Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ

dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ

Podstawowe informacje:

Doktor habilitowany, profesor UJ. Dysertacja doktorska obroniona w 2002 roku: Miejsce Europy w polityce bezpieczeństwa Rosji 1992 – 2002. Podstawa procesu habilitacyjnego zakończonego w 2015 roku: Obrona przeciwrakietowa w stosunkach międzynarodowych (2013). Najnowsza publikacja: Przestrzeń kosmiczna w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Zainteresowania badawcze:

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów militarnych oraz wpływu techniki i technologii na jego stan i perspektywy.
 2. Rola przestrzeni kosmicznej w procesach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym i w stosunkach międzynarodowych, polityki kosmiczne państw i ich rola w narodowych strategiach bezpieczeństwa.
 3. Obrona przeciwrakietowa jako szczególny instrument militarny polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej państw, oraz jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe i jego perspektywy.
 4. Stosunki strategiczne USA – FR, stan obecny, historia, perspektywa, znaczenie globalne i regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem Europy.
 5. Federacja Rosyjska, jej polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, siły zbrojne, gospodarka, miejsce w świecie i ewolucja roli politycznej.

Prowadzone prace badawcze:

Rola przestrzeni kosmicznej we współczesnych stosunkach międzynarodowych w ujęciu politycznym, gospodarczym, militarnym, ekologicznym, etc. Zastosowania systemów kosmicznych w sferze bezpieczeństwa oraz ich rola w polityce bezpieczeństwa państw. Komercyjne zastosowanie systemów kosmicznych i ich rola w światowej gospodarce i strategiach ekonomicznych państw. Kosmiczne zagrożenia globalnego bezpieczeństwa, antropogenie i naturalne oraz współpraca międzynarodowa z tym związana.

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. „Rosja w Europie"; Wydawnictwo DANTE, Kraków 2003, s. 222.
 2. „Obrona przeciwrakietowa w stosunkach międzynarodowych"; Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 380.
 3. „Przestrzeń kosmiczna w strategii bezpieczeństwa narodowego USA”; Księgarnia Akademicka, 2020, ss. 361.

Artykuły i fragmenty prac zbiorowych:

