Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W. Hebda - Gaz ziemny w procesie dekarbonizacji polskiej energetyki

W. Hebda - Gaz ziemny w procesie dekarbonizacji polskiej energetyki

Bezpieczeństwo energetyczne stało się kluczową kwestią w ostatnich latach, nie tylko dla Polski, ale też innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Polska energetyka wymaga dynamicznej modernizacji, co jest konsekwencją istnienia przestarzałej technologii opartej w głównej mierze na węglu (ok. 50-60% w miksie energetycznym). Transformacja energetyczna w kierunku niskoemisyjnej energii wymaga okresu przejściowego tzn. sukcesywnej dekarbonizacji poprzez gazyfikację (w pierwszej fazie), a następnie zredukowanie paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz) na rzecz odnawialnych źródeł energii (w drugiej fazie). Z tego względu w najbliższej dekadzie lub dwóch nastąpi zwiększone zużycie gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Wiktor Hebda

Analiza KBN  nr 2 (97) / 2022

5 stycznia 2022 r.

Bezpieczeństwo energetyczne stało się kluczową kwestią w ostatnich latach, nie tylko dla Polski, ale też innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Polska energetyka wymaga dynamicznej modernizacji, co jest konsekwencją istnienia przestarzałej technologii opartej w głównej mierze na węglu (ok. 50-60% w miksie energetycznym). Transformacja energetyczna w kierunku niskoemisyjnej energii wymaga okresu przejściowego tzn. sukcesywnej dekarbonizacji poprzez gazyfikację (w pierwszej fazie), a następnie zredukowanie paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz) na rzecz odnawialnych źródeł energii (w drugiej fazie). Z tego względu w najbliższej dekadzie lub dwóch nastąpi zwiększone zużycie gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Źródło ilustracji: Pixabay

Pliki do pobrania
pdf
W. Hebda - Gaz ziemny w procesie dekarbonizacji polskiej energetyki