Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

P. Frankowski - Zmiany w azjatycko-pacyficznym układzie sił
analizy

P. Frankowski - Zmiany w azjatycko-pacyficznym układzie sił

18.01.2022
Utworzenie Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Ekonomicznego (RCEP) przyczyni się do znaczących zmian w gospodarce światowej. Będzie ono miało istotny wpływ na regionalne łańcuchy dostaw i pozycję ChRL w regionie. Porozumienie, choć ma przede wszystkim charakter ekonomiczny, przynosi istotne zmiany geopolityczne. W przeciwieństwie do planowanych przez Unię Europejską czy Kanadę umów o wolnym handlu, RCEP nie dostarcza rozwiązań w zakresie kwestii pozahandlowych, takich jak środowisko naturalne, standardy pracy czy przedsiębiorstwa państwowe. Osłabia to pozycję czołowych aktorów międzynarodowych, takich jak UE i USA, dążących do promowania zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego.
więcej o P. Frankowski - Zmiany w azjatycko-pacyficznym układzie sił
W. Hebda - Gaz ziemny w procesie dekarbonizacji polskiej energetyki
analizy

W. Hebda - Gaz ziemny w procesie dekarbonizacji polskiej energetyki

07.01.2022
Bezpieczeństwo energetyczne stało się kluczową kwestią w ostatnich latach, nie tylko dla Polski, ale też innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Polska energetyka wymaga dynamicznej modernizacji, co jest konsekwencją istnienia przestarzałej technologii opartej w głównej mierze na węglu (ok. 50-60% w miksie energetycznym). Transformacja energetyczna w kierunku niskoemisyjnej energii wymaga okresu przejściowego tzn. sukcesywnej dekarbonizacji poprzez gazyfikację (w pierwszej fazie), a następnie zredukowanie paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz) na rzecz odnawialnych źródeł energii (w drugiej fazie). Z tego względu w najbliższej dekadzie lub dwóch nastąpi zwiększone zużycie gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej w Polsce.
więcej o W. Hebda - Gaz ziemny w procesie dekarbonizacji polskiej energetyki
D. Furtak - The Single European Sky initiative: Between an improved efficiency and national defense
analizy

D. Furtak - The Single European Sky initiative: Between an improved efficiency and national defense

04.01.2022
Europejskie zarządzanie przestrzenią powietrzną składa się z mozaiki systemów krajowych obsługiwanych przez blisko 60 centrów kontroli i 37 różnych dostawców usług żeglugi powietrznej. Fragmentacja przestrzeni powietrznej UE jest powszechnie przedstawiana jako poważny problem powodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa, zmniejszoną wydajność, a także rosnące koszty i szkodliwość emisji zanieczyszczeń. Rozwiązaniem zidentyfikowanych słabości miała być budowana od początku XXI wieku inicjatywa Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES). Jednak pomimo pewnych ulepszeń nie osiągnięto jeszcze obiecanych postępów. Kwestię tę należy rozpatrywać jako palący problem wziąwszy pod uwagę ostatnie działania Komisji Europejskiej mające na celu aktualizację ram regulacyjnych SES w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.
więcej o D. Furtak - The Single European Sky initiative: Between an improved efficiency and national defense