 1. „Otwarcie NATO a nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego", w: Erhard Cziomer (red.), „Polska o krok od NATO"; Fundacja MCRD, Kraków 1998, s. 95 – 117.
 2. „Polityka bezpieczeństwa Rosji u progu XXI wieku", w: Erhard Cziomer (red.),  „Raport o bezpieczeństwie 2000"; Fundacja MCRD, 2001, s. 145 – 177.
 3. „Die Haltung Polens gegenüber Russland unter besonderer Berücksichtigung der Zukunft Kaliningrads", w: Helmut Hubel (Hrsg.), „Die Ostbeziehungen der sich Erweiternden EU"; Jena 2002, s. 73 – 82.
 4. „Rosja wobec systemu bezpieczeństwa europejskiego"; „Polityka Wschodnia" 2/2002, s. 87 – 116.
 5.  „Implikacje członkostwa Polski w UE dla Rosji", w: Erhard Cziomer, Marek Czajkowski (red.), „Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec"; Wydawnictwo DANTE, Kraków 2004, s. 215 - 228.
 6.  „Russia's Place in the World – aspirations and reality"; "Przegląd Stosunków Międzynarodowych. The International Affairs Review" 2006, No. 1(153); Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 109-120.
 7. „Perspektywy zaopatrzenia krajów Unii Europejskiej w gaz ziemny z Rosji"; Politeja 1(5)/2006, s. 85-107.
 8. „Federacja Rosyjska", w: Walenty Baluk, Andrzej Czajowski (red.): „Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw"; Acta Universitas Wratislaviensis No 2983, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 41-60.
 9. „Rosja i amerykańska tarcza przeciwrakietowa"; Politeja 2(8)/2007, s. 307-336.
 10. „Miejsce UE w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej – uwarunkowania, założenia, pola konfliktu, obszary współpracy"; Krakowskie Studia Międzynarodowe numer 4 (V), Kraków 2008, s. 85-103.
 11.  „Destabilizacyjna rola Federacji Rosyjskiej w przestrzeni poradzieckiej ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu gruzińsko-rosyjskiego", w: Irena Stawowy-Kawka (red.), „Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku"; WUJ, Kraków 2009, s. 279-290.
 12. „Zmiany ustrojowe w Federacji Rosyjskiej a prawa i wolności obywateli", w: Dorota Gizicka (red.), „Współczesne oblicza demokracji"; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 88-104.
 13.  „Stosunki strategiczne USA-Rosja: główne aspekty z perspektywy europejskiej"; Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 8 (2010), Zeszyt 3, Lublin 2010, s. 79-99.
 14. „Geneza obrony przeciwrakietowej USA"; Politeja 1(13), 2010, s. 291-318.
 15. „Znaczenie rozwoju amerykańskiej obrony przeciwrakietowej dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji. Stan i perspektywy", w: Tomasz Kapuśniak (red.), „Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne"; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa 2011, s. 153-167.
 16. „Rosyjska obrona przeciwrakietowa", w: Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Began (red.), „Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego"; Difin, Warszawa 2011, s. 145-158.
 17. „Korea Północna vs. BMDS", w: Witold Sokała, Bartłomiej Zapała (red.), „Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów"; BBN 2011, s. 63-75.
 18. „Obrona przeciwrakietowa NATO", w: Wojciech Gizicki (red.): „Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie"; Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2011, s. 15-32.
 19. „Nowy START", w: Wojciech Gizicki (red.), „Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie"; Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2011, s. 33-56.
 20. „Obrona przeciwrakietowa USA a bezpieczeństwo Polski", w: Maciej Marszałek, Grzegorz Sobolewski, Tomasz Konopka, Anna Cyran (red.), „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, tom I"; Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2011, s. 41-54.
 21. „The Northern Spaces and Russian Nuclear Deterrence", w: Ryszard M. Czarny, Radosław Kubicki, Agnieszka Janowska, Roman S. Czarny (edit.), "The Northern Spaces – Contemporary Issues"; SCANDINAVIUM, Warszawa – Kielce 2012, s. 31-44.
 22. „Iran's Ballistic Missile Arsenal and its Place in Security and Foreign Policy of Tehran"; Ad Americam Vol. 13/2012, s. 7-21.
 23. „Obrona przeciwrakietowa jako element polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA", w: Michał Chorośnicki, Janusz Józef Węc, Agnieszka Czubik, Aleksander Głogowski, Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Agnieszka Nitszke, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Marcin Tarnawski (red.), „Nowe strategie na nowy wiek"; KONtekst, Kraków 2013, s. 447-462.
 24. „Obrona przeciwrakietowa Izraela", w: Robert Kłosowicz, Bogdan Szlachta, Janusz Józef Węc (red.), „Dylematy strategiczne XXI wieku"; Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 221-235.
 25. „Rosyjskie siły strategiczne AD 2013", w: Anna Jach (red.): „Rosyjskie siły zbrojne"; Księgarnia Akademicka 2013, s. 61-77.
 26. „Obrona przeciwrakietowa w stosunkach transatlantyckich"; w: Wojciech Gizicki (red.): „Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich"; Instytut Sądecko-Lubelski 2014, ss. 149-162.
 27. „Obrona przeciwrakietowa NATO jako czynnik wzmacniający transatlantycką więź w dziedzinie bezpieczeństwa", w: Erhard Cziomer (red.): Krakowskie Studia Międzynarodowe, numer 4 (XI), Kraków 2014, ss. 91 – 110.
 28. „NATO and Missile Defense"; w: Michał Matyasik (edit.): "15 Years of Polish Membership in NATO"; KONtekst, Kraków 2015, ss. 19-30.
 29. „Wpływ militaryzacji kosmosu na globalną równowagę strategiczną”; Erhard Cziomer (red.): Krakowskie Studia Międzynarodowe, numer 1 (XIII), Kraków 2015, ss. 75-92.

