Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Artykuł prof. Artura Gruszczaka w czasopiśmie International Journal of Intelligence and CounterIntelligence

Artykuł prof. Artura Gruszczaka w czasopiśmie International Journal of Intelligence and CounterIntelligence

Informujemy, że w czasopiśmie International Journal of Intelligence and CounterIntelligence ukazał się artykuł prof. Artura Gruszczaka, kierownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ pt. „Military Intelligence in Support of EU Missions and Operations: Bridging the Strategic Vulnerability Gap”.

Informujemy, że w czasopiśmie International Journal of Intelligence and CounterIntelligence  ukazał się artykuł prof. Artura Gruszczaka, kierownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ pt. „Military Intelligence in Support of EU Missions and Operations: Bridging the Strategic Vulnerability Gap”.

International Journal of Intelligence and CounterIntelligence jest kwartalnikiem wydawanym przez Taylor & Francis (Routledge Journals) w formule hybrydowej i indeksowanym w bazach SCOPUS, Clarivate / Web of Science,  Social Sciences Citation Index i innych.

 

Streszczenie artykułu: Szeroki zakres misji i operacji Unii Europejskiej (UE) wymaga odpowiedniej świadomości strategicznej i oceny sytuacji w celu skutecznego wykonywania zadań operacyjnych na obszarach działań prowadzonych przez UE. W oparciu o koncepcję wymuszonego izomorfizmu, w artykule postawiono tezę, że wsparcie wywiadowcze dla wspólnych działań w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE było ograniczone i budzące kontrowersje ze względu na rozbieżność ocen podatności na zagrożenia spowodowaną przez wzorce działania narzucone przez państwa członkowskie. Priorytet narodowych interesów i zasobów utrudnia kierowanie się logikę wzajemności. Obniża to wartość synergicznych powiązań między służbami wywiadowczymi państw członkowskich a odpowiednimi agencjami i organami UE. Pomimo licznych przeszkód i ograniczeń, strategiczna luka podatności na zagrożenia została stopniowo ograniczona dzięki opracowaniu i wdrożeniu skuteczniejszych mechanizmów współpracy wywiadowczej w ramach UE.

 

Źródło ilustracji: Informa UK Ltd