Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ
Władysława Reymonta 4 (pok. 316-317, 421)
30-059 Kraków
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ
Władysława Reymonta 4 (pok. 316-317, 421)
30-059 Kraków
O Katedrze

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. (do 31 stycznia 2020 r. jako Zakład Bezpieczeństwa Narodowego) w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych. Z dniem 1 lutego 2020 r., na mocy zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 stycznia 2020 roku, Zakład został przekształcony w Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego.

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

Kierownictwo
Informacje kontaktowe

www.zbn.inp.uj.edu.pl

Adres: Władysława Reymonta 4 (pok. 316-317, 421), 30-059 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

e-mail: artur.gruszczak@uj.edu.pl

Redaktor strony internetowej Katedry

Dr Mateusz Kolaszyński

e-mail: mateusz.kolaszynski@uj.edu.pl