Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Jan Niemiec, MA

Jan Niemiec, MA

e-mail: jan.p.w.niemiec@gmail.com

ORCID

Academia profile

Research Gate profile

Education

2011-2016: Oriental Studies - Turkish Studies (B.A. & M.A.)

2014-2017: International Relations (M.A.)

from 2017: International Relations (PhD)

Traineeships and scholarships

2015-2016: Erasmus+ (Istanbul University)

2018: UACES Doctoral Training Academy in Birmingham, “Publishing Your Research”

2019: UACES Doctoral Training Academy in Brussels, “Teaching and the Profession”

2020-2021: research grant awarded by the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences (Dialog Programme)

2020-2022: research grant awarded by the National Science Centre (Preludium 18)

Membership in scientific associations

from 2018: UACES (University Association for Contemporary European Studies)

Research interests

Republic of Turkey in contemporary international relations

Turkish-Balkan relations in the 21st century

political changes in the former Ottoman Empire

Republic of Turkey’s strategies towards the region

the influence of Turkish armed forces on Turkish political system

Dissertation subject

Defender of faith: the role of religion in Turkish foreign policy towards the Western Balkans in the 21st century

Publications

Kierunki oddziaływania Turcji wobec wyzwań regionalnej integracji politycznej w XXI wieku, “Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”, No 2, Lublin 2017, pp. 151-167

Wpływ decyzji politycznych na przebieg kryzysu gospodarczego w Turcji, “Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa”, No 2(3), Kraków 2017, pp. 52-78

Determinanty polityki zagranicznej Republiki Turcji wobec państw muzułmańskich, [in:] “Bezpieczeństwo - Prawa Człowieka - Stosunki Międzynarodowe” (Tom I), ed. K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, pp. 107-126

Privileged, problematic or problem solving partnership: the image of the European Union in contemporary Turkey, “The Copernicus Journal of Political Studies”, No 2 (2020), Toruń 2020 (in print)

Regaining the influence: Turkish cultural cooperation initiatives in the Balkans, “Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”, No 5, Lublin 2020 (in print)

Rola Dyrektoriatu ds. Religijnych w tureckiej polityce zagranicznej, [w:] “Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych. Historia i współczesność”, ed. M. Dahl, P. Hanczewski, M. Kubarek, Toruń 2021 (in print)

Participation in scientific conferences

2018: UACES 48th Annual Conference, Bath, “European Strategic Depth and Yeni Türkiye (new Turkey) – Contested and Competing Visions of Regional Politics” - co-author

2018: 2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference, Kraków, “Turkish armed forces during the rule of the Justice and Development Party”

2018: IV Ogólnopolski Kongres Politologii (IVth Polish Political Science Congress), Lublin, “Kierunki oddziaływania Turcji wobec wyzwań regionalnej integracji politycznej w XXI wieku”

2019: scientific conference Bezpieczeństwo - Prawa człowieka - Stosunki Międzynarodowe w XX i XXI wieku, Rzeszów, “Determinanty polityki zagranicznej Republiki Turcji wobec państw muzułmańskich (2009-2019)”

2019: scientific conference Poland and Turkic World, Kraków, “Restoration of Ottoman-era buildings in Balkans as an element of Turkish soft power”

2019: UACES Graduate Forum Conference, Manchester, “Privileged, problematic or problem solving partnership: the image of the European Union in contemporary Turkey”

2019: UACES 49th Annual Conference, Lisbon, “Turkish Perspective on the EU-Turkey Refugee Agreement”

2020: Marmara Conference on European Studies, Istanbul, “Regaining the Influence: Turkish Cooperation Initiatives in the Balkans”

2020: UACES Virtual Conference, “An Alternative Model For Integration: Turkish Foreign Policy Towards The Western Balkans”

Dissemination of scientific knowledge

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (Operation ‘Olive Branch’ – A Turkish Perspective)

commentary on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The issue of NATO membership in the Finnish presidential election campaign)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The dimensions of the political crisis in Armenia)

commentary on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (What impact can the killing of a Saudi journalist have on the balance of power in the Middle East?)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The Turkish regional conception with regard to the Muslim states)

commentary on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The future of the Middle East: reflections after the Sochi summit)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The cultural dimension of Turkish soft power in the Balkan Peninsula)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (The European Union’s image in contemporary Turkey)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (Problems of the ruling coalition in Finland)

analysis on the website of Department of National Security of the Jagiellonian University (Directorate of Religious Affairs as a Turkish foreign policy tool in Europe)