Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Civil-Military Cooperation in International Interventions: The Role of Soldiers - nowa książka dr Agaty Mazurkiewicz

Civil-Military Cooperation in International Interventions: The Role of Soldiers  - nowa książka dr Agaty Mazurkiewicz

Z przyjemnością informujemy, że monografia „Civil-Military Cooperation in International Interventions: The Role of Soldiers” [Współpraca cywilno-wojskowa w interwencjach międzynarodowych: rola żołnierzy] autorstwa dr Agaty Mazurkiewicz ukazała się nakładem prestiżowego wydawnictwa Routledge.

Książka zawiera wyniki badań nad wyzwaniami związanymi ze współpracą cywilno-wojskową (CIMIC). Przedstawia nową perspektywę społecznej roli żołnierzy na przykładzie działań CIMIC w ramach NATO.

Przeplatanie się sfery cywilnej i wojskowej stało się istotną częścią współczesnego środowiska bezpieczeństwa. Jednak relacje między aktorami wojskowymi i cywilnymi są często niełatwe, pełne nieporozumień i rywalizacji. W swoim obowiązku zapewnienia powiązania między wojskiem a zróżnicowanym środowiskiem cywilnym żołnierze zaangażowani w CIMIC są narażeni na różne, często sprzeczne, oczekiwania, które składają się na ich rolę społeczną, a także podkreślają wydajność i skuteczność CIMIC. Opierając się na analizie dokumentów NATO oraz serii wywiadów z żołnierzami CIMIC, autorka dokonała, po pierwsze, identyfikacji elementów ról pełnionych w ramach CIMIC, a po drugie, diagnozy nieodłącznego konfliktu ról i opisu metod radzenia sobie z nim. Spojrzenie na współpracę cywilno-wojskową z tej perspektywy ujawnia nowe wyzwania, które wpływają na jej skuteczność i lepszy sposób rozumienia złożoności interakcji cywilno-wojskowych.

Książka ta zainteresuje studentów wojskowości, socjologii wojskowości, misji pokojowych, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, a także praktyków wojskowości.

Gratulujemy publikacji!!!