Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukcesy pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w konkursach ID.UJ

Sukcesy pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w konkursach ID.UJ

Z przyjemnością informujemy, że dwoje pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, dr Dominika Dziwisz i dr Arkadiusz Nyzio, otrzymali granty w konkursach wydziałowych w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ).

Dr Dominika Dziwisz uzyskała dofinansowanie dwóch projektów badawczych. W konkursie na wyjazdy zagraniczne (konferencje) otrzymała grant na realizację projektu badawczego Rethinking Cyber Strategies - Lessons Learned from the Russia-Ukraine War in Cyberspace 2022-2023. Przyznane dofinansowanie pozwoli m. in. zaprezentować wyniki badań podczas Światowego Kongresu Nauk Politycznych organizowanego przez  International Political Science Association (IPSA) w lipcu 2023 r. w Buenos Aires. 

W konkursie dotyczącym rozwoju współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni dr Dziwisz otrzymała grant na realizację projektu Studenci zagraniczni w Polsce - wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Głównym celem projektu jest zorganizowanie międzynarodowej debaty na temat wyzwań internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie dylematów i wyzwań związanych z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego, kierunków rozwoju uniwersytetów europejskich, a także strategii i kanałów promocji studiów anglojęzycznych.

Dr Arkadiusz Nyzio zdobył granty w dwóch konkursach. W ramach konkursu na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni otrzymał grant na realizację projektu „Studia wywiadowcze – kierunki badań i perspektywy rozwoju (sub)dyscypliny”. Celem zespołu projektowego jest kompleksowe zbadanie osiągnięć, wyzwań i perspektyw polskich studiów wywiadowczych. Przeprowadzona zostanie pogłębiona systematyzacja dotycząca tego, jak w Polsce bada się służby wywiadowcze. Wyodrębnione i poddane analizie zostaną poszczególne nurty badań i ich przedstawiciele. W projekcie przyjmowana jest perspektywa systemową. Zespół stawia przed sobą zadanie określenia granic merytorycznych polskich studiów wywiadowczych i ich relacji z pokrewnymi dyscyplinami. Ma to służyć stworzeniu mapy drogowej (roadmap) rozwoju tej (sub)dyscypliny.

Drugim projektem kierowanym przez dr. Arkadiusza Nyzio jest „Adaptacja służb wywiadowczych państw Europy Środkowo-Wschodniej do wyzwań współczesnego turbulentnego środowiska bezpieczeństwa”, na realizację którego przyznano grant w ramach konkursu na trwałą interdyscyplinarną współpracę badawczą. Celem projektu jest przeprowadzenie całościowego badania porównawczego obejmującego formalnoprawne i funkcjonalne uwarunkowania służb wywiadowczych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Tematy skuteczności, demokratycznej odpowiedzialności i transparentności służb, które zostaną rozważone w ramach projektu, nabierają szczególnego znaczenia w kontekście bieżących, poważnych problemów bezpieczeństwa, takich jak pandemia, kryzys migracyjny i wojna w Ukrainie.

Serdecznie gratulujemy uzyskanych grantów i życzymy powodzenia w ich realizacji!

Źródło ilustracji: Uniwersytet Jagielloński.