 30. „Przestrzeń kosmiczna a bezpieczeństwo międzynarodowe. Katalog problemów”; Wojciech Gizicki (red.): „Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie”; Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2015, ss. 99-115.

 31. „Obrona przeciwrakietowa w Europie jako czynnik bezpieczeństwa kontynentu. Aspekty polityczne”; w: Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Janusz Sawczuk (red.): „Prezydencje europejskie i problemy Partnerstwa Wschodniego”; Uniwersytet Opolski, Opole 2015, ss. 109-219.

 32. „Amerykański program obrony przeciwrakietowej w Europie – aspekty polityczne”; Wołodymyr Horbatenko, Irena Stawowy-Kawka (red.): Studia Politologica Ucraino-Polona, tom szósty, Żytomierz-Kijów-Kraków 2016, ss. 119-134.

 33. „Obrona przeciwrakietowa jako element stosunków strategicznych USA-ZSRR w czasie zimnej wojny”; w: Wojciech Rojek, Andrzej Kastory: „Prace Komisji Wojen i Wojskowości PAU”, tom X, Kraków 2016, ss. 149-164.

 34. „Ballistic Missile Defence – Technology, Effectiveness and Organization – Key Issues”; Politeja, No 5(50), Kraków 2017, ss. 227-262.

 35. “Kremlin’s Survival Strategy – The International Dimension”; w: Andrzej Podraza (ed.): “A Transatlantic or European Perspective of World Affairs: NATO and the EU Towards Problems of International Security in the 21st Century”; Instituto Franklin, Universidad de Alcala, Madrid 2018, ss. 143-159.

 36. “Nowy wyścig kosmiczny – USA, Chiny i Rosja”; Krakowskie Studia Międzynarodowe, Kraków, XV:2018, nr 1, ss. 117 – 141.

 37. „Russia’s Middle Eastern Engagement – Two Years On”; Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa, 1 (2) – 2017, Kraków, ss. 18-34.

 38. “Non-State Actors and Space Security”; Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини», Visnyk of the Lviv University. Series International Relations, 2018, Issue 44, pp. 119-134.

 39. “Rola operacji syryjskiej w polityce Kremla”; w: Artur Gruszczak (red.): „Meandry współczesnego bezpieczeństwa”; WUJ, Kraków 2018, ss. 121-132.

 40. „Chinese A2/AD Strategy – Political Implications for the Space Security”; Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 2018, vol. 2, ss. 69-89.

 41. “Russia in the World – Cold War 2.0 on the Rise”; in: Artur Gruszczak (ed.): “Security Outlook 2018”; Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 53-92.

 42. “Theory of Spacepower – a Brief Introduction”; Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa 2(3) / 2017, ss. 25-51.

 43. “Prawo kosmiczne a bezpieczeństwo międzynarodowe: stan i możliwe kierunki ewolucji”; w: Artur Gruszczak (red.): „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 271-293.

 44. „The New Missile Arms Race on the Rise”; w: Markiyan Malskyy, Roman Vovk, Piotr Bajor (eds.): „Global and Regional Dimensions of International Security”; Ministry of Education and Science of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv 2020, ss. 27-46.

 45. „The United States Space Force in the American Security Strategy”; Krakowskie Studia Międzynarodowe, XVII: 2020, nr 1, ss. 25-42.

 46. „The Dawn of Space Age – a Political Dimension”; w: Piotr Bajor (red.): “Bezpieczeństwo międzynarodowe, aspekty systemowe i metodologiczne”; WUJ, Kraków, 2020, ss. 141-162.

 47. „Anti-Satellite Weapons: A Political Dimension”; Safety & Defense Vol. 7 (1) (2021), ss. 107-116.

 48. “Sino-American Rivalry in Space – Selected Strategic and Political Issues”; Roczniki Nauk Społecznych KUL, Tom 13 (49), numer 4-2021, DOI: ttps://doi.org/10.18290/rns21494.5

 49. “Hypersonic Weapons – Selected Political and Strategic Issues”; Politeja NO. 4 (79), Kraków 2022, ss. 37-54.

