk B., 2017, Witamy w cyberdemokracji, https://nowakonfederacja.pl/witamy-w-cyberdemokracji/
 31. Sajduk B., 2017, Korea Północna – czy uda się rozbroić tykająca bombę?, http://cakj.pl/2017/08/10/korea-polnocna-czy-uda-sie-rozbroic-tykajaca-bombe/
 32. Sajduk B., 2017, Kto skorzysta na doktoracie wdrożeniowym, https://nowakonfederacja.pl/kto-skorzysta-na-doktoracie-wdrozeniowym/
 33. Sajduk B., Wnioski dla polskiej strategii bezpieczeństwa płynące z użycia przez rosyjskie siły zbrojne pocisków manewrujących: 2 strony maszynopisu, ekspertyza dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, http://cakj.pl/2015/10/16/rosyjska-demonstracja-sily-i-strategiczne-okrazanie-polski/
 34. Sajduk B., Wstęp [w:] E-government 2.0 w praktyce : 2 strony maszynopisu
 35. Sajduk B., 2015, Government for the Future We Want: 16 strony maszynopisu, opracowanie dokumentu United Nations E-Government Survey 2014 For Future We Want
 36. Sajduk B., 2015, Grywalizacja lite w edukacji wyższej: 27 stron maszynopisu, skrypt kursu e-learningowego
 37. L. Leszczyński, Sajduk B., 2015 Kształcenie e-government 2.0 w praktyce. Podręcznik dobrego dydaktyka: 74 strony maszynopisu
 38. Sajduk B., 2014, U bram polityki [w:] Roboty w przestrzeni publicznej:36–39
 39. Matyja R., Sajduk B., 2014, Polska elita polityczna 2013: 40 stron maszynopisu,
  https://wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/badania-naukowe/projekty-naukowo-badawcze/finansowane-z-dotacji-statutowej/elity-polityczne/Documents/ELITY-POLITYCZNE.pdf
 40. Sajduk B., 2014, Co zmienią roboty?, Znak nr 704: 32–37
 41. Sajduk B., 2014, Humanistyczne podejście do nowoczesnych technologii, Kultura i Polityka, nr 16: redaktor tomu
 42. Sajduk B., 2013, Nowoczesne i aktywizujące metody edukacyjne, WeLearning: 53 strony maszynopisu, https://welearning.edu.pl/e-learning/kursy-e-learning
 43. Sajduk B., 2013, Wprowadzenie do warsztatu pracy analityka danych: WeLearning: 9 stron maszynopisu, https://welearning.edu.pl/e-learning/artykuly-specjalistyczne
 44. Sajduk B., 2013, Rewolucja w dziedzinie robotyki. Wybrane aspekty najnowszej rewolucji w dziedzinie obronności, Nowa Politologia: 10 stron maszynopisu, http://www.nowapolitologia.pl/politologia/stosunki-miedzynarodowe/rewolucja-w-dziedzinie-robotyki-wybrane-aspekty-najnowszej-rewolucji-w-dziedzinie-ob; http://geopolityka.org/analizy/1983-robotyczna-rewolucja
 45. Sajduk B., 2013, Rewolucja w edukacji?, Nowa Politologia: 10 stron maszynopisu,
  http://www.nowapolitologia.pl/politologia/nauka-o-polityce/rewolucja-w-edukacji
 46. Sajduk B., 2013, Big data – polityczne i militarne aspekty rewolucji technologii informatycznych, Nowa Politologia: 12 stron maszynopisu,
  http://www.nowapolitologia.pl/politologia/stosunki-miedzynarodowe/big-data-polityczne-i-militarne-aspekty-rewolucji-technologii-informatycznych
 47. Sajduk B., 2013, Myślenie analityczne kompetencją przyszłości, Klucz do przyszłości nr 1: 10–13
 48. Sajduk B., 2013, Najważniejsze pokolenie trzydziestolatków w historii, Jagielloński 24.pl: 3 strony maszynopisu,
  http://jagiellonski24.pl/2013/09/16/sajduk-najwazniejsze-pokolenie-trzydziestolatkow-w-historii/
