Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Jan Niemiec, MA

Jan Niemiec, MA

e-mail: jan.p.w.niemiec@gmail.com, jan.niemiec@student.uj.edu.pl

ORCID

Academia profile

Research Gate profile

Education

2011-2016: Oriental Studies - Turkish Studies (B.A. & M.A.)

2014-2017: International Relations (M.A.)

from 2017: International Relations (PhD)

Traineeships and scholarships

2015-2016: Erasmus+ (Istanbul University)

2018: UACES Doctoral Training Academy in Birmingham, “Publishing Your Research”

2019: UACES Doctoral Training Academy in Brussels, “Teaching and the Profession”

2020-2021: research grant awarded by the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences (Dialog Programme)

2020-2022: research grant awarded by the National Science Centre (Preludium 18)

2020-2021: scientific internship at the Department of European Studies of Institute of Political Studies (Polish Academy of Sciences)

2021-2022: scientific internship at the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures (Polish Academy of Sciences)

2022: UACES Doctoral Training Academy in Surrey, “Teaching & Learning”

Membership in scientific associations

from 2018: University Association for Contemporary European Studies (UACES )

from 2022: British International Studies Association (BISA)

from 2022: Central and East European International Studies Association (CEEISA)

 from 2022: European Consortium for Political Research (ECPR)

Research interests

Republic of Turkey in contemporary international relations

Turkish-Balkan relations in the 21st century

political changes in the former Ottoman Empire

Republic of Turkey’s strategies towards the region

the influence of Turkish armed forces on Turkish political system

Dissertation subject

Defender of faith: the role of religion in Turkish foreign policy towards the Western Balkans in the 21st century

Publications

“Osmańskie fortyfikacje epoki artylerii gładkolufowej nad Bosforem i Dardanelami”, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa 2021

Determinanty polityki zagranicznej Republiki Turcji wobec państw muzułmańskich, [in:] “Bezpieczeństwo - Prawa Człowieka - Stosunki Międzynarodowe” (Tom I), ed. K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019

Turecka polityka zagraniczna względem państw Bałkanów Zachodnich w czasie pandemii COVID-19, [in:] "Europa w czasie pandemii Covid-19 - aspekty politologiczne, ekonomiczne i społeczne", ed. A. Chojan, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2021

Religijno-kulturowe uwarunkowania tureckiej polityki zagranicznej w Azji Środkowej, [in:] “Turcja w polityce międzynarodowej”, ed. K. Olszowska, Kraków 2022

Kierunki oddziaływania Turcji wobec wyzwań regionalnej integracji politycznej w XXI wieku, “Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”, no. 2, Lublin 2017

Wpływ decyzji politycznych na przebieg kryzysu gospodarczego w Turcji, “Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa”, no. 2(3), Kraków 2017

Privileged, problematic or problem solving partnership: the image of the European Union in contemporary Turkey, “The Copernicus Journal of Political Studies”, no. 2(17), Toruń 2020

Regaining the influence: Turkish cultural cooperation initiatives in the Balkans, “Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”, no. 5, Lublin 2020

Koncepcja Strategicznej głębi w tureckiej polityce zagranicznej, “TEKA of Political Science and International Relations”, no. 1(15), Lublin 2020

Rola Dyrektoriatu ds. Religijnych w tureckiej polityce zagranicznej / The role of Directorate of Religious Affairs in Turkish foreign policy, “Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”, no. 3(285), Warszawa 2022

The impact of COVID-19 pandemic on Turkish foreign policy towards the Western Balkans, “Nowa Polityka Wschodnia”, no. 4(35), Toruń 2022

Participation in scientific conferences

2018: UACES 48th Annual Conference, Bath, “European Strategic Depth and Yeni Türkiye (new Turkey) – Contested and Competing Visions of Regional Politics” - co-author

2018: 2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference, Kraków, “Turkish armed forces during the rule of the Justice and Development Party”

2018: IV Ogólnopolski Kongres Politologii (IVth Polish Political Science Congress), Lublin, “Kierunki oddziaływania Turcji wobec wyzwań regionalnej integracji politycznej w XXI wieku”

2019: scientific conference Bezpieczeństwo - Prawa człowieka - Stosunki Międzynarodowe w XX i XXI wieku, Rzeszów, “Determinanty polityki zagranicznej Republiki Turcji wobec państw muzułmańskich (2009-2019)”

2019: scientific conference Poland and Turkic World, Kraków, “Restoration of Ottoman-era buildings in Balkans as an element of Turkish soft power”

2019: UACES Graduate Forum Conference, Manchester, “Privileged, problematic or problem solving partnership: the image of the European Union in contemporary Turkey”

2019: UACES 49th Annual Conference, Lisbon, “Turkish Perspective on the EU-Turkey Refugee Agreement”

2020: Marmara Conference on European Studies, Istanbul, “Regaining the Influence: Turkish Cooperation Initiatives in the Balkans”

2020: UACES Virtual Conference, “An Alternative Model For Integration: Turkish Foreign Policy Towards The Western Balkans”

2020: 7th International Asian Congress, Toruń, “The role of Directorate of Religious Affairs (Diyanet) in Turkish foreign policy”

2021: International Workshop “Experiencing Europe”, Tbilisi, “Europeanness through Turkish eyes: Turkey’s perception of the European Union”

2021: UACES Virtual Graduate Forum Conference, “Turkey in the Western Balkans: in search of optimal foreign policy strategy”

2021: UACES 51st Annual Conference, “Defending Blue Homeland - Turkish foreign policy in the Eastern Mediterranean”

2021: 3rd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference, Kraków, “Turkish Foreign Policy Towards The Western Balkans During The Covid-19 Pandemic”

2022: BISA 2022 Conference, Newcastle upon Tyne, “The Impact of COVID-19 Pandemic on Turkish Foreign Policy Towards the Western Balkans”

2022: CEEISA 2022 Convention, Bratislava, “Reaching beyond borders - Turkish public diplomacy in the Western Balkans”

2022: ECPR 2022 General Conference, Innsbruck, “The role of religion in Turkish foreign policy towards the Western Balkans”

2022: UACES 52nd Annual Conference 2022, Lille, “Reducing Regional Tensions: Turkey’s Role in the Western Balkans”

2022: The Sixth International Congress of Turkology, Warszawa, “The Cultural Dimension of Turkey’s Soft Power in the Balkans”

2022: IV Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Kraków, “Turcja jako mediator na Bałkanach Zachodnich”

Dissemination of scientific knowledge

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (Operation ‘Olive Branch’ – A Turkish Perspective)

commentary on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The issue of NATO membership in the Finnish presidential election campaign)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The dimensions of the political crisis in Armenia)

commentary on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (What impact can the killing of a Saudi journalist have on the balance of power in the Middle East?)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The Turkish regional conception with regard to the Muslim states)

commentary on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The future of the Middle East: reflections after the Sochi summit)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The cultural dimension of Turkish soft power in the Balkan Peninsula)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The European Union’s image in contemporary Turkey)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (Problems of the ruling coalition in Finland)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (Directorate of Religious Affairs as a Turkish foreign policy tool in Europe)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The Turkish involvement in the conflict in Nagorno-Karabakh)

commentary on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (“Blue Homeland” – The New Doctrine of the Turkish Foreign Policy)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The Istanbul Canal: A project with strategic implications)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (Scientific diplomacy as a special form of implementation of the Turkish foreign policy in the Caucasus and in Central Asia)

commentary on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (Kazakhstan – Landscape After the Revolution)