 50. “Against All Odds. Po co Rosji Ukraina?”; w: Artur Gruszczak (red.): „The War Must Go On”; Księgarnia Akademicka 2023, ss. 53-63. https://doi.org/10.12797/9788381388801.05

   

Rozdziały w podręcznikach akademickich:

 1. „Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej", w: „Rosjoznawstwo" pod red. Lucjana Suchanka; WUJ 2004, s. 397-409.
 2. „Konstytucja i system polityczny Federacji Rosyjskiej", w: „Rosjoznawstwo" pod red. Lucjana Suchanka; WUJ 2004, s. 411-420.
 3. „Nowy międzynarodowy ład polityczny w dobie globalizacji", w: „Międzynarodowe stosunki polityczne" pod red. Erharda Cziomera; KTE-AFM, Kraków 2008, s. 261-283.
 4. „Nowa pozycja i rola międzynarodowa Stanów Zjednoczonych", w: „Międzynarodowe stosunki polityczne" pod red. Erharda Cziomera; KTE-AFM, Kraków 2008, s. 285-307.
 5. „Polityczne aspekty transformacji NATO i integracji europejskiej", w: „Międzynarodowe stosunki polityczne" pod red. Erharda Cziomera; KTE-AFM, Kraków 2008, s. 309-327.
 6. „Pozycja Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw", w: „Międzynarodowe stosunki polityczne" pod red. Erharda Cziomera; KTE-AFM, Kraków 2008, s. 355-374.

Udział w konferencjach (wybór)

 1. Konferencja naukowa: „Unia Europejska jako globalny aktor stosunków międzynarodowych"; Międzyzdroje 26-28 kwiecień 2010: „Główne problemy polityki Unii Europejskiej wobec Rosji".
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Państwo w dobie globalizacji. Zmierzch czy odrodzenie?"; Rytro 21-23 czerwiec 2010: „Bezpieczeństwo państwa, a aktorzy niepaństwowi".
 3. Konferencja naukowa: „Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów"; Kielce, 7 wrzesień 2010: „Korea Północna vs. BMDS"
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Niemcy, Ukraina i Polska wobec procesu budowy partnerstwa wschodniego UE"; Chorzów, 10-11 X 2010: „Potencjał współpracy Rosja-UE".
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja-bezpieczeństwo-konflikty etniczne"; Lublin, 27 X 2010: „Znaczenie rozwoju amerykańskiej tarczy antyrakietowej dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Stan i perspektywy".
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym"; Kielce 11-12 maja 2011: „Obrona przeciwrakietowa USA a bezpieczeństwo Polski".
 7. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Organizacje międzynarodowe we współczesnej polityce. Mit czy rzeczywistość?"; Rytro 29-31 maj 2011: „NATO i obrona przeciwrakietowa".
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Bezpieczeństwo współczesnego świata: wyzwania i zagrożenia"; Poznań, 15 marzec 2012: „Obrona przeciwrakietowa w Europie".
 9. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych"; Kraków 19-20 kwiecień 2012: „Obrona przeciwrakietowa jako element polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA".
 10. Konferencja naukowa: „Wdzięk Wenus, siła Marsa? Euro-Atlantycka wizja ładu światowego"; Stary Sącz 15-17 maja 2013: „Obrona przeciwrakietowa w stosunkach transatlantyckich".
 11. Konferencja naukowa „Dylematy strategiczne XXI wieku"; Kraków 27 wrzesień 2013: „Obrona przeciwrakietowa Izraela".
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa „15 Years of Polish Membership in NATO: Experiences & Future Challenges"; Kraków 12-13 marzec 2014: „NATO's Missile Defence".
 13. Konferencja naukowa „Siła w Europie – militarne i niemilitarne narzędzia oddziaływania w konfliktach międzynarodowych", Kielce MSPO, 3 wrzesień 2014: „EPAA jako jeden z instrumentów europejskiego odstraszania".
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „NATO New Challenges", Kraków 17-18 XII 2014: "Russian Action vs. Ukraine – Possible Interpretations".
 15. Międzynarodowe seminarium: "CMI Seminar", HQ MNC NE, Baltic Barracks, Szczecin, 4-7 maj 2015: "Ukrainian Crisis – Its Impact On North-Eastern Flank of NATO".
 16. Ogólnopolska konferencja naukowa „Międzynarodowy system bezpieczeństwa i współpracy, przyczyni następstwa zmian w drugiej dekadzie XXI wieku". KAAFM, 22 maja 2015: „Wpływ militaryzacji kosmosu na globalną równowagę strategiczną".
 17. Konferencja naukowa „Siły i środki walki zbrojnej w wojnach przyszłości", MSPO Kielce 2 wrzesień 2015: „Polityczne i społeczne implikacje umieszczenia w Polsce komponentu BMDS – wymiar wewnętrzny i zewnętrzny".
 18. Międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja naukowa „Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego”, PAU, Kraków 26-27 listopad 2015: „Amerykański program obrony przeciwrakietowej w Europie – aspekty polityczne”.

