Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

M. Czajkowski - Germany in Space – A Strategic Assessment
analizy

M. Czajkowski - Germany in Space – A Strategic Assessment

05.02.2024
This analysis attempts at assessing German national security space capabilities against the background of the evolving security environment around Europe. For that purpose, we will first describe the current dynamics of European security from the German point of view. Secondly, we will review the capabilities of the German military space architecture. And finally, we will attempt to provide a strategic assessment of German space capabilities.
więcej o M. Czajkowski - Germany in Space – A Strategic Assessment
D. Kozerawski - Wyzwania dla wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce kształcącego absolwentów szkół średnich. Stan aktualny i rekomendacje kierunków zmian systemowych
analizy

D. Kozerawski - Wyzwania dla wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce kształcącego absolwentów szkół średnich. Stan aktualny i rekomendacje kierunków zmian systemowych

23.01.2024
W artykule dokonana została ogólna ocena aktualnego stanu wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce (czterech akademii kształcących kandydatów na oficerów młodszych). W opracowaniu przybliżono m. in.: potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie dopływu kadry oficerskiej; główne cele kształcenia w uczelniach wojskowych; dotychczasowy sposób obsady stanowisk we władzach tych uczelni, kompetencje kadry zarządzającej oraz naukowo dydaktycznej; niewłaściwe proporcje między liczbą stacjonarnych studentów cywilnych i wojskowych; problemy dotyczące programów kształcenia, infrastruktury dydaktycznej i socjalnej; kwestie dyscypliny studentów wojskowych. Na szczególne podkreślenie zasługują rekomendacje dotyczące kierunków zmian oraz reformy systemowej jaka powinna zostać przeprowadzona w wyższym szkolnictwie wojskowym w Polsce, aby odpowiadało ono standardom sojuszniczym i pozwalało na przygotowywanie kandydatów na oficerów na optymalnym poziomie.
więcej o D. Kozerawski - Wyzwania dla wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce kształcącego absolwentów szkół średnich. Stan aktualny i rekomendacje kierunków zmian systemowych
W. Hebda - Energetyka jądrowa w państwach Grupy Wyszehradzkiej – zbieżna wizja rozwoju?
analizy

W. Hebda - Energetyka jądrowa w państwach Grupy Wyszehradzkiej – zbieżna wizja rozwoju?

04.01.2024
Historia rozwoju energetyki jądrowej w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4) jest generalnie podobna, a jej początki sięgają okresu zimnej wojny. We wszystkich tych państwach w latach 60., 70. i 80. XX w. wdrażano programy, które – z wyjątkiem Polski – doprowadziły do wybudowania elektrowni jądrowych wyposażonych w technologię radziecką. Obecnie, w następstwie wojny w Ukrainie, państwa V4 zmagają się z poważnymi zagrożeniami ich bezpieczeństwa energetycznego, które wynikają nie tylko z przerwanych łańcuchów dostaw rosyjskich surowców, ale też z procesu transformacji sektora energetycznego. Pomimo istotnych różnic w zakresie realizowanych polityk energetycznych można wskazać na wspólny element – rozwój energetyki jądrowej, który w najbliższych dekadach ma stanowić dla państw V4 fundament stabilności i bezpieczeństwa energetycznego.
więcej o W. Hebda - Energetyka jądrowa w państwach Grupy Wyszehradzkiej – zbieżna wizja rozwoju?