Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Jan Niemiec

mgr Jan Niemiec

e-mail: jan.p.w.niemiec@gmail.com

numer ORCID

profil na Academia

profil na Research Gate

Wykształcenie

2011-2016: Filologia Orientalna - Turkologia (studia I i II stopnia)

2014-2017: Stosunki Międzynarodowe (studia II stopnia)

od 2017: Stosunki Międzynarodowe (studia III stopnia)

Staże, stypendia

2015-2016: program Erasmus+ (Uniwersytet Stambulski)

2018: UACES Doctoral Training Academy w Birmingham, “Publishing Your Research”

2019: UACES Doctoral Training Academy w Brukseli, “Teaching and the Profession”

2020-2021: grant badawczy w projekcie pt. “Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa” Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w ramach Programu DIALOG

2020-2022: grant badawczy Narodowego Centrum Nauki w ramach Konkursu PRELUDIUM 18

Członkostwo w towarzystwach naukowych

od 2018: UACES (University Association for Contemporary European Studies)

Zainteresowania badawcze

Republika Turcji we współczesnych stosunkach międzynarodowych

relacje turecko-bałkańskie w XXI wieku

zmiany polityczne na obszarze byłego Imperium Osmańskiego

strategiczne koncepcje Republiki Turcji względem regionu

rola sił zbrojnych w systemie politycznym Turcji

Projekt doktorski

Obrońca wiary: rola religii w tureckiej polityce zagranicznej względem Bałkanów Zachodnich w XXI wieku

Najważniejsze publikacje

Kierunki oddziaływania Turcji wobec wyzwań regionalnej integracji politycznej w XXI wieku, “Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”, Nr 2, Lublin 2017, s. 151-167

Wpływ decyzji politycznych na przebieg kryzysu gospodarczego w Turcji, “Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa”, Nr 2(3), Kraków 2017, s. 52-78

Determinanty polityki zagranicznej Republiki Turcji wobec państw muzułmańskich, [w:] “Bezpieczeństwo - Prawa Człowieka - Stosunki Międzynarodowe” (Tom I), red. K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 107-126

Privileged, problematic or problem solving partnership: the image of the European Union in contemporary Turkey, “The Copernicus Journal of Political Studies”, Nr 2 (2020), Toruń 2020 (przyjęty do druku)

Regaining the influence: Turkish cultural cooperation initiatives in the Balkans, “Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”, Nr 5, Lublin 2020 (przyjęty do druku)

Rola Dyrektoriatu ds. Religijnych w tureckiej polityce zagranicznej, [w:] “Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych. Historia i współczesność”, red. M. Dahl, P. Hanczewski, M. Kubarek, Toruń 2021 (przyjęty do druku)

Udział w konferencjach naukowych

2018: UACES 48th Annual Conference, Bath, “European Strategic Depth and Yeni Türkiye (new Turkey) – Contested and Competing Visions of Regional Politics” - współautor

2018: 2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference, Kraków, “Turkish armed forces during the rule of the Justice and Development Party”

2018: IV Ogólnopolski Kongres Politologii, Lublin, “Kierunki oddziaływania Turcji wobec wyzwań regionalnej integracji politycznej w XXI wieku”

2019: konferencja naukowa Bezpieczeństwo - Prawa człowieka - Stosunki Międzynarodowe w XX i XXI wieku, Rzeszów, “Determinanty polityki zagranicznej Republiki Turcji wobec państw muzułmańskich (2009-2019)”

2019: konferencja naukowa Poland and Turkic World, Kraków, “Restoration of Ottoman-era buildings in Balkans as an element of Turkish soft power”

2019: UACES Graduate Forum Conference, Manchester, “Privileged, problematic or problem solving partnership: the image of the European Union in contemporary Turkey”

2019: UACES 49th Annual Conference, Lizbona, “Turkish Perspective on the EU-Turkey Refugee Agreement”

2020: Marmara Conference on European Studies, Stambuł, “Regaining the Influence: Turkish Cooperation Initiatives in the Balkans”

2020: UACES Virtual Conference, “An Alternative Model For Integration: Turkish Foreign Policy Towards The Western Balkans”

Popularyzacja wiedzy

analiza na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Operacja “Gałązka Oliwna” - perspektywa turecka)

komentarz na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Kwestia akcesji do NATO w fińskiej kampanii prezydenckiej)

analiza na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Wymiary kryzysu politycznego w Armenii)

komentarz na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Jak zabójstwo saudyjskiego dziennikarza może wpłynąć na bliskowschodni układ sił?)

analiza na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Turecka koncepcja regionalna w odniesieniu do państw muzułmańskich)

komentarz na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Przyszłość Bliskiego Wschodu: refleksje po szczycie w Soczi)

analiza na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Kulturowy wymiar realizacji tureckiej soft power na Półwyspie Bałkańskim)

analiza na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Wizerunek Unii Europejskiej we współczesnej Turcji)

analiza na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Problemy koalicji rządowej w Finlandii)

analiza na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ (Dyrektoriat ds. Religijnych jako instrument tureckiej polityki zagranicznej w Europie)