 19. Konferencja naukowa „I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa”, UJ, Kraków 21-22 wrzesień 2016: „Rosyjska operacja w Syrii”.

 20. Konferencja naukowa „Czy jesteśmy gotowi na reakcję w kontekście współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa?”, WSOWL, Wrocław 28 wrzesień 2016: „Ewolucja kategorii zagrożeń  w środowisku międzynarodowym”.

 21. Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i perspektywy”, DSW, Wrocław 24 maj 2017: „Wymiar kosmiczny chińskiej strategii A2/AD – polityczne implikacje dla bezpieczeństwa przestrzeni kosmicznej”.

 22. Konferencja naukowa „II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa”, UJ, Kraków 21-22 wrzesień 2017: „Prawo kosmiczne a bezpieczeństwo międzynarodowe - stan i możliwe kierunki ewolucji”.

 23. Konferencja międzynarodowa „Friend, Foes and Familiar Strangers: Reassessing Actorness in Times of the Global (Dis)Oder”, 17-19 September 2018, Kraków, UJ: “China Space Program – A political Role”.

 24. Konferencja międzynarodowa „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”, 4-5 kwietnia 2019, Lwów, Uniwersytet Iwana Franko: „The New Missile Arms Race on the Rise”.

 25. Konferencja naukowa „III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa”, “Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny”, 19-20 września 2019 r, Kraków, UJ: „The Dawn of Space Age – a Political Dimension”.

 26. Konferencja międzynarodowa: „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”, 25 września 2020 r., Lwów Uniwersytet Iwana Franko (on-line): „Bezpieczeństwo kosmiczne u progu trzeciej dekady XXI wieku.”

 27. Konferencja międzynarodowa: „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: nowa mapa geopolitycznej rywalizacji”, 16 kwietnia 2021 r., Lwów Uniwersytet Iwana Franko (on-line): „Broń przeciwsatelitarna – wymiar polityczny.”

 28. Konferencja międzynarodowa: “3rd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference. Innovative Security Governance: Interdisciplinary Perspectives”, 28-29 wrzesień 2021, Uniwersytet Jagielloński (on-line): “The New Space Race – the Main Features and Impact on Global Security”.

 29. Konferencja naukowa: “Wielowymiarowość Bezpieczeństwa w dobie kryzysów”, 28 październik 2021, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Sądecko-Lubelski (on-line): „Chińsko-Amerykańska rywalizacja w przestrzeni kosmicznej – wymiar polityczny”.

 30. Konferencja naukowa: „Środowisko bezpieczeństwa - bezpieczeństwo środowiska?” (IV JKB), 28-29 wrzesień 2022, Uniwersytet Jagielloński: „Przestrzeń kosmiczna w strategii bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”.

Profile w naukowych mediach społecznościowych

Academia: https://jagiellonian.academia.edu/MarekCzajkowski

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Marek_Czajkowski?ev=hdr_xprf