 49. Sajduk B., Chiny potrzebują podmorskich surowców? [w:] „Nowa mapa energetyczna świata? 10 najważniejszych zagadnień 2013 roku”, (red.) P. Musiałek, B. Bieliszczuk, 2013: 7–9,
  http://www.caewse.pl/uploads/nowa%20mapa%20energetyczna%20s%CC%81wiata.pdf
 50. Sajduk B., 2010, „Awangardowy” konserwatyzm? Odpowiedź krytykom Krzysztofa Szczerskiego, Pressje. Teka dwudziesta pierwsza: 209–214
 51. Sajduk B., 2010, Odbierzmy przyszłość, Pressje. Teka dwudziesta: 97–105
 52. Sajduk B., 2010, Co POcząć z tą siłą?, Rzeczy Wspólne nr 2: 154–163
 53. Sajduk B., 2009, Wojna leży w naturze ludzkiej?, Raporty sponsorowane Onet.pl: 4 strony maszynopisu,
  http://raportysponsorowane.onet.pl/portalwiedzy/1552684,wse.html;
  http://www.peacestudies.pl/index.php?id=555&nius=329
 54. Sajduk B., 2008, Układ – szkic teoretyczny, OMP.org: 18 stron maszynopisu,
 55. Sajduk B., 2008, Skazani na współpracę?, Pressje. Teka trzynasta: 24–34
 56. Sajduk B., 2008, Polityka postpolityki, postpolityka w polityce, OMP.org:  10 stron maszynopisu,
  http://www.omp.org.pl/stareomp/index719e.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=722
 57. Sajduk B., 2008, Prawica w obliczu sztuki nowoczesnej, Aracana 2008 nr 84: 130–137
 58. Sajduk B., 2007, Język polityki, polityka języka, Pressje. Teka dziewiąta: 22–27
 59. Sajduk B., 2007, Demokracja interpretacji, interpretacja demokracji: 6 stron maszynopisu

Wywiady

 1. Sajduk B., Cioch Ł., 2012, Edukacja i partnerski dialog, http://www.caewse.pl/191/grazyna-piotrowska-oliwa-edukacja-i-partnerski-dialog/324/v311/, 27 VII 2012 – wywiad z Prezes Zarządu PGNiG Grażyną Piotrowską-Oliwą
 2. Sajduk B., Cioch Ł., 2012, O co tak naprawdę walczymy, http://www.caewse.pl/191/mikolaj-budzanowski-o-co-tak-naprawde-walczymy/324/v213/, 20 III 2012 – wywiad z Ministrem Skarbu Mikołajem Budzanowskim
 3.  Sajduk B., 2010, Poszukiwanie znaczeń i sensów, Kraków nr 5 (67): 22–24 – wywiad
  z prof. Krzysztofem Uniłowskim
 4. Sajduk B., 2009, O poszukiwaniu Idylli, Kraków nr 2–3 (52–53): 24–25 – wywiad z prof. Markiem Zaleskim
 5. Sajduk B., 2008, Zazdroszczę tym, którzy teraz zaczynają, Kraków nr 01 (39): 50–51 – wywiady z dr. Dorotą Kozicką, dr hab. Maciejem Urbanowskim, Tomaszem Cieślakiem-Sokołowskim
 6. Sajduk B., 2008, Więcej dowiedziałem się z wierszy, Kraków nr 2–3 (40–41): 40–41 – wywiad z prof. Piotrem Śliwińskim
 7. Sajduk B., 2006, Moi mistrzowie, moja Europa, Kraków nr 5 (19): 30–31 – wywiad z prof. Aleksandrem Fiutem
 8. Sajduk B., 2006, Klucz do sukcesu, Kraków nr 10–11 (24–25): 10–11 – wywiad z prof. Tadeuszem Ulewiczem
 9. Sajduk B., 2007, Emocjonalne zarysy świata, Kraków nr 5 (31): 67–69 – wywiad z prof. Martą Wyką
 10. Sajduk B., 2007, Przygoda z innością, Kraków nr 2–3 (27–28): 38–41 – wywiad z prof. Włodzimierzem Boleckim
 11. Sajduk B., 2005, Przed Jubileuszem, Kraków nr 10 (12): 8–9 – wywiad z prof. Henrykiem W. Żalińskim, rektorem AP
 12. Sajduk B., 2005, Czasy i tematy, Kraków nr 3 (5): 37–39 – wywiad z prof. Martą Wyką Sajduk B., 2005, Literatura, polityka i nieufność. Kraków nr 2 (4): 34–35 – wywiad z prof. Przemysławem Czaplińskim