Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udział pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w międzynarodowym sympozjum naukowym ISOMA 2023

Udział pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w międzynarodowym sympozjum naukowym ISOMA 2023

Na zaproszenie Akademii Wojskowej im. Ahmeda bin Mohammeda w Katarze, prof. dr hab. Artur Gruszczak, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego (KBN) w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, oraz dr Agata Mazurkiewicz, adiunkt w KBN, wzięli udział w międzynarodowym sympozjum akademii wojskowych ISOMA 2023. Sympozjum miało miejsce w dniach 2-3 października 2023 r. w centrum dydaktyczno-konferencyjnym Akademii Wojskowej im. Ahmeda bin Mohammeda położonej na przedmieściach stolicy Kataru Dohy.

Na zaproszenie Akademii Wojskowej im. Ahmeda bin Mohammeda w Katarze, prof. dr hab. Artur Gruszczak, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego (KBN) w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, oraz dr Agata Mazurkiewicz, adiunkt w KBN, wzięli udział w międzynarodowym sympozjum akademii wojskowych ISOMA 2023. Sympozjum miało miejsce w dniach 2-3 października 2023 r. w centrum dydaktyczno-konferencyjnym Akademii Wojskowej im. Ahmeda bin Mohammeda położonej na przedmieściach stolicy Kataru Dohy.

Prof. A. Gruszczak przedstawił referat nt. „Poland as a Frontline State: The Impact of the War in Ukraine on Military-Academic Education” w ramach panelu „The Impact of International Crises and Conflicts on Military-Academic Education”. Ponadto pełnił rolę moderatora w panelu „Cultural Awareness and Diversity in Military Academies”. Dr A. Mazurkiewicz wygłosiła referat nt. „Civil-Military Cooperation: The Role of Education in Civil-Military (Cultural) Awareness”.

W sympozjum zorganizowanym pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Akademii Wojskowych (International Association of Military Academies, IAMA) uczestniczyli przedstawiciele akademii wojskowych i uczelni cywilnych z 29 państw z pięciu kontynentów. Podczas dwudniowych obrad wygłoszonych zostało 50 referatów poruszających tematykę edukacji w zakresie bezpieczeństwa, studiów wojskowych, studiów strategicznych i kulturowych aspeków bezpieczeństwa. Sympozjum było okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i praktycznych rozwiązań dotyczących edukacji w zakresie bezpieczeństwa, w wymiarze wojskowym i cywilnym, w szybko zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa lokalnego, regionalnego i globalnego. Interakcje między reprezentantami akademii wojskowych i uczelni cywilnych prowadzących studia w zakresie bezpieczeństwa owocowały wieloma spostrzeżeniami i wskazówkami co do zakresu, metod, technik i efektów kształcenia w powiązaniu z pogłębionymi badaniami współczesnego bezpieczeństwa z perspektywy zarówno sektorowej, jak i interdyscyplinarnej, aspirującej do stosowania kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa. Sympozjum ISOMA 2023 podkreśliło rosnącą rolę współpracy cywilno-wojskowej w wymiarze akademickim i naukowym, tworzenia synergii między kształceniem w uczelniach wojskowych a programami realizowanymi w uniwersytetach, w zasadniczej mierze powiązanymi z badaniami naukowymi. Przenikanie się płaszczyzn edukacji akademickiej, kształcenia zawodowego w uczelniach wojskowych oraz wielodyscyplinarnych badań naukowych wyznacza nowy format edukacji w zakresie bezpieczeństwa.

Uniwersytet Jagielloński, reprezentowany przez pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w INPiSM UJ, uczestniczy w sympozjach ISOMA od 2017 r. jako jedna z nielicznych uczelni niewojskowych. ISOMA daje możliwość przedstawienia programów kształcenia w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w szczególności w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Jest też okazją do podkreślenia specyfiki kształcenia i badań w uniwersytecie, który stale się rozwija, modernizuje i włącza do działań dydaktycznych i badawczych przedstawicieli otoczenia społecznego, w szczególności specjalistów w sprawach bezpieczeństwa mających imponujące doświadczenie zawodowe i wiedzę praktyczną.

Zobacz galerię